Search Results

1 - 10 of 5,341 items :

Clear All
The current state of forest management in cities and associated problems in the Mazowieckie Province

References Grey G.W. 1996. The Urban Forest. Comprehensive Management. New York, John Wiley & Sons, Inc. Germann-Chiari C., Seeland C. 2004. Are urban green spaces optimally distributed to act as places for social integration? Results of a geographical information system (GIS) approach for urban forestry research. Forest Policy and Economics, 6: 3-13. Konijnendijk C.C. 2003. A decade of urban forestry in Europe. Forest Policy and Economics, 5: 173-186. Łonkiewicz B. 1997. Urządzanie i

Open access
Resources of dead wood in the municipal forests in Warsaw

References Ammer U. 1991. Konsequenzen aus den Ergebnissen der Totholzforschung für die forstliche Praxis. Forstwissenschaftliches Centrablatt 110: 149–157. DOI: 10.1007/BF02741249. Bobiec A, van der Burgt H., Zuyderduyn C., Haga J., Meijer K., Vlaanderen B. 2000. Rich deciduous forests in Białowieza as a dynamic mosaic of developmental phases: premises for nature conservation and restoration management. Forest Ecology and Management 130: 159–175. DOI: 10.1016/S0378-1127(99)00181-4. Bobiec A. 2002. Living stands and dead wood in the

Open access
The Białowieża Forest – a UNESCO Natural Heritage Site – protection priorities

. Ribosomal DNA and ß-tubulin data do not support the separation of the lichens Usnea florida and U. subfloridana as distinct species. Mycological Research 4: 412-418. DOI 10.1017/ S0953756202005786. Battisse M. 1982. The Biosphere Reserve: A Tool for Environment Conservation and management. Environmental Conservation 9: 101-112. Berglund H., Jonsson B.G. 2005. Verifying an extinction debt among lichens and fungi in northern Swedish boreal forests. Conservation Biology 19: 338-348. DOI 10.1111/j.1523-1739.2005.00550.x

Open access
Occurrence of brambles (Rubus L.) in young forest plantations on the Kolbuszowa Plateau

References Chmura D., Salachna A., Bochenek W. 2013. The changes in manager fir forest in Beskid Mts due to forest management after 11 years. Inżynieria Ekologiczna 33: 21-28. DOI 10.12912/23920629/340. Gazda A. 1992. Warunki występowania jeżyny gruczołowatej Rubus hirtus (W. K.) w rezerwacie ścisłym „Dolina Łopusz nej” w Gorczańskim Parku Narodowym. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 11(4): 105-117. Gazda A. 2001. Jeżyny - ważny składnik biocenoz leśnych [Blackberries an important component of forest

Open access
The Borki Primeval Forest as an important forest bird area

-01-09080-4. Tomiałojć L., Stawarczyk 2003. Awifauna Polski. Rozmieszczenie, liczebność i zmiany. Wrocław, Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody „pro Natura”, 872 p., ISBN 83-919626-1-X. Wilk T., Jujka M., Krogulec J., Chylarecki P. (eds.) 2010. Ostoje ptaków o znaczeniu międzynarodowym w Polsce. Marki, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, 600 p., ISBN 978-83-89830-02-9. Zawadzka D., Zawadzki J. 2006. Ptaki jako gatunki wskaźnikowe różnorodności biologicznej i stopnia naturalności lasów [Birds as indicators of biodiversity and level of forest

Open access
Running in forest areas – an analysis of activities undertaken by State Forests

References Arnberger A. 2006. Recreation use of urban forests: As inter-area comparison. Urban Forestry & Urban Greening 4: 135–144. DOI 10.1016/j.ufug.2006.01.004. Bednarczyk S. 2015. Bieganie po lesie – siła płynie z natury. http://www.fabrykasily.pl/bieganie/bieganie-po-lesie-sila-plynie-z-natury#korzysci-z-biegania [17.01.2018]. Dzięgiel A. 2014. Instrumenty promocji imprez biegowych. Acta Universitatis Nicolai Copernici 2: 33–49. DOI 10.12775/AUNC_ZARZ.2014.015. Dzięgiel A., Tomanek M. 2014. Sylwetka uczestnika górskich imprez

Open access
What did European primeval forests under high herbivore pressure look like?

References Andersen S. T. 1970. The relative pollen productivity and pollen correction factors for tree pollen spectra, determined by surface pollen analyses from forests. Danmarks geologiske Undersogelse, Kobenhavn, Ser. II, 96: 1-99. Alexander K. N. A. 1998. The links between forest history and biodiversity: the invertebrate fauna of ancient pasturewoodlands in Britain and its conservation. w: ed. K. J. Kirby, C. Watkins. The ecological history of European forests. New York, CAB International: 73

Open access
Ecology and biology of birds in the Białowieża Forest: a 40-year perspective

References Czeszczewik D. 2004. Breeding success and timing of the Pied Flycatcher Ficedula hypoleuca nesting in natural holes and nest-boxes in the Białowieża Forest, Poland. Acta Ornithologica 39: 15-20. Czeszczewik D. 2009a. Foraging behaviour of White-backed Woodpeckers Dendrocopos leucotos in a primeval forest (Białowieża National Park, NE Poland): dependence on habitat resources and season. Acta Ornithologica 44: 109-118. DOI 10.3161/000164509X482687. Czeszczewik D. 2009b. Marginal differences between

Open access
Do natural processes at the juvenile stage of stand development differentiate the spatial structure of trees in artificially established forest stands?

References Bilski M., Brzeziecki B. 2005. Wpływ trzebieży przerębowej na zróżnicowanie strukturalne drzewostanu [Impact of differentiation thinning on stand structural diversity]. Sylwan, 4: 21-33. Bolibok L. 2003. Dynamika struktury przestrzennej drzewostanów naturalnych w oddziale 319 BPN - czy biogrupy drzew są powszechne i trwałe w nizinnym lesie naturalnym? [Spatial structure dynamics of oldgrowth tree stands in compartment 319 of BNP: Are biogrups common and persistent in natural lowland forests?] Sylwan, 1: 12

Open access
The structure of forest stands in the Tatra National Park: The results of 2016–2017 inventory

. Synteza wyników uzyskanych w ramach realizacji projektu BioSoil Forest Biodiversity. Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary. ISBN 978-83-87647-75-9. Dziewolski J. 1972. Naturalne zmiany struktury wybranych drzewostanów Pienińskiego Parku Narodowego w okresie 32 lat (1936–1968). Ochrona Przyrody 37: 263–283. Dziewolski J., Holeksa J., Skawiński P. 1992. Przemiany dolnoreglowych drzewostanów Tatrzańskiego Parku Narodowego w latach 1956–1986 oraz ocena metod ich przebudowy. Ochrona Przyrody 50: 95–108. ISSN 0078-3250. Dziewolski J., Skawiński P

Open access