Search Results

1 - 10 of 275 items :

  • "personality traits" x
Clear All

., Heckman, J., Weel, B. (2008), The economics and psychology of personality traits, Journal of Human Resources, No. 43, pp. 972-1059. Camerer C., Loewenstein G. (2003), Behavioral Economics: Past, Present, Future, Mimeo, Carnegie Mellon University. Camgoz, M., Karan, B., Ergeneli, A. (2011), Relationship between the Big-Five personality and the financial performance of fund managers, Current Topics in Management, 15, pp. 137-152. Corter, J., Chen, Y. (2006), Do investment risk tolerance attitudes predict portfolio risk?, Journal of Business and Psychology, No. 20, pp. 369

Abstract

Introduction. Social networking sites are virtual online communities, where users can design personal profiles available for public assessment, interact with friends, and meet with others, based on shared interests. SNS (social networking sites) have been defined as a “global consumer phenomenon” because they have been experiencing a sharp increase in popularity and use over the last decade. SNS websites, such as Facebook, are becoming increasingly popular, however, little is known about psychosocial variables, which are risk factors for excessive use of these websites.

Aim. The aim of the work was to characterize personality traits (self-image characteristics, ways of coping with stress and aggression intensity) of youth who have a profile on a social networking site.

Material and methods. The study included a total of 590 individuals from 16 to 18 years of age. Among the subjects, a group of 51 people without a profile was identified and 539 – with a profile on a social networking site. The group of teenagers was examined by means of statistical methods: a socio-demographic survey by the authors’ own design, H. G. Gough and A. B. Heilbrun’s Adjective Check List (ACL), Stress Coping Questionnaire (SCQ) constructed by W. Janke, G. Erdmann, K. W. Kallus, in the Polish language compilation by E. Januszewska, Buss-Durkee Hostility – Gild Inventory, developed in Polish by Choynowski.

Results. Statistically significant differences were found in terms of self-image features, ways of coping with stress and activity displayed on the Internet between the youth who had and did not have a profile on the social networking site.

Conclusions. Significantly more young people who have a profile on a social networking site share their personal data with strangers met through the Internet, use internet services and make purchases online, compared to the youth who do not have this profile. Young people with a profile on a social portal are characterized by greater timidity, difficulties in coping with stress and everyday tasks, less perseverance, entrepreneurship, effectiveness in the implementation of tasks, less self-confidence, less autonomy, responsibility and tolerance in comparison with young people who do not have a profile. Young people who have a social media profile are more likely to turn to other people in a stressful situation to request support and advice.

Abstract

The aim of this study was to evaluate the utility of the pathological personality traits in predicting suicidal ideation, especially in combination with other risk factors, such as the level of depression, prior attempts of suicide, low self-esteem, low level of perceived social support and self-esteem-by-social support interaction, both in general and in psychiatric inpatient samples. Data were analysed within two samples: non-clinical general sample (n = 461) and psychiatric inpatient sample (n = 131). Latvian Clinical Personality Inventory (LCPI) was used as the instrument for data collection. LCPI is a comprehensive multi-scale multi-item inventory, which consists of nine clinical scales (including Depression Symptom Scale), 33 pathological personality scales, five functioning scales, and five additional scales, including a Suicidal Ideation Scale, Low Self-esteem Scale and Lack of Perceived Social Support Scale. Results of the hierarchical regression analysis showed that several facet-level pathological personality traits (depressivity, self-harm, dissociation proneness, submissiveness, and suspiciousness) added significant incremental variance to the prediction of suicidal ideation above and beyond the well-known main risk factors of suicidal ideation, such as depression and prior suicide attempt. This effect remained stable even after taking into account additional interpersonal risk factors, such as low self-esteem, low level of perceived social support and self-esteem-by-perceived social support interaction. The incremental effect of personality traits was medium in the psychiatric inpatient sample and small in the general sample. Findings of the study may assist in early screening for persons with suicide risk and for developing prevention programmes in different settings.

