Search Results

1 - 10 of 4,192 items :

Clear All

References Athanassakos, G. (2007). Valuing Internet Ventures, Journal of Business Valuation and Economic Loss Analysis , V2.I1, Berkeley Electronic Press. Batóg, J. (2001). Dominujący typ rozkładu zmiennych w mikroskali. Wiadomości Statystyczne nr 3. Carney, J. (2011, June 13). Facebook's Valuation: $100 billion? CNBC.com Desmet, D., Francis, T., Hu, A., Koller, T., Riedl, G. (2000). Valuing Dot-coms. The Mc Kinsey Quarterly , No. 1. Ip, G. (1999, December 27). Analyst Discovers the Order in Internet Stocks Valuations, The Wall Street Journal. Jansen, P

References 1. Kuss D, Griffiths M, Karila L, Billieux J. Internet addiction: a systematic review of epidemiological research for the last decade. Curr Pharm Des. 2014; 20: 4026-52. https://doi.org/10.2174/13816128113199990617 2. Sung J, Lee J, Noh H-M et al. Associations between the risk of internet addiction and problem behaviors among Korean adolescents. Korean J Fam Med. 2013;34(2):115-22. https://doi.org/10.4082/kjfm.2013.34.2.115 3. Cao H, Sun Y, Wan Y et al. Problematic Internet use in Chinese adolescents and its relation to psychosomatic symptoms and

References Bódi, Zoltán. 2004. A világháló nyelve [The language of the Internet]. Budapest: Gondolat Kiadó. 2009. Webes és webkettes alkalmazások nyelvészeti keretben [Web 1.0 and 2.0 applications in linguistic frame]. In: Gecső, Tamás, Sárdi, Csilla (eds), A kommunikáció nyelvészeti aspektusai [Linguistic aspects of communication], 40–44. Székesfehérvár: Kodolányi János Főiskola; Budapest: Tinta Kiadó. Crystal, David. 2004. Language and the Internet. Cambridge: University Press. Kontra, Miklós. 2003. A határon túli nyelvváltozatok [Cross-Border language

. & Noveck, B. (2006). The state of play: law, games, and virtual worlds (ex machina: law, technology, and society) , NYU Press, New York. Barnes, C. (1993). Practical marketing for schools , Blackwell Publishers, Oxford. Bush, V. et. al. (2000). Ethics and marketing on the internet, Journal of Business Ethics , 3(1): 237-248. 10.1023/A:1006202107464 Chaffey, D. et. al. (2006). Internet marketing: strategy, implementation, and practice , 3th ed.: Prentice Hall, New Jersey. Cheung, M. (2008). ‘Click here’: the impact of new media on the encoding of messages in direct

References Aydm, B., & San, S. V. (2011). Internet addiction among adolescents: The role of self-esteem. Procedia - Social and Behavioral Sciences , 15 , 3500-3505. http://doi.org/10.1016/j.sbspro.2011.04.325 Bednarek, J., & Andrzejewska, A. (2009). Cyberświat – możliwości i zagrożenia . Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak Teresa i Józef Śniecińscy. Blinka, L., & Smahel, D. (2011). Addiction to Online Role-Playing Games. In K. S. Young & N. C. de Abreu (Eds.), Internet Addiction. A Handbook and Guide to Evaluation and Treatment . Hoboken, N.J.: John

Doradztwo, 1-2(45-46), pp. 59-62. KRÓL K., ZDONEK D., GORZELANY J., 2017, Wartość informacyjna domeny internetowej, Marketing i Rynek, 3, pp. 24-32. KRZYŻANOWSKA K., 2014, Skuteczność działań informacyjnopromocyjnych w turystyce wiejskiej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki, 3(27), pp. 41-55. LINDENTHAL T., 2014, Valuable words: The price dynamics of internet domain names, Journal of the American Society for Information Science and Technology, 65(5), pp. 869-881, doi: 10.1002/asi.23012. PAWLAK J., 2014, Wykorzystanie nowych

; 2015. 5. Pawłowska B. Potembska E. Uzależnienie od Internetu u uczniów szkół średnich w kontekście czynników rodzinnych. Family Medicine & Primary Care Review. 2011; 13: 226–228. 6. Pawłowska B, Potembska E. Objawy zagrożenia i uzależnienia od Internetu mierzonego Kwestionariuszem do Badania Uzależnienia od Internetu, autorstwa Pawłowskiej i Potembskiej u młodzieży polskiej w wieku od 13 do 24 lat. Current Problems of Psychiatry. 2011; 12(4): 439-442. 7. Białokoz-Kalinowska I, i wsp. Internet addiction (netaholics) in the secondary school adolescents – impact on the

References [1] D. Evans. (2011) The internet of things. How the next evolution of the internet is changing everything [Online]. Available: http://www.cisco.com/c/dam/en_us/about/ac79/docs/innov/IoT_IBSG_0411FINAL.pdf [2] J. Gregory. The Internet of Things: Revolutionizing the Retail Industry [Online]. Available: https://www.accenture.com/_acnmedia/Accenture/Conversion-Assets/DotCom/Documents/Global/PDF/Dualpub_14/Accenture-The-Internet-Of-Things.pdf [3] M. Henze, L. Hermerschmidt, D. Kerpen et al. „A comprehensive approach to privacy in the cloud-based Internet

. (2007) Understanding Gartner’s Hype Cycles : Gartner Inc. Flichy, P. (2007) The Internet Imaginaire . Cambridge, MA: The MIT Press. Gamson, W.A., & Lasch, K.E. (1983) ‘The Political Culture of Social Welfare Policy’, in S.E. Spiro & E. Yuchtman-Yaar (eds.), Evaluating the Welfare State: Social and Political Perspectives (Vol. 95, pp. 397-415). Paris: Academic Press. Gamson, W.A., & Modigliani (1987) The Changing Culture of Affirmative Action. Research in Political Sociology, 3 , 137-177. Gaskell, G., Stares, S., Allansdottir, A., Allum, N., Castro, P., Esmer, Y

REFERENCES 1. Kubera K, Samardakiewicz M. Analiza blogów internetowych prowadzonych w obszarze tematycznym nowotworów dziecięcych. Doniesienie wstępne. Onkol Pol. 2009;12(2);92-5. 2. Gugała B, Boratyn-Dubiel L, Chmiel Z, Januszewicz P. Internet jako narzędzie wiedzy o zdrowiu. Med Ogólna. 2010;16(XLV):265-75. 3. [ http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/nts_spolecz_inform_w_polsce_10-2012.pdf ] 4. [ http://bi.gazeta.pl/im/4/13387/m13387904,WORLD-IINTERNET-PROJECT-2012-RAPORT-WERSJA-POLSKA.pdf ] 5. Drucis K, Jastrzębski T, Kopacz A. Polska onkologia w Internecie