Search Results

1 - 10 of 356 items :

  • "eksploatacja" x
Clear All

Abstract

CWSS exploitation in terms of belonging to a critical infrastructure is an important issue and requires a detailed analysis. Therefore it is important to develop emergency plans for the supply of drinking water for different crisis situations, as well as detailed analysis of the risk of possible undesirable events in CWSS, in order to develop a comprehensive safety management program of the system. In this work the problems associated with the operation of CWSS in terms of belonging to critical infrastructure were presented. Also the methodology to determine the crisis management time in the WSS, connected with a shortage of drinking water was shown.

Abstract

CWSS exploitation in terms of belonging to a critical infrastructure is an important issue and requires a detailed analysis. Therefore it is important to develop emergency plans for the supply of drinking water for different crisis situations, as well as detailed analysis of the risk of possible undesirable events in CWSS, in order to develop a comprehensive safety management program of the system. In this work the problems associated with the operation of CWSS in terms of belonging to critical infrastructure were presented. Also the methodology to determine the crisis management time in the WSS, connected with a shortage of drinking water was shown.

statków powietrznych . Tom 3. Wydawnictwo ITWL, Warszawa 2006. Lewitowicz J., Kustroń K.: Podstawy eksploatacji statków powietrznych-własności i właściwości eksploatacyjne statku powietrznego . Tom 2. Wydawnictwo ITWL, Warszawa 2003. Lewitowicz J., Kowalczyk G., Sibilski K.: Flight safety as considered in probabilistic terms . International Conference ICAS, No. ICAS 2008-6.3.4, Anchorage 2008. Lewitowicz J., Żyluk A.: Podstawy eksploatacji statków powietrznych-techniczna eksploatacja statków powietrznych . Tom 5. Wydawnictwo ITWL, Warszawa 2009. Powierża L.: Zarys

International Publishing AG, Switzerland, Volume 224, 2013. p. 295-305. [8] Laskowski D., Łubkowski P., Pawlak E., Stańczyk P. Anthropo-technical systems reliability. Safety and Reliability: Methodology and Applications - Proceedings of the European Safety and Reliability Conference, ESREL 2014, p. 399-407. [9] Mikulski J.: Using telematics in transport. 10th International Conference Transport Systems Telematics TST’10, Katowice Ustroń 2010, p. 72. [10] Nowakowski T.: Problems of reliability modelling of multiple-phased systems. Eksploatacja I Niezawodnosc-Maintenance And

. Eksploatacja I Niezawodnosc-Maintenance And Reliability, Issue: 4, 2011, pp. 79-84. [12] Paś J.: Operation of electronic transportation systems. Publishing House University of Technology and Humanities in Radom, Radom 2015. [13] Rosiński A.: Modelling the maintenance process of transport telematics systems. Publishing House Warsaw University of Technology, Warsaw 2015. [14] Rosiński A.: Rationalisation of the maintenance process of transport telematics system comprising two types of periodic inspections. In: „Proceedings of the Twenty-Third International Conference on

kraju. Fot. 1 Tramwaj typu 60102 nr 050 kursujący po torowiskach Nowopołocka Źródło: fotografia W. Górnikiewicz (2019) Fot. 2 Tramwaj typu 62103 nr 653, eksploatowany w Witebsku Źródło: fotografia W. Górnikiewicz (2019) Aktualnie (marzec 2020 r.) na terenie Białorusi nie są używane wagony pochodzące z krajów Europy Środkowej lub Zachodniej. Krótkim epizodem użytkowania wagonów tego rodzaju była eksploatacja na początku XXI w. w Mińsku wagonów typu GT8 pochodzących z niemieckiego miasta Karlsruhe. Z racji dość małej ilości sieci tramwajowych Białoruś jest krajem dość

drogi wodne – projektowanie i eksploatacja w ujęciu inżynierii ruchu morskiego . Monografia pod redakcją Stanisława Gucmy. Wydawnictwo: Fundacja Promocji Przemysłu Okrętowego i Gospodarki Morskiej, Gdańsk, w druku. [8] Gucma S., Ślączka W., Zalewski P. (2013): Parametry torów wodnych i systemów nawigacyjnych wyznaczane przy wykorzystaniu kryteriów bezpieczeństwa nawigacji . Monografia pod redakcją Stanisława Gucmy. Wydawnictwo Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie, Szczecin 2013, stron 96, ISBN 978-83-89901-82-8. [9] Kulczyk J., Winter J. (2003): Śródlądowy

eksploatacją obiektów technicznych za pomocą rachunku kosztów. ISBN - 83-916198-0-X, Olsztyn-Bydgoszcz, 2002 s.156. [7] Pająk M.: Model sterowania procesem ubytku potencjału użytkowego złożonych systemów technicznych. Rozprawa habilitacyjna. Monografie nr 154, Radom 2011. [8] Tylicki H.: Dedykowane systemy pokładowe diagnostyki. POIG, Bydgoszcz 2011. [9] Uhl T.: Komputerowe wspomaganie identyfikacji modeli konstrukcji mechanicznych, WNT, Warszawa, 1997. [10] Żółtowski B.: Podstawy diagnostyki maszyn. Wyd. ATR. Bydgoszcz. 1996. (s.467). [11] Żółtowski B., Niziński S

A Method of Aircraft Reliability Assessment as Referred to the Operational-Use Safety

Throughout the operational phase of aviation objects, the safety and reliability thereof are characterised with a set of a dozen or so, or even tens of indices correlated with each other. Hence, any analytical and assessment-oriented efforts as well as comparisons - for any specific feature - between both the objects themselves and the systems of manufacturing, operating, and maintaining them are usually hindered. The intended aim of this paper is to suggest some solution to this problem, one that consists in reducing the number of operational indices of safety down to several indices of significance which contain most information on the object under assessment or on a system of operating this object

Modelling Environment and Infrastructure Influence on Reliability and Operation Processes of Port Transportation Systems

In the paper a probabilistic model of industrial systems environment and infrastructure influence on their operation processes is proposed. Semi-markov processes are used to construct a general model of complex industrial systems' operation processes. Main characteristics of this model are determined as well. In particular case, for a port grain transportation system, its operation states are defined, the relationships between them are fixed and particular model of its operation process is constructed and its main characteristics are determined. The joint model of the system operation process and the system reliability is constructed and applied to the reliability evaluation of port grain transportation system.