REFERENCES 1. Atherton OE, Robins RW, Rentfrow PJ, et al. (2014) Personality correlates of risky health outcomes: Findings from a large Internet study. Journal of Research in Personality 50: 56–60. 2. Chapman BP, Roberts BW, Duberstein P. (2011) Personality and longevity: Knowns, unknowns, and implications for public health and personalized medicine. Journal of Aging Research 2011: 759170 3. Matthews G, Deary I, Whiteman M. (2009) Personality Traits. Cambridge: Cambridge University Press. 4. Hibbeler H. (1947) Personality patterns of white adults with primary

Osebnostne Značilnosti in Strategije Spoprijemanja S Stresom, Povezane Z Zdravjem in Izgorelostjo Pri Vojakih Slovenske Vojske

Problem: Študija odgovarja na vprašanje, katere osebnostne lastnosti izstopajo pri vojakih, ki poročajo o slabšem bio-psiho-socialnem blagostanju, dosegajo višje vrednosti izgorevanja in so posledično manj učinkoviti pri delu in manj motivirani za delo. Občutenje lastnega zdravja je okvirno merilo za zdravstveno stanje posameznika, slaba samoocena zdravja pa je napovedni dejavnik povečane umrljivosti in večje potrebe po zdravstvenih toritvah. Uporabljena diagnostična strategija operacionalizira koncept zdravja, kje bio-psiho-socialno blagostanje, na eni strani ter prinaša možnost za nove ugotovitve o povezanosti stresa in izgorevanja, (samoocen) zdravja in organizacijskega ozračja na drugi strani.

Metoda: Študija je potekala med letoma 2006 in 2008. Uporabili smo vprašalnik za samooceno zdravstvenega stanja, Eysenckove osebnostne lestvice, Folkman-Lazarusovo lestvico Načini spoprijemanja s stresom in lestvico izgorevanja Maslachove. Analizirali smo odgovore 390 pripadnikov Slovenske vojske, ki smo jih razdelili v skupino zdravih (SK1-Z), manj zdravih (po merilu bolniške odsotnosti zaradi bolezni; SK2-B) in skupino udeležencev njihovih misij. Ti izpolnjujejo vsa merila zdravja (na eni strani), so pa izpostavljeni posebnim delovnim obremenitvam (delo v tujini).

Za obdelavo podatkov smo uporabili statistični paket SPSS (v 17.0, SPSS inc.): izvedli smo t-test, Mann-Whitneyev test, Kruskal-Wallisov test, faktorsko analizo (PC-analiza, rotacija Varimax, Kaiserjeva normalizacija) in korelacijske izračune.

Rezultati: Rezultate razlagamo na osnovi predpostavke, da so udeleženci odgovarjali verodostojno, opozorimo pa tudi na možnost zanikanja in/ali odpora. Ključni dejavnik razlikovanja med skupinami je izgorelost, pri kateri najvišje vrednosti dosegajo vojaki na misijah, najnižje pa skupina zdravih vojakov (razosebljenje: X2=21,756; p=0,000; delovna neučinkovitost: X2=7,088; p=0,029; čustvena izčrpanost: X2=6,316; p=0,043). Razlike med SK1-Z in SK2-B pojasnjujemo z osebnostnimi značilnostmi (zaprtost/odprtost mišljenja, nevrotičnost) in t.i. psihosomatsko naravnanostjo. Za udeležence misij so značilni cinizem, mačizem in nezaupanje. Izgorelost (cinizem, nizka delovna učinkovitost) je znak izčrpanega/okvarjenega bio-psiho-socialnega blagostanja, ki lahko vodi v absentizem ali zapustitev poklica/dela.

Zaključek: Predlagamo spremembo oz. dopolnitev izbirnega postopka za sprejem v Slovensko vojsko s testom temeljnih osebnostnih lastnosti ter izločanje kandidatov, ki presegajo normirane vrednosti za nevrotičnost in psihotičnost, kar bi lahko zmanjšalo uporabo manj ustreznih strategij spoprijemanja s stresom, depresonalizacijo in čustveno izčrpanost ter povečalo delovno učinkovitost. Učenje veščin v medosebnih odnosih in prevzemanje varovalnih strategij (netekmovalne fizične dejavnosti, konjički) lahko ublaži delovanje nespremenljivih delovnih pogojev in zahtev. Potrebno usmerjenost na čustva ob siceršnji mačistični subkulturi bi bilo mogoče doseči s krepitvijo skupinske povezanosti in kakovosti odnosov v enotah, s čimer bi oblikovali socialno podporo znotraj kolektiva.

. Journal of Military Studies, 6(1), 1-17. Burns, G. N., & Christiansen, N. D. (2011). Self-efficacy in the Workplace: Linking personality to domain-specific efficacy beliefs. International Journal of Selection and Assessment, 19 (4. December 2011). Caprara, Barbaranelli, C., Borgogni, L., & Perugini, M. (1993). The "Big Five Questionnaire": a new questionnaire to assess the five-factor model. Personality and Individual Differences, 15, 281-288. Caprara, Vecchione, M., Alessandri, G., Gerbino, M., & Barbaranelli, G. (2011). The contribution of personality traits and

conscientiousness in adolescent interpersonal relationships. Pers Soc Psychol B , 2007; 33: 368-383. Lang PJ, Bradley MM, Cuthbert BN. Emotion, motivation, and anxiety: brain mechanisms and psychophysiology. Biol Psychiatry , 1998; 44: 1248-63 Mardaga S, Laloyaux O, Hansenne M. Personality traits modulate skin conductance response to emotional pictures: An investigation with Cloninger's model of personality. Pers Indiv Differ , 2006; 40:1603-1614 Matthews G. The effects of extraversion and arousal on intelligence test performance. Brit J Psychol , 1985; 76: 479-493. Mauss IB

References Antoncic, B. and Hisrich, R.D. (2001), “Intrapreneurship”, Journal of Business Venturing , Vol. 16, No. 5, pp. 495-527. Baks, N. (2007), “Which personality traits do innovative people possess? The innovative individual Nina Bakx Master thesis Business Studies”, Universiteit van amesterdam , (July), pp. 41-60. Barrick, M.R. and Mount, M.K. (1991), “The Big Five Personality Dimensions and Job Performance: a Meta-Analysis”, Personnel Psychology , Vol. 44, No. 1, pp. 1-26. Cantaragiu, R. and Hadad, S. (2014), “The importance of play in overcoming fears

. Annales UMCS Sectio D Medicina 60 (suppl. 16), 108, 500-503. [in Polish] Litwiniuk A., Daniluk A. (2009). Selected personality traits of women training basketball and taekwon-do WTF. In Z. Żukowska (Ed.), Sports activity of women. Conditions and results (pp. 56-62). Warszawa: Polskie Stowarzyszenie Sportu Kobiet. [in Polish] Lamarre B.W., Nosanchuk T.A. (1999). Judo - the gentle way. A replication of studies on martial arts and aggression. Perceptual and Motor Skills 88, 992-996. Lamarre B.W., Nosanchuk T.A. (2002). Judo training and aggression: comment on Reynes and

structure of personality traits. European Journal of Personality , 6 (4), 301-319. https://doi.org/10.1002/per.2410060405 Detert, J. R., Treviño, L. K., & Sweitzer, V. L. (2008). Moral disengagement in ethical decision making: A study of antecedents and outcomes. Journal of Applied Psychology, 93 (2), 374–391. https://doi.org/10.1037/0021-9010.93.2.374 Dichev, I., Graham, J., Harvey, C. R., & Rajgopal, S. (2016). The misrepresentation of earnings. Financial Analysts Journal , 72 (1), 22-35. https://doi.org/10.2469/faj.v72.n1.4 Elias, R. Z. (2002). Determinants of