Search Results

1 - 1 of 1 items :

  • "models of generalization" x
Clear All

dissertation, Universite Marne la Vallee, Paris ftp://ftp.ign.fr./ign/COGIT/THESES, https://cybergeo.revues.org/5227 Saliszczew K.A., 1972, Historia i współczesny rozwój generalizacji kartograficznej . „Polski Przegląd Kartograficzny” T. 4, nr 1, pp. 1–13. Saliszczew K.A., 1998, Kartografia ogólna . Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 308 pp. Sarjakoski L.T., 2007, Conceptual models of generalization and multiple representation . In: Generalization of geographic information: cartographic modelling and applications , eds. W.A. Mackaness, A. Ruas, L.T. Sarjakoski. Oxford