Search Results

1 - 1 of 1 items :

  • "holiday experience" x
Clear All

rzeczywistości, Studia Informatica, 30, 1(82), pp. 35-64. PISARSKI M., 2009, Światowy przemysł parków tematycznych, [in:] A. Stasiak (ed.), Kultura i turystyka - razem, ale jak?, Wyd. WSTH w Łodzi, Łódź, pp. 285-296. RITZER G., 2001, Cudowny świat konsumpcji, Muza SA, Warszawa. ROUBA R., 2002, The Ultimate Holiday Experience - zmiany i tendencje w światowym cruisingu, Turystyka i Hotelarstwo, 2, pp. 41-55. RYMARCZYK P., FEMIAK J., 2007, Obligatoryjny hedonizm jako źródło deformacji doświadczenia turystycznego, [in:] Z. Krawczyk, J. W. Sienkiewicz i E. Lewandowska-Tarasiuk (eds