Search Results

1 - 2 of 2 items :

  • "people who are deaf or hard of hearing" x
Clear All
Quality of Life of People with Disabilities from Sport Participation Point of View

Parts of the Life Quality of People who are Deaf or Hard of Hearing from the Point of View of Leisure Sports]. In: KRAJČOVIČOVÁ Z., V. MELUŠ, E. KRÁLOVÁ & L. KRÁL, Pohyb a zdravie XI: Pohybová aktivita a zdravý životný štýl - Šport a športový tréning. [Movement and Health XI: Physical Activity and Healthy Life Style - Sports and Sport Training]. Trenčianska Univerzita A. Dubčeka, Trenčín, pp. 110-116. 25. NEMČEK, D. & L. KRUČANICA, 2014. Satisfaction with health status in people with hearing impairments. In: SCHICKHOFER, P. & G. BUZGÓ. Sports, Physical

Open access
Communication Strategies Used by Physical Education Teachers and Coaches in Residential Schools for the Deaf in the U.S.

://nces.ed.gov/pubsearch/pubsinfo.asp?pubid=2010013. 22. NEMČEK, D., 2014. Spokojnosť so sociálnymi vzťahmi a prostredím ako súčasť kvality života ľudí so sluchovým postihnutím z pohľadu športovania vo voľnom čase. [Satisfaction with Social Relations and Environment as Parts of the Life Quality of People who are Deaf or Hard of Hearing from the Point of View of Leisure Sports]. In: KRAJČOVIČOVÁ Z. et al. (Eds.), Pohyb a zdravie XI: Pohybová aktivita a zdravý životný štýl - Šport a športový tréning (pp.110-116). [Movement and Health XI: Physical Activity and Healthy Life Style - Sports and Sport

Open access