Search Results

1 - 10 of 27,908 items :

  • "management" x
Clear All

kultur kapitalizmu , OE, Kraków. 6. Jakonis A. (2011), Kulturowe uwarunkowania Lean Management, w: Trippner P. (red.), Znaczenie mikro i makroprocesów w funkcjonowaniu i rozwoju systemu społeczno - ekonomicznego, Przedsiębiorczość i Zarządzanie , Tom XII Zeszyt 12, SWSPiZ, Łódź. 7. Jakonis A. (2012), Cultural conditioning of Lean Management – continuation of the research, Journal of Intercultural Management , Vol. 4, Number 2, June, SAN, Lodz. 8. Jakonis (2012), Lean Management - charakterystyka, „Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla bezpieczeństwa”, rok V

References 1. Drucker P.F. (2004), Menedżer skuteczny [Effective manager], Akademia Ekonomiczna, Kraków; 37. 2. Doktor K. (2007), Zawód menedżera w warunkach transformacji [Manager occupation under transformation conditions], „Master of Business Administration”, 4. 3. Hamel G. (2011), Poszukiwanie innowacyjnych modeli biznesu [Searching for innovative business models], „Zarządzanie na świecie” 10/2011; 27. 4. Kuc B.R. (2010), Zarządzanie doskonałe [Excellent management], Wyd. Menedżerskie PTM, Warszawa. 5. Nizard G. (2018), Metamorfozy przedsiębiorstwa

References 1. Collins J. C., Porras J. I. (2008), Visionary organizations , MT Bussines, Warszawa 2. Conner K. R., Prahalad C.K. (2006), A resource - based theory of the fi rm: Knowledge versus opportunism. „Organization Science” 7 (5). 3. Crossan M. M., Berdrow I. (2003), Organizational learning and strategic renewal . „Strategic Management Journal” 24 (11). 4. Eisenhardt K. M., Martin J. A. (2010), Dynamic capabilities: What are they? „Strategic Management Journal” 21 (10-11). 5. Eisenhardt K. M., Santos F. M. (2002), Knowledge - based view: A new

References 1. Bergman, Klefsjö (2010), Quality from customer needs to customer satisfaction , Studentlitteratur AB, Lund. 2. Amarvadi C.S., Lee L. (2005), The dimensions of process knowledge , “Knowledge and Process Management”, Vol. 12, No. 1. 3. Beckett R.C. (2004), Stimulating and evolving knowledge – oriented business process improvements in a business enterprise, “Journal of Manufacturing Technology Management”, Vol. 15, No. 4. 4. Bertels T. (1996), Ideen und Konzepte, um die Lerende Organisation zu realisieren, “IO Management”, No 6. 5. Bitkowska A

“competitiveness ”. Ecoforum Vol.2(2). 17. Obłój, K. (2001). Logika przewagi konkurencyjnej, Przegląd Organizacji . No. 9 . 18. A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide - Sixth Edition). (2017). 19. Pokorska, B., Maleszyk, E. (2006). Integracja przedsiębiorstw handlowych a procesy konkurencji . Warszawa: PWE. 20. Porter, M.E. (2001). Porter o konkurencji . Warszawa: PWE. 21. Siudek. T., Drabarczyk, K. (2015). Theoretical and Applied Aspects of the Competitiveness - a Review of the Literature. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego

References 1. Anheier H. K. (2005), Nonprofit organizations. Theory, management, policy , Routledge, London, New York. 2. Arcimowicz B., Kubiak A., Stańko M., Haładziński P., Kaczmarek L., Wielkość efektu , www.staff.amu.edu.pl/~uamzpoip/co_robia.../Effect%20size.ppt (02.07.2015 – access date). 3. Banfield E. (1967), The Moral Basis of a Backward Society , Free Press, New York. 4. Central Statistical Office (2012), Wolontariat w organizacjach i inne formy pracy niezarobkowej poza gospodarstwem domowym – 2011 , Warszawa. 5. Central Statistical Office (2014

of the European Communities, Luxembourg. 7. Finogenow M. (2013), Rozwój w okresie późnej dorosłości- szanse i zagrożenia, „Acta Universitatis Lodziensis”, No. 297, pp. 93-104. 8. Employment in Europe 2009, European Commission Offi ce for Offi cial Publications of the European Communities, Luxemburg, http://Downloads/Employment%20in%20Europe%20report_KEAH09001ENC.pdf (05.02.2017 - access date). 9. Freeman E., Moutchnik A. (2013), Stakeholder management and CSR: questions and answers. [In:] UmweltWirtschaftsForum, Springer Verlag, http://link.springer.com/article/10

Forecasts of Corporate Earnings, „Human Resource Management”, Vol. 45, No. 4. 6. Bodak A., Pietroń-Pyszczek A. (2012), Interesy kierowników w przedsiębiorstwie (wyniki badań empirycznych), „Nauki o Zarządzaniu”, No. 3(12), Wyd. UE we Wrocławiu, Wrocław. 7. Borkowska S. (red.) (2007), Systemy wysoce efektywnej pracy, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa. 8. Bratton J., Gold J. (2003), Human Resources Management. Theory and practice, Palgrave Macmillan, Basingstoke. 9. Gableta M. (2003), Człowiek i praca w zmieniającym się przedsiębiorstwie, Wyd. AE we Wrocławiu

. Norton Kaplan D. (2010), Wdrażanie strategii dla osiągnięcia przewagi konkurencyjnej, PWN, Warszawa. 7. Pfläging N. (2012), Führen mit flexiblen zielen beyond budgeting in der praxis, Campus Verlag GmbH, Frankfurt/Main. 8. Walton M., Deming W.E. (1996), The Deming management method, Dodd, New York.

References 1. Kerzner H. (2005), Strategic Planning for Project Management, 2ed, John Wiley & Sons, New Jersey. 2. Szpitter A.A. (2012), Zarządzanie wiedzą projektową w tworzeniu innowacji produktu, „Przegląd Organizacji”, nr 11, Warszawa.