Search Results

1 - 10 of 5,276 items :

Clear All

References Grey G.W. 1996. The Urban Forest. Comprehensive Management. New York, John Wiley & Sons, Inc. Germann-Chiari C., Seeland C. 2004. Are urban green spaces optimally distributed to act as places for social integration? Results of a geographical information system (GIS) approach for urban forestry research. Forest Policy and Economics, 6: 3-13. Konijnendijk C.C. 2003. A decade of urban forestry in Europe. Forest Policy and Economics, 5: 173-186. Łonkiewicz B. 1997. Urządzanie i zagospodarowanie lasu w terenach zurbanizowanych i uzdrowiskowych. Postępy

Literature Brack D., Hayman G. 2011. Intergovernmental actions on illegal logging: options for intergovernmental action to help combat illegal logging and illegal trade in timber and forest products. www.riia.org/pdf/research/sdp/Intergovernmental%20Actions%20on%20Illegal%20Logging%20March%2001.pdf [15.10.2017]. Dimitrov R.S. 2005. Hostage to norms: states, institutions, and global forest politics. Global Environmental Politics 5(4): 1–24. DOI 10.1162/152638005774785499. Ekroos A. 2005. Forests and the Environment – Legislation and Policy of the EU. European

References Ammer U. 1991. Konsequenzen aus den Ergebnissen der Totholzforschung für die forstliche Praxis. Forstwissenschaftliches Centrablatt 110: 149–157. DOI: 10.1007/BF02741249. Bobiec A, van der Burgt H., Zuyderduyn C., Haga J., Meijer K., Vlaanderen B. 2000. Rich deciduous forests in Białowieza as a dynamic mosaic of developmental phases: premises for nature conservation and restoration management. Forest Ecology and Management 130: 159–175. DOI: 10.1016/S0378-1127(99)00181-4. Bobiec A. 2002. Living stands and dead wood in the Białowieża Forest

. subfloridana as distinct species. Mycological Research 4: 412-418. DOI 10.1017/ S0953756202005786. Battisse M. 1982. The Biosphere Reserve: A Tool for Environment Conservation and management. Environmental Conservation 9: 101-112. Berglund H., Jonsson B.G. 2005. Verifying an extinction debt among lichens and fungi in northern Swedish boreal forests. Conservation Biology 19: 338-348. DOI 10.1111/j.1523-1739.2005.00550.x. BirdLife International. 2016. Important Bird and Biodiversity Area factsheet: Białowieża Forest, http://www.birdlife.org [11.07.2016]. Blicharska M

jako gatunki wskaźnikowe różnorodności biologicznej i stopnia naturalności lasów [Birds as indicators of biodiversity and level of forest naturalness]. Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie, 8, 4 (14), 249-262.

References Arnberger A. 2006. Recreation use of urban forests: As inter-area comparison. Urban Forestry & Urban Greening 4: 135–144. DOI 10.1016/j.ufug.2006.01.004. Bednarczyk S. 2015. Bieganie po lesie – siła płynie z natury. http://www.fabrykasily.pl/bieganie/bieganie-po-lesie-sila-plynie-z-natury#korzysci-z-biegania [17.01.2018]. Dzięgiel A. 2014. Instrumenty promocji imprez biegowych. Acta Universitatis Nicolai Copernici 2: 33–49. DOI 10.12775/AUNC_ZARZ.2014.015. Dzięgiel A., Tomanek M. 2014. Sylwetka uczestnika górskich imprez biegowych. Studia i

References Chmura D., Salachna A., Bochenek W. 2013. The changes in manager fir forest in Beskid Mts due to forest management after 11 years. Inżynieria Ekologiczna 33: 21-28. DOI 10.12912/23920629/340. Gazda A. 1992. Warunki występowania jeżyny gruczołowatej Rubus hirtus (W. K.) w rezerwacie ścisłym „Dolina Łopusz nej” w Gorczańskim Parku Narodowym. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 11(4): 105-117. Gazda A. 2001. Jeżyny - ważny składnik biocenoz leśnych [Blackberries an important component of forest biocoenoses]. Sylwan 145(8): 109-117. Gazda A., Janas G. 2011

References Andersen S. T. 1970. The relative pollen productivity and pollen correction factors for tree pollen spectra, determined by surface pollen analyses from forests. Danmarks geologiske Undersogelse, Kobenhavn, Ser. II, 96: 1-99. Alexander K. N. A. 1998. The links between forest history and biodiversity: the invertebrate fauna of ancient pasturewoodlands in Britain and its conservation. w: ed. K. J. Kirby, C. Watkins. The ecological history of European forests. New York, CAB International: 73-80. Bakker E. S., Olff H., Vandenberghe C., De Maeyer K., Smit R

References Czeszczewik D. 2004. Breeding success and timing of the Pied Flycatcher Ficedula hypoleuca nesting in natural holes and nest-boxes in the Białowieża Forest, Poland. Acta Ornithologica 39: 15-20. Czeszczewik D. 2009a. Foraging behaviour of White-backed Woodpeckers Dendrocopos leucotos in a primeval forest (Białowieża National Park, NE Poland): dependence on habitat resources and season. Acta Ornithologica 44: 109-118. DOI 10.3161/000164509X482687. Czeszczewik D. 2009b. Marginal differences between random plots and plots used by foraging White

Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie 22(1): 87–102. DOI 10.25944/znmwse.2013.01.87102. OECD. 2017. Hours worked. https://data.oecd.org/emp/hours-worked.htm [23.02.2019]. Pietrzak-Zawadka J., Zawadka J. 2015. Forest therapy jako forma turystyki zdrowotnej. Ekonomia i Środowisko 5(55): 199–209. Tumiłowicz J., Hołdyński Cz., Kuszewska K., Szumarski W. 2012. Dwadzieścia lat Leśnego Arboretum w Kudypach koło Olsztyna. Rocznik Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego 60: 69–75. Zeliaś A., Pawełek B., Wanat S. 2002. Metody statystyczne. Zadania i sprawdziany