Search Results

1 - 10 of 686 items :

  • "knowledge management" x
Clear All
Applications of Ontologies in Knowledge Management Systems

References Abecker, A.; Elst, L. (2002) Ontologies for information management: Balancing formality, stability, and sharing scope, Expert Systems with Applications, 23(4), p. 357-366. Almeida, M.B.; Barbosa, R.R. (2009) Ontologies in Knowledge Management Support: A Case Study, Journal of the American Society for Information Science and Technology, 9999, p. 1-16. Benjamins, V.R.; Fenzel, D.; Perez, A.G. (1998) Knowledge management through ontologies, Second Internation Conference on Practical Aspects of

Open access
Structuring Knowledge Management – Levels, Resources And Efficiency Areas Of Knowledge Management (part II)

9 References [1] Beliczyński J., Mesjasz C., Stabryła A. - Podstawy teoretyczne gospodarki opartej na wiedzy (The theoretical basis of the knowledge economy) [in] Stabryła A., (ed.) Doskonalenie struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy (Improving organizational structures of enterprises in the knowledge economy). C.H.Beck, Warsaw 2009. [2] Klonowski Z.J. - Systemy informatyczne gospodarowania wiedzą (Knowledge management systems). Studia i Materiały 2004, 2, Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Wiedzą. [3

Open access
Knowledge management vs business process management in contemporary enterprises

. Human Factors and Ergonomics in Manufacturing & Service Industries , 25 (1), 43-57. Chong, A. Y. L., Ooi, K. B., Lin, B., & Teh, P. L. (2010). TQM, knowledge management and collaborative commerce adoption: A literature review and research framework. Total Quality Management & Business Excellence , 21 (5), 457-473. Haraf, A., & Wójcik, M. (2015). Zarządzanie wiedzą przepustką do sukcesu w biznesie [ Knowledge Management – a Passport to Success in Business ]. Retrieved from http://www.pi.gov.pl/PARP/chapter_86196.asp? Hofman, M., & Skrzypek, E

Open access
Knowledge Management Platform in Advanced Product Quality Planning

References Becca-Fernandez, I., & Leidner, D. (2008). Individual, group, and organizational learn- ing: A knowledge management perspective. In I. Becca-Fernandez, & D. Leidner, Knowledge Management: An Evolutionary View (pp. 13-39). New York: M. E. Sharpe. Boomer, J. (2004). Finding out what knowledge management is-and isn’t. Accounting Today, 18(14) , 9-22. Borbek, M., & Sokovic, M. (2005). Implementation of APQP - concept design of QMS. Journal of Materials Processing Technology , 718

Open access
Concept of Knowledge Management in Modern Enterprises

Reference Bałaszczuk, A., 2004. Korzyści z zarządzania wiedzą . Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa, 40-41. Brdulak, J.J., 2005. Zarządzanie wiedzą a proces innowacji produktu . Budowanie przewagi konkurencyjnej firmy, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa, 14. Bukovitz, W.R., Williams, R.L., The Knowledge Management Fieldbook . Financial Time, Prentice Hall, London, 2 Davenport, T. H., 2007. Zarządzanie pracownikami wiedzy . Wolters Kluwer Polska, Difin, Warszawa. Jarugowa, A., Fijałkowska, J, 2002. Rachunkowość i

Open access
Globalization And Knowledge Management In Projects

Participation of Centralized Project office. Igel Verlag RWS, 2014. [9] Heintel P., Krainz E.E. - Projektmanagement: eine Antwort auf die Hierarchiekrise? (Project Management: in Response to the Crisis Hierarchical). Springer-Verlag, 2013. [10] Jelonek D. - Wybrane problemy zarządzania wiedzą i kapitałem intelektualnym w organizacji (Selected Problems of Knowledge Management and Intellectual Capital in the Organization). Sekcja Wydawnictw Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, 2012. [11] Litke H.-D. - Internationales Projektmanagement

Open access
Artificial Intelligence in Knowledge Management: Overview and Trends

References Maier, R. Knowledge Management Systems. 3rd ed., Springer-Verlag Berlin. 2007, 720 p. Metaxiotis, K. et.al. Decision support through knowledge management: the role of the artificial intelligence. Information Management & Computer Security , Vol. 11, No. 5, 2003, pp. 216-221. Fernandes, A. A. A. Combining Inductive and Deductive Inference in Knowledge Management Tasks. In: Proceedings of the 11th International Workshop on Database and Expert Systems Applications DEXA

Open access
Strategic Aspect of Knowledge Management

References Alavi, M., & Leidner, D.E. (2001). Review: Knowledge Management and Knowledge Management Systems: Conceptual Foundations and Research Issues. MIS Quarterly, 25(1), 107–136, http://dx.doi.org/10.2307/3250961 Amabile, T. M., Conti, R., Coon, H., Lazenby, J., & Herron, M. (1996). Assessing the work environment for creativity. Academy of Management Journal , 39(5), 1154–1184, http://dx.doi.org/10.2307/256995 Anand, A., & Singh, M.D. (2011). Understanding Knowledge Management: a literature review. International Journal of Engineering

Open access
Structuring Knowledge Management – Classical Theory, Strategic Initiation And Operational Knowledge Management (part I)

wiedzą (The Genesis, rationale and essence of knowledge management) [in] Perechuda K. (ed.) - Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie (Knowledge management in the company), PWN, Warsaw 2005. [4] Mikuła B. - Kreowanie wiedzy na tle współczesnych koncepcji zarządzania. Organizacyjne uczenie się (Creating knowledge in light of modern concepts of management. Organizational learning) [in] Perechuda K. (ed.) - Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie (Knowledge management in the company), PWN, Warsaw 2005. [5] Nonaka I., Takeuchi H., Kreowanie wiedzy w

Open access
The Role of Information Technology Systems in Knowledge Management

References Ackoff R. L. - From Data to Wisdom [in] Journal of Aovlied Systems Analysis. No. 16, 1989. Carayannis E. - Fostering Synergies between Information Technology and Managerial and Organizational Cognition: the Role of Knowledge Management [in] Technovation, No. 19, 1999. Cobos R., Esquivel J. A., Alaman X. - IT Tools for Knowledge Management: A Study of the Current Situation, UPGRADE [in] The European Online Magazine for the IT Professional, Vol. III, No. 1, February

Open access