Search Results

1 - 1 of 1 items :

  • "pierwotne włóknienie szpiku" x
Clear All
Znaczenie badań molekularnych dla oceny ryzyka i rokowania u chorych na pierwotne włóknienie szpiku w oparciu o wskaźniki prognostyczne IPSS, DIPSS oraz MIPSS

Wstęp Pierwotne włóknienie szpiku kostnego ( primary myelofibrosis – PMF) należy do nowotworów mieloproliferacyjnych bez chromosomu Filadelfia. Charakteryzuje się najbardziej niekorzystnym rokowaniem spośród nowotworów mieloproliferacyjnych [ 1 , 2 ]. Do jego oceny wykorzystywane są różne modele prognostyczne. System oceny punktowej stanowi wskazówkę dla decyzji dotyczących sposobów leczenia, obejmujących także allogeniczne przeszczepienie komórek macierzystych ( allogeneic hematopoietic stem cell transplantation – allo-HSCT). Do powszechnie stosowanych

Open access