Search Results

1 - 10 of 10 items :

  • "przemiany społeczno-gospodarcze" x
Clear All

socjalnych doslidžen' NAN Ukrajiny, Deržavnyj komitet statystyky Ukrajiny. Ministerstvo Ochorony Zdorov'ja Ukrajiny. (2000). Ochorona zdrorov'ja Ukrajiny: rezultaty dijalnosti (ščoriěna dopovid', 1999). Kyjiv. Narodonasielienije (1994). In Encyklopiedičeskij slovar. Moskva: Bol'šaja Rossijskaja Encyklopiedija. Naselennja Ukrajiny 1993 (1994). In Demografičnyj ščoričnyk. Kyjiv: Deržavnyj komitet statystyky Ukrajiny. Naselennja Ukrajiny 2006 (2007). In Demografičnyj ščoričnyk. Kyjiv: Deržavnyj komitet statystyky Ukrajiny. Pantylej, W. (2008). Przemiany społeczno-gospodarcze

, Golovne upravlinnja statystyky u Lvivs’kij oblasti. Pantylej W. 2008. Przemiany społeczno-gospodarcze a stan zdrowia ludności Ukrainy i Polski w latach 1990-2002. Wyd. UMCS, Lublin. Pantyley V. 2014. Demographic and health situation of children in conditions of economic destabilization in the Ukraine. Ann. Agric. Environ. Med., 21, 1: 79-85. Petrovska M. A. 2013. Medyko-geografičnyi analiz dytjachoho naselennia Lvivs’koji oblasti. Naukovi zapysky Ternopils’koho nacionalnoho pedagogičnoho universytetu imeni Volodymyra Gnatiuka. Serija Geografija, 34, 1: 190

статистики у Львівській області) - Golovne Upravlіnnya statistiki u L'vіvs'kіj oblastі: http://lv.ukrstat.gov.ua/ Nemec L., Kuleshova A., Segida K., Kljuchko L. 2014. Social'no-jekonomicheskie aspekty razvitija prigranichnogo regiona v uslovijah sovremennyh processov evrointegracii (na primere har'kovskoj oblasti Ukrainy). Acta Geogr. Silesiana, 17: 41-47. Official website of Main Department of Statistics (Державна служба статистики України) - Derzhavna sluzhba statistiki Ukraїni: http://www.ukrstat.gov.ua/ Pantylej W. 2008. Przemiany społeczno-gospodarcze a stan zdrowia

in the period of the socio-economic transformation). Acta Universitatis Wratislaviensis , 1814, Studia Geograficzne, LXV, Wrocław: 27-49. Czyż T., 1998. Polaryzacja rozwoju regionalnego w okresie transformacji społeczno-gospodarczej w Polsce (Polarisation of regional development in Poland in the period of the socioeconomic transformation). In: Parysek J. & Rogacki H. (eds), Przemiany społeczno-gospodarcze Polski lat dziewięćdziesiątych . Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 47-63. Czyż T., 2001. Zróżnicowanie regionalne Polski w układzie nowych województw

Environment 435-436: 202-214. Wójcik M., 2008. Przemiany społeczno-gospodarcze wsi aglomeracji łódzkiej w okresie transformacji ustrojowej (Socio-economic changes in the countryside of the Łódź agglomeration in the period of the systemic transformation). Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

.), Społeczne i kulturowe zagadnienia przemian na wsi polskiej. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa, Warszawa. Wójcik M., 2006. Przemiany siedlisk wsi pod wpływem urbanizacji we wschodnim paśmie aglomeracji łódzkiej (Changes in network of rural settlements under the influence of urbanisation process in the eastern belt of the Łódź urban agglomeration). Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica Socio-Oeconomica , 7: 201-213. Wójcik M., 2008. Przemiany społeczno-gospodarcze wsi w okresie transformacji ustrojowej (Socio-economic changes in rural areas during the systemic

., Tobolska, A. and Konecka-Szydłowska, B., 1998: Polskie obszary przygraniczne w okresie transformacji (Polish border regions in the period of transformation - in Polish). In: Parysek, J.J. and Rogacki, H. editors, Przemiany społeczno- gospodarcze Polski lat dziewięćdziesiątych , Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, pp. 145‒173. Musiał-Karg, M., 2009a: Słubfurt i Guben jako nowa jakość kreowania miast podzielonych (Słubfurt and Guben as a new quality in creating divided towns - in Polish). In: Jańczak, J. and Musiał-Karg, M. editors, Pogranicze polsko- niemieckie po

, the following issues have been addressed: definition of a town, origins of Polish towns in the light of historiography, the question of the so-called pre-location towns, production towns); cf. papers of Sławomir Gawlas re- ferred to in footnotes 1 and 3. 5 See M. Bogucka, h. Samsonowicz, Dzieje miast i mieszczaństwa – calculations of henryk Samsonowicz, table 3 at p. 84, see also lists of located towns according to the dis- tricts of medieval Poland at pp. 85–88. 6 For more information see B. Zientara, Przemiany społeczno-gospodarcze i przestrzenne miast w dobie

Improving decision making in organisations Springer Berlin–Heidelberg 314 324 Pacuk M., Anisiewicz R., Czochański J., Kopeć K., Połom M., Michalski T., Tarkowski M., 2016. Gdynia w Unii Europejskiej. Warunki życia (Gdynia in the European Union. Living conditions). Wydawnictwo „Bernardinum”, Gdańsk–Pelplin. Pacuk M. Anisiewicz R. Czochański J. Kopeć K. Połom M. Michalski T. Tarkowski M. 2016 Gdynia w Unii Europejskiej. Warunki życia (Gdynia in the European Union. Living conditions). Wydawnictwo „Bernardinum” Gdańsk–Pelplin Pantylej W., 2008. Przemiany społeczno–gospodarcze

.S., 1993. Metaphor in science. In: Ortony A. (ed.), Metaphor and thought. Cambridge University Press, Cambridge: 405–419. Kuhn T.S. 1993 Metaphor in science Ortony A. (ed.) Metaphor and thought Cambridge University Press Cambridge 405 419 Parysek J., 1998. Profesor Zbyszko Chojnicki jako uczony i nauczyciel akademicki (Professor Zbyszko Chojnicki as a scholar and academic teacher. In: Parysek J., Rogacki H. (eds), Przemiany społeczno-gospodarcze Polski lat dziewięćdziesiątych (Socio-economic changes in Poland in the 1990s). Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 7