Search Results

1 - 10 of 326 items :

Clear All

References [1] Jayaraman J. and Rao K.P. (1978): Thermal stresses in a spherical shell with a conical nozzle. – Nuclear Engineering and Design, vol.48, No.2, pp.367-375. [2] Miller G.K. (1995): Stresses in a spherical pressure vessel undergoing creep and dimensional changes . – International Journal of Solids and Structures, vol.32, No.14, pp.2077-2093. [3] Rogério Martins Saldanha da Gama (1997): Mathematical modeling of the non-linear heat transfer process in a gray shell surrounded by a non-participating medium. – International Journal of Non

References Bengtsson C. 2000. Creep of timber in different loading modes - material properties aspects. in The 7th World Conference on Timber Engineering, August 12-15, Shah Alam, Malaysia. Bengtsson C. 2001. “Short-term” mechano-sorptive creep of well-defined spruce timber. Holz als Roh und Werkstoff, 59, 117-128. Bollmus S., Dieste A., Militz H., Rademacher P. 2009. Properties of modified beechwood. Forst und Holz, 64 (7/8), 30-34. DIN 52 185. 1976. Testing of wood: Compression test parallel to the grain. Deutsches Institut Für Normung e.V. Normen über Holz

References 1. Bažant Z.P. (1984), Size Effect in Blunt Fracture: Concrete, Rock, Metal, J. Eng. Mech., 110, 518-535. 2. Bažant Z.P. (1999), Size effect on structural strength: a review, Archive of Applied Mechanics, 69, 703-725. 3. Bodnar, A., Chrzanowski, M. (2002), On creep rupture of rectangular plates, ZAMM, 82, 201-205. 4. Carpinteri A., Spagnoli A. (2004), A fractal analysis of size effect on fatigue crack growth, Int. J. of Fatigue, 26, 125-133. 5. Carpinteri A., Spagnoli A., Vantadori S. (2002), An approach to size effect in fatigue of metals using

References 1. Zandiatashbar, A., Picu, R.C., Koratkar, N., Control of epoxy creep using graphene, Small, Vol. 8, pp. 1675-1681, doi: 10.1002/smll.201102686, (2012). 2. Zhang, W., Picu, R.C., Koratkar, N., Suppression of fatigue crack growth in carbon nanotube composites, Applied Physics Letters, Vol. 91, 193109, (2007). 3. Picu, C.R., Constantinescu, D.M., Sandu, M., Apostol, D.A., Cosmoiu, I., Toughness enhancement in nanocomposite thermosets with application to carbon-epoxy system, Proceedings of the 13th International Conference on Fracture, Beijing, China

1 Introduction The high-pressure turbine blades are the elements of a turbojet engine critical for flight safety. These parts are exposed to high temperatures, high static and variable stresses, and strong cyclic thermal loads during their operation. Hence, they should be characterized by very good mechanical properties, especially high creep resistance at a temperature below 1,170 °C. The single-crystal nickel-based superalloys are used for the production of high-pressure turbine blades. Elimination of grain boundaries in single-crystal superalloys reduces the

. Journal of the Association of Asphalt Paving Technologists, 75, 1053-94, 2006. 11. C. Huang, Y.M. Najjar, S.A. Romanoschi, Predicting asphalt concrete fatigue life using artificial neural network approach. Paper No. 07-1607, 86th Transportation Research Board Annual Meeting (CD-ROM), Transportation Research Board, National Research Council, Washington, DC. 2007. 12. M. Zeghal, Thermal cracking prediction using artificial neural network. In Al-Qadi, Scarpas & Loizos (Ed.), Pavement Cracking, Taylor and Francis Group, 379-86, 2008a. 13. M. Zeghal, Modeling the creep

-August-Universität, Göttingen, Gemany (in German). Boyd J.D. 1982. An anatomical explanation for visco- elastic and mechano sorptive creep in wood, and effects of loading rate on strength. In: New Perspectives in Wood Anatomy (ed.: P. Baas), Martinus Nijhoff, W. Junk Publishers, Hague, 171-222. Buffon G.L.L. 1740. Experiences sur la force du bois. Paris L›Academie Royale des Sciences. Histoire et Memoires, Vol. 292. Clouser W.S. 1959. Creep of small wood beams under constant bending load. Report 2150, USDA Forest Service, Forest Products Laboratory, Madison, WI. DIN 52 186. 1978. Testing of

): 117-131, 2018. 4. L. Su, Y. Wang, S. Mei, P. Li, “Experimental investigation on the fundamental behavior of concrete creep”, Construction and Building Materials 152: 250-258, 2017 5. J. Gong, J. Cao, Y.-F. Wang, “Effects of sulfate attack and dry-wet circulation on creep of fly-ash slag concrete”, Construction and Building Materials 125: 12–20, 2016. 6. Z.P. Bažant, et al., “RILEM draft recommendation: TC-242-MDC multi-decade creep and shrinkage of concrete: material model and structural analysis. Model B4 for creep, drying shrinkage and autogenous shrinkage of

., 2016, 25(3), 277-289. [17] KACZMAREK Ł., POPIELSKI P., Numerical analysis of the impact of construction of an underground metro line on the urban environment - a case study from the Vistula Valley in Warsaw, Przegląd Geologiczny, 2016, 64(4), 219-229. [18] KACZMAREK Ł., DOBAK P., Overview of soil creep phenomenon, Contemporary Trends in Geoscience, 2017, 6(1), 28-40, DOI: 10.1515/ctg-2017-0003. [19] KACZMAREK Ł., ZHAO Y., KONIETZKY H., WEJRZANOWSKI, T., MAKSIMCZUK M., Numerical approach in recognition of selected features of rock structure from hybrid hydrocarbon

Chování žáropevných ocelí v transpasivní oblasti

V silně oxidačních podmínkách, které mohou nastat v prostředí přehřáté páry nebo vody nadkritických parametrů, hrozí vysoce legovaným žáropevným ocelím nebezpečí přechodu legujících prvků (především chromu, molybdenu a wolframu) do oxidických sloučenin v nejvyšších oxidačních stavech, které jsou plynné. K podobnému jevu, tj. ke ztrátě ochranných vlastností pasivní vrstvy přechodem klíčových prvků do sloučenin v nejvyšších oxidačních stavech, které jsou rozpustné, dochází i během transpasivního rozpouštění ve vodných elektrolytech. V rámci práce bylo studováno elektrochemické chování chromových žáropevných ocelí a jednotlivých čistých legujících prvků v oblasti transpasivity a sekundární pasivity. Z naměřených výsledků vyplývá, že transpasivní rozpouštění použitých ocelí je dáno primárně přechodem Cr(III) → Cr(VI). Navazující oblast sekundární pasivity je vyvolána obohacením povrchové oxidické vrstvy o železo. Oblast přechodu transpasivity/sekundární pasivity je citlivá na výskyt fází vznikajících při tepelném zpracování nebo provozní expozici ve struktuře žáropevných ocelí. Na polarizačních křivkách se jejich přítomnost projeví výskytem výrazných lokálních maxim, která jsou pravděpodobně spojena s přednostním rozpouštěním fází obohacených o legující prvky. Chemická analýza ukázala, že během dlouhodobého ohřevu (650 °C / 20 000 h) se tyto fáze obohacují především o wolfram a molybden.