Search Results

1 - 10 of 19 items :

Clear All

Abstract

In Dobrogea, a core area for wind energy exploitation in Romania, existing knowledge regarding the intensity and pattern of bird migration is limited. In the absence of enumerated data, wind farms may be constructed in areas where large aggregations of migrants pass. In this study we recorded the intensity of the autumn migration of soaring birds in three locations within the Măcin Mountains, where wind farms are planned to be built. The locations chosen were at Văcăreni, Greci and Cerna villages. Furthermore we categorized all migrating individuals as threatened or non-threatened by the planned wind farms, based on their migration routes and height at local scale. At Văcăreni 4.716 individuals were counted, 3.394 raptors and 1.322 non-raptors, at Greci 2.387 individuals, 2.064 raptors and 323 non-raptors, and finally at Cerna, 5.268 individuals, 4.529 raptors and 739 non-raptors. At all three sites a significant proportion of birds, both raptors and non-raptors, were found to be threatened by the proposed wind farms. At Văcăreni 68.33% of raptors and 84.95% of non-raptors were at threat, at Greci 44.48% and 54.18% respectively, and at Cerna 59.37% and 94.86%. As such we conclude that intensive migration occurs in North Dobrogea and wind farms would have a considerable negative impact on migrants in the studied areas

Management 259: 8‒13. SUMMERVILLE, K. S. - RITTER, L. M. - CRIST, T. O. (2004): Forest moth taxa as indicators of lepidopteran richness and habitat disturbance: a preliminary assessment. Biological Conservation 116: 9−18. SZMORAD, F. (2011): A Soproni-hegység erdeinek történeti, növényföldrajzi és cönológiai vizsgálata. [Historical, phytogeographical and coenological investigations in the forests of the Sopron Hills.]. XVI., 205 pp. + 61 pp. melléklet. (in Hungarian) TAKI, H. - INOUE, T. - TANAKA, H. - MAKIHARA, H. - SUEYOSHI, M. - ISONO, M. - OKABE, K. (2010): Response

Abstract

Because of the worldwide distribution of the Barn Owl (Tyto alba) and the easily way to find its pellets, it is often used to diet studies. To investigate the eco-geographical impact of mountainous areas on its diet, we conducted studies in the Jura, Alpes, Central and Pyrénées mountains and we also did pellet analysis from 8 sites in the Jura mountains. Analysis of the tooth and skull content of pellets allowed us to draw up two types of change in the diet of Tyto alba in correlation with mountain elevation. The first one concerns the Jura, Alpes and Central mountains, where the diversity of the diet declines with the increase in elevation. The second one concerns the Pyrénées mountains, where there is no change in the diversity of the diet, perhaps because of the higher diversity of small mammals caused by mediterranean influence. Thus, it seems that elevation cau ses a decrease in diet diversity of Tyto alba in continental mountains (Jura, Alpes and Central mountains) probably because of more homogeneous landscapes dedicated to grass production. However, in Mediterranean mountains (Pyrénées), a more diversified small mammal guild provides a constant level of diet diversity.

, Vol. 21 No. 3: 269 - 274. BÓDIZS, D. (1997): Félvezető-detektoros gamma-spektroszkópia, laboratóriumi gyakorlat, [Gamma Spectroscopy with Semi-Conductor Detector, laboratory training notes] BME Nukleáris Technikai Intézet, Budapest: 11. (in Hungarian) CSÁFORDI, P. (2010): Erózióveszélyeztetettség vizsgálata a Soproni-hegység erdősült kisvízgyűjtőjén az USLE és az EROSION-3D modellekkel. [Soil erosion risk assessment with the models USLE and EROSION-3D in the small forested catchment of Sopron Hills.] In: Proceedings of the “Environmental management conference for

) Réz, E. 1932. A gyurgyalagok fészektelepei Diósjenő környékén [Bee-eater breeding colonies in the environ of Diósjenő]. - Kócsag 5(3-4): 112-115. (in Hungarian with German Summary) Sághy, A. 1942a Faunisztikai adatok Esztergom megyéből [Avifaunistical data from the county Esztergom]. - Aquila 46-49: 464. (in Hungarian with German Summary) Sághy, A. 1942b Gyurgyalagokról [Bee-eater]. - Nimród Vadászlap 3(28): 441-442. (in Hungarian) Sághy, A. 1955. Adatok a Gerecse-hegység és a Középső- Duna madárvilágához [Contributions to the bird-life of Gerecse-Mountains and

development of the Danube Valley between Győr and Budapest). Földrajzi Közlemények 62(10-12), 175-193. [12] Scheuer, Gy., Schweitzer, F. (1988), A Gerecse- és a Budai-hegység édesvízi mészkőösszletei (The travertines of Gerecse and Buda Mountains). Akadémiai Kiadó, Budapest, Hungary. [13] Ádám, L., Schweitzer, F. (1985), A Neszmély-Dunaalmás-Dunaszentmiklós közötti felszínmozgásos terület 1:10.000-es méretarányú geomorfológiai térképének magyarázója (Explanatory study for the 1:10,000-scale geomorphological map of the Neszmély-Dunaalmás- Dunaszentmiklós mass movement region

Hungarici 77: 251–261. Németh, Cs. 1999. Kis légykapó (Ficedula parva) állományfelmérésének előzetes eredményei a Kőszegi-hegységben [Preliminary results of the survey of the Red-breasted Flycatcher (Ficedula parva) in Kőszeg Mountains]. – Szélkiáltó 11: 29. (in Hungarian) Németh, Cs. 2000. Kis légykapó (Ficedula parva) élőhelyválasztása a Kőszegi-hegységben [Habitat selection of the Red-breasted Flycatcher (Ficedula parva) in the Kőszeg Mountains, Western Hungary]. – Ornis Hungarica 10(1–2): 79–85. Németh, Cs. 2009. Adatok a Kőszegi-hegység kis légykapó

of Boda site, Hungary. Surface and URL based investigations. TOPSEAL '96 Transactions II , Stockholm, 196-199. Jámbor, Á., 1964. A Mecsek hegység alsópermi képződményei [The Early Permian formations of the Mecsek Mts.]. Mecsekérc Ltd. Archives, Pécs, 127 pp. Konrád, Gy. & Hámos, G., 2006. A magyarországi nagy aktivitású radioaktív hulladéktároló telephely kijelölésének földtani szempontjai és az eddigi kutatások eredményei [Geological aspects of determining high activity radioactive waste depository sites in Hungary and the results of the recent research

tectonic evolution of the Intra-Carpathian area: A rewiev. Acta Vulcanol . 7, 2, 1–13. Csontos L. 1999: Structure of the Bükk Mts. [A Bükk-hegység szerkezetének főbb vonásai]. Földt. Közl. 129, 4, 611–651 (in Hungarian). Deer W.A. & Howie R.A. 2004: The rock-forming minerals: Silica minerals. Volume 4B. Geol. Soc. London , 1–982. Dimitrijević M.N., Dimitrijević M.D., Karamata S., Sudar M., Gerzina N., Kovács S., Dosztály L., Gulácsi Z., Less Gy. & Pelikán P. 2003: Olistostrome/mélanges — an overview of the problems and preliminary comparison of such formations in

marsh plant communities of the Cerová vrchovina/Cseres hegység Mts (Slovakia and Hungary). Thaiszia - Journal of Botany 19: 71-89. Hrivnák, R., Blanár, D. & Kochjarová, J. 2004: Vodné a močiarne rastlinné spoločenstvá Muránskej planiny. Reussia 1: 33-54. Hrivnák, R., Oťaheľová, H., Kochjarová, J. & Dúbravková, D. 2009: Makrofytná vegetácia vodných nádrží Nízkych Tatier (Slovensko). Bulletin Slovenskej Botanickej Spoločnosti 31 (2): 41-51. Jarolímek, I., Šibík, J., Hegedüšová, K., Janišová, M., Kliment, J., Kučera, P., Májeková, J., Michálková, D., Sadloňová, J