Search Results

1 - 10 of 14,704 items :

Clear All
Looking for professional identity of public health workers in Poland

REFERENCES 1. Dean HD, Myles RL, Spears-Jones C, et al. A strategic approach to public health workforce development and capacity building. Am J Prev Med. 2014;47(5 Suppl.3):S288-S96. 2. Bjegovic-Mikanovic V, Czabanowska K, Flahault A, et al. Addressing needs in the public health workforce in Europe. World Health Organization; 2014. 3. Tulchinsky TH, McKee M. Education for a public health workforce in Europe and globally. Public Health Rev. 2011;33:7-15. 4. Bjegovic-Mikanovic V, Jovic-Vranes A, Czabanowska K, Otok R. Education for public

Open access
Health inequalities in Slovenia

References Buzeti T. et al. Neenakosti v zdravju v Sloveniji. Ljubljana: Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije, 2011. Dahlgren G, Whitehead M. European strategies for tackling social inequities in health: levelling up - part 2. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe, 2006. Artnik B. et al. Neenakosti v zdravju in z zdravjem povezanih vedenjih slovenskih mladostnikov. Ljubljana: Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije, 2011. WHO

Open access
Health Education as an Important Tool in the Healthcare System

References 1. Bzdęga J, Gębska-Kuczerowska A. Epidemiologia w zdrowiu publicz-nym. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL; 2010. 2. Skawińska M. Analiza funkcjonowania systemów opieki zdrowotnej w wybranych krajach Unii Europejskiej (na przykładzie Szwecji, Wielk-iej Brytanii, Polski i Niemiec). Studia ed.. 2009;13:69-77. 3. Książek P, Herda J, Pawka B, et al. Health education as an Essential standard in healthcare prevention for students in education environment in Lublin. Zdr Publ. 2008;118(4):403-5. 4. Buzowska B. “Urynkowiony” system usług

Open access
Selected health behaviours in professionally active men and women

społeczno-kulturowej. Acta Univ Lodz. Folia Sociol. 2011;39:33-52. 4. Gruszczyńska M, Bąk-Sosnowska M, Plinta R. Zachowania zdrowotne jako istotny element aktywności życiowej człowieka. Stosunek Polaków do własnego zdrowia. Hygeia Public Health. 2015;50(4):558-565. 5. Chuchra M. Specyfika uzależnienia kobiet od alkoholu. Curr Probl Psychiatry. 2012;13(1):34-8. 6. Cylkowska-Nowak M, Plucińska M. Zdrowie kobiet i mężczyzn – wybrane aspekty społeczne i medyczne. Rocz Pomor AM w Szczecinie. 2013; 59(1):103-13. 7. Korporowicz V. Różnice w zachowaniach

Open access
Dietary supplements as a challenge for contemporary public health: scale of the phenomenon, health risk, legal regulations

References 1. Brzozowska A, Olędzka R. Suplementacja diety jako droga do poprawy stanu odżywienia i stanu zdrowia ludności. In: J. Gawęcki, W. Roszkowski (ed). Żywienie człowieka a zdrowie publiczne. Cz. 3. Warszawa: PWN; 2009. p. 313-28. 2. Bojarowicz H, Dźwigulska P. Suplementy diety. Cz. I. Suplementy diety a leki - porównanie wymagań prawnych. Hygeia Public Health. 2012;47(4):427-32. 3. Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Dz. U. z 2015 r., poz. 594. 4

Open access
Healthy Athletes Program as a chance for a good quality of life of persons with intellectual disability and their families in the context of health and pro-health activities

References 1. Allerton L, Welch V & Emerson E. Health inequalities experienced by children and young people with intellectual disabilities: a review of literature from the United Kingdom. JOID, 2011; vol 15, no. 4: 269-278 2. Anders PL, Davies EL. Oral health of patients with intellectual disabilities: a systematic review. Spec Care Dentist, 2010; 30(3): 110-117 3. Astrom A, Jakobsen R. Stability of Health Dental Behavior. Community Dent Oral Epidemiol, 1998; 26 (2): 129-138 4. Barowsky EI

Open access
Health care reforms

Health-care systems are large and complex systems that undergo changes constantly. In order to steer them in the set direction, health sector reforms are under consideration in countries throughout the world, no matter their level of income. A reform implies sustained, purposeful, and fundamental changes. While it is difficult to define precisely what constitutes a true health care reform, there is a widespread consensus that a reform is a process of change involving the what, who, and how of health sector action. Health sector reform should be based on a

Open access
The Lived Experiences of Participating in Physical Activity among Young People with Mental Health Problems. A Recovery-Oriented Perspective

References Borg, M. & Davidson, L. (2008). The nature of recovery as lived in everyday experience. Journal of Mental Health, 17(2), 129-140. Brinkmann, S. & Tanggaard, L. (2010). Kvalitet i kvalitative studier /Quality in qualitative studies/. In: Brinkmann, S. & Tanggaard, L. (Eds.) Kvalitative metoder - en grundbog /Qualitative Methods - a textbook/ (pp. 521-532). Copenhagen: Hans Reitzels Forlag Callaghan, P. (2004). Exercise: a neglected intervention in mental health care? Journal of Psychiatric and Mental

Open access
Modern Factors of Health and Their Peculiarities for Teenagers

References 1. Frolova YG. Sociocultural health standard as one of characteristics of Belarusian mentality. Ethnosocial and confessional processes in a modern society. Grodno: GrSU; 2006. 2. Zhuravlyova I V. The attitude to health of individual and society. Moskow: Science; 2006. 3. Medik VA. Some methodical approaches in studying of health of the population. Problems of social hygiene, health services and history of medicine. 2009;6:8-11. 4. Medik VA, Tocmachev MS. Modelling of integrated indicators of estimation of population health. Health services

Open access
Balancing equity and efficiency through health care policies in Slovenia during the period 1990-2008

zavarovanje Slovenije za leto 2008. Ljubljana: ZZZS, 2009. Keber D et al. Zdravstvena reforma: pravičnost, dostopnost, kakovost, učinkovitost: osnutek. Ljubljana: Vlada Republike Slovenije, Ministrstvo za zdravje, 2003. Sarazin Klemencic K: The fate of a "satisfactory" health care system in a transition period. In: Rovira J (ed.), Van Eimeren W (ed.), Duru G (ed.). Moving Health Systems Into The New Century. Neuherberg: GSF - Forschungszentrum fuer Umwelt und Gesundheit; 1997: 91-5. Poročilo o

Open access