Search Results

1 - 4 of 4 items :

  • "midfield thickets" x
Clear All

zaroślach śródpolnych. Progress in Plant Protection 41 : 670-674. Bennewicz J. 2002. Znaczenie różnego typu zarośli śródpolnych dla mszycożernych bzygowatych (Syrphidae). Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej im. Kołłątaja w Krakowie 82 : 377-382. Bennewicz J. 2010. Aphids (Hemiptera: Aphididae) of midfield thickets in agricultural landscape. Catches in Moericke's traps. Polish Journal of Entomology 79 : 139-163. Bennewicz J., Barczak T. 2002. Sezonowa dynamika pojawu mszycy burakowej ( Aphis fabae Scop.) w wybranych rodzajach wysp środowiskowych. [In:] Banaszak J. (ed

roślinności zarośli śródpolnych pól uprawnych. Progress in Plant Protection 37 : 88-92. Bennewicz J. 2001. Zgrupowania mszyc i ich naturalnych wrogów, muchówek z rodziny bzygowatych w zaroślach śródpolnych. Progress in Plant Protection 41 : 670-674. Bennewicz J., Kaczorowski G., Barczak T. 2001. Aphids in midfield thickets in Lower Vistula Landscape Park. Journal of Plant Protection Research 41 : 348-362. Bennewicz J. 2002. Znaczenie różnego typu zarośli śródpolnych dla mszycożernych bzygowatych (Syrphidae). Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej im. Kołłątaja w Krakowie 82

-aphidophage community in Alfalfa cultures ( Medicago sativa L.) in Poland Part 1. Structure and phenology of the community. Annales Zoologici 32 (14): 299–346. B arczak T. 1994. The parasitoid guild of Tuberculoides annulatus (H tg ) (Homoptera: Phyllaphididae) on leaves of the brown oak, Quercus robur L. Polskie Pismo Entomologiczne 63 (1/2): 157–168. (in Polish) B arczak T., B ennewicz J., K aczorowski G., D ębek -J ankowska A. 1999. Parasitic Hymenoptera associated with aphids (Homoptera: Aphidodea) in midfield thickets. Wiadomości Entomologiczne 18 (1): 33–39. (in

Silesiana 12-13 : 155-160. Wilkaniec B. 1999. Występowanie mszyc (Homoptera: Aphidodea) w zadrzewieniach i zakrzewieniach śródmiejskich Poznania. Wiadomości Entomologiczne 18 : 135-142. Wilkaniec B. 2003. Male aphids in midfield thickets. Aphids and Other Hemipterous Insects 9 : 181-188 Wilkaniec B., Topolska E., Fifielski S. 1999. Zachowanie się mszyc (Homoptera, Aphididae) na jabłoni w okresie jesieni. Progress in Plant Protection 39 : 531-533. Wilkaniec B., Piekarska-Boniecka H., Suder A. 2000. Aphids (Homoptera, Aphidodea) of refuge habitats in the agricultural