Search Results

1 - 7 of 7 items :

  • "cepljenje" x
Clear All

. Available Jan 30, 2015 from: http://img.ivz.si/janez/2541-8149.pdf. 17. Annual report: influence vaccination in Slovenia in season 2012/2013. Ljubljana: IVZ, 2013. Available Sept 3, 2014 from: http://www.ivz.si/gradiva_cepljenje?pi=5&_5_Filename=attName.png&_5_MediaId=6832&_5_AutoResize=false&pl=106-5.3. 18. Podlesek A, Roškar S, Komidar L. Some factors affecting the decision on nonmandatory vaccination in an influenza pandemic: comparison of pandemic (H1N1) and seasonal influenza vaccination. Zdrav Var 2011; 50: 227-38. 19. Ward L, Draper J. A review of the factors

Cepljenje Otrok Proti Noricam: Ali Sta POTREBNA Dva Odmerka Cepiva?

Norice so blaga otroška bolezen z redkimi resnimi zapleti, ki so pogostejši pri dojenčkih, odraslih in pri osebah z oslabljeno imunostjo. Cepivo proti noricam je na voljo že dolgo. Leta 1998 je Svetovna zdravstvena organizacija državam priporočila univerzalno cepljenje z enim odmerkom. Pozneje se je izkazalo, da en odmerek cepiva ni nudil zadostne zaščite pred noricami, cepljenje z dvema odmerkoma cepiva je bilo bolj imunogeno. Zato so v nekaterih državah, v katerih že poteka univerzalno cepljenje otrok proti noricam, prešli na cepljenje z dvema odmerkoma.

Narejen je bil sistematični pregled objavljenih raziskav o učinkovitosti cepljenja, ki z dokazi podpirajo smiselnost uvedbe drugega odmerka cepiva proti noricam. Maloštevilne raziskave kažejo, da je cepljenje z dvema odmerkoma pri otrocih učinkovitejše od cepljenja z enim odmerkom. Tudi pri nas je treba otrokom priporočiti cepljenje z dvema odmerkoma, ker je možnost okužbe zaradi še vedno intenzivnega kroženja povzročitelja precejšnja.

zaščite z zdravili za leto 2018 Uradni list RS 24 13.4.2018 3635 8 Učakar V, Jeraj I, Vitek Grgič M. Analiza izvajanja cepljenja v Sloveniji v letu 2016. Accessed April 2nd, 2018 at: http://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/porocilo_cepljenje2016.pdf Učakar V Jeraj I Vitek Grgič M Analiza izvajanja cepljenja v Sloveniji v letu 2016 Accessed April 2nd, 2018 at http://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/porocilo_cepljenje2016.pdf 9 Sočan M, Erčulj V, Lajovic J. Knowledge and attitudes on pandemic and seasonal influenza vaccination among Slovenian

Some factors affecting the decision on non-mandatory vaccination in an influenza pandemic: comparison of pandemic (H1N1) and seasonal influenza vaccination

Background: The 2009 influenza pandemic caused by the influenza A (H1N1) 2009 virus was accompanied by a debate about whether or not to be vaccinated. The percentage of people who decided to be vaccinated was lower than in the case of seasonal influenza vaccination. We therefore compared factors influencing the decision on pandemic and seasonal influenza vaccination.

Method: Slovene inhabitants aged 18 and over (N=1383) completed an internet based survey on socio-demographic and health behaviour-related characteristics, personality traits, and characteristics of decision-making. Two stepwise logistic regression analyses were performed, one with an uptake of the pandemic influenza vaccine and the other with an uptake of the seasonal influenza vaccine as a dependent variable.

Results: In addition to common predictors of a decision in favour of the two vaccinations (age, gender, chronic illnesses, working in healthcare, trust in media news and vaccination side-effects in someone close), deciding in favour of vaccination against the pandemic virus was related to living with children and thoroughness in decision-making. It was also related to being vaccinated against seasonal influenza, trust in pandemic vaccine safety and professional information in favour of vaccination, and the decision of someone close.

Conclusions: In the face of the pandemic threat and lack of information, people behaved as they had in previous similar situations and according to the behaviour of people close to them and information from trusted sources