Search Results

1 - 1 of 1 items :

  • "ooze dredging" x
Clear All
Selected Problems Of Noninvasive Ooze Dredging In The Protected Areas Of Port Docks

budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie. [4] Kogure Y., Hodohara Y., Yano S., Kamachi K. An innovative ooze dredging for environmental preservation. ISARC 2006: The 23rd International Symposium on Automation and Robotics in Construction 2006, str. 648-653. [5] Mazurkiewicz B., Wiśniewski F., Zespół roboczy zasad projektowania budowli morskich. Morskie budowle hydrotechniczne. Zalecenia do projektowania i wykonywania Z1-Z 45. Wydanie V. Fundacja Promocji Przemysłu Okrętowego i Gospodarki Morskiej. Gdańsk 2008. [6] PIANC Guidelines for the design of

Open access