Search Results

1 - 10 of 22,331 items :

  • "management" x
Clear All
Lean Management Genesis

., Trompenaars A. (2006), Siedem kultur kapitalizmu , OE, Kraków. 6. Jakonis A. (2011), Kulturowe uwarunkowania Lean Management, w: Trippner P. (red.), Znaczenie mikro i makroprocesów w funkcjonowaniu i rozwoju systemu społeczno - ekonomicznego, Przedsiębiorczość i Zarządzanie , Tom XII Zeszyt 12, SWSPiZ, Łódź. 7. Jakonis A. (2012), Cultural conditioning of Lean Management – continuation of the research, Journal of Intercultural Management , Vol. 4, Number 2, June, SAN, Lodz. 8. Jakonis (2012), Lean Management - charakterystyka, „Przegląd Naukowo

Open access
The New Approach to the Strategic Project Management in the Polish Public Administration

6 References [1] Casey W., Peck W., 2001. Choosing the Right PMO Setup. PM Network , 15(2), pp.40-47. [2] Crawford, J.K., 2002. The Strategic Project Office. A Guide to Improving Organizational Performance , New York: CRC Press. [3] Crawford, L., 2006. Developing Organizational Project Management Capability: Theory and Practice. Project Management Journal , 37(3), pp.74-86. [4] Denhardt, R.B., Denhardt, J.V., 2000. The New Public Service: Serving Rather than Steering. Public Administration Review , Vol. 60, Issue 6, pp.549

Open access
Working Capital Management and Corporate Profitability: Empirical Evidence from Vietnam

References [1] Abusayed, B., 2012. Working Capital Management and Firms’ Performance in Emerging Markets: The Case of Jordan. International Journal of Managerial Finance, 8(2), pp.155-179. [2] Almeida, J.R., Eid, Jr, W., 2014. Access to Finance, Working Capital Management and Company Value: Evidence from Brazilian Companies Listed on BM&FBOVESPA. Journal of Business Research, 67, pp.924-934. [3] Baños-Caballero, S., García-Teruel, P.J. Martinez- Solano, P., 2014. Working Capital Management, Corporate Performance

Open access
Weaknesses of contemporary management methods in the opinion of managerspractitioners

References 1. Drucker P.F. (2004), Menedżer skuteczny [Effective manager], Akademia Ekonomiczna, Kraków; 37. 2. Doktor K. (2007), Zawód menedżera w warunkach transformacji [Manager occupation under transformation conditions], „Master of Business Administration”, 4. 3. Hamel G. (2011), Poszukiwanie innowacyjnych modeli biznesu [Searching for innovative business models], „Zarządzanie na świecie” 10/2011; 27. 4. Kuc B.R. (2010), Zarządzanie doskonałe [Excellent management], Wyd. Menedżerskie PTM

Open access
Dynamic capabilities and knowledge management

References 1. Collins J. C., Porras J. I. (2008), Visionary organizations , MT Bussines, Warszawa 2. Conner K. R., Prahalad C.K. (2006), A resource - based theory of the fi rm: Knowledge versus opportunism. „Organization Science” 7 (5). 3. Crossan M. M., Berdrow I. (2003), Organizational learning and strategic renewal . „Strategic Management Journal” 24 (11). 4. Eisenhardt K. M., Martin J. A. (2010), Dynamic capabilities: What are they? „Strategic Management Journal” 21 (10

Open access
Safety Management of Water Economy. Case Study of the Water and Sewerage Company

water quality index and multivariate statistical approaches”. Journal of Geochemical Exploration. Vol. 197, pp. 14-26. DOI: 10.1016/j.gexplo.2018.11.007. [11] Z. Kundzewicz, M. Zalewski, A. Kędziora, E. Pierzgalski. (2010). „Zagrożenia związane z wodą”. Nauka. Vol. 4, pp. 87-96. [12] J.G. Leveque, R.C. Burns. (2019, Mar.). „Water quality perceptions and natural resources Extraction: A matter of geography?” Journal of Environmental Management. Vol. 234, pp. 379-386. DOI: 10.1016/j.jenvman.2018.11.126. [13] F. Muzenda, M. Masocha, S.N. Misi

Open access
Elements of knowledge management in the improvement of business processes

References 1. Bergman, Klefsjö (2010), Quality from customer needs to customer satisfaction , Studentlitteratur AB, Lund. 2. Amarvadi C.S., Lee L. (2005), The dimensions of process knowledge , “Knowledge and Process Management”, Vol. 12, No. 1. 3. Beckett R.C. (2004), Stimulating and evolving knowledge – oriented business process improvements in a business enterprise, “Journal of Manufacturing Technology Management”, Vol. 15, No. 4. 4. Bertels T. (1996), Ideen und Konzepte, um die Lerende Organisation zu realisieren, “IO Management

Open access
The sources of competitive advantage from the perspective of project management – results of empirical studies

). Theoretical approaches to concept of “competition” and “competitiveness ”. Ecoforum Vol.2(2). 17. Obłój, K. (2001). Logika przewagi konkurencyjnej, Przegląd Organizacji . No. 9 . 18. A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide - Sixth Edition). (2017). 19. Pokorska, B., Maleszyk, E. (2006). Integracja przedsiębiorstw handlowych a procesy konkurencji . Warszawa: PWE. 20. Porter, M.E. (2001). Porter o konkurencji . Warszawa: PWE. 21. Siudek. T., Drabarczyk, K. (2015). Theoretical and Applied Aspects of the

Open access
Psychological and organisational aspects of age management in organisations

., Moutchnik A. (2013), Stakeholder management and CSR: questions and answers. [In:] UmweltWirtschaftsForum, Springer Verlag, http://link.springer.com/article/10.1007/s00550-013-0266. 10. http://www.mpips.gov.pl/praca/programy-i-projekty/programyspecjalne-finansowane-z-rezerwy-fp-bedacej-w-dyspozycji-ministrawlasciwego-ds-pracy/program-aktywizacji-zawodowej-osob-powyzej-50-roku-zycia (03.02.2017- access date). 11. http://www.best-agers-project.eu/ http:/ (03.02.2017- access date). 12. http

Open access
The chances of successful recruitment of volunteers among management students (in the light of empirical research)

References 1. Anheier H. K. (2005), Nonprofit organizations. Theory, management, policy , Routledge, London, New York. 2. Arcimowicz B., Kubiak A., Stańko M., Haładziński P., Kaczmarek L., Wielkość efektu , www.staff.amu.edu.pl/~uamzpoip/co_robia.../Effect%20size.ppt (02.07.2015 – access date). 3. Banfield E. (1967), The Moral Basis of a Backward Society , Free Press, New York. 4. Central Statistical Office (2012), Wolontariat w organizacjach i inne formy pracy niezarobkowej poza gospodarstwem domowym – 2011 , Warszawa. 5

Open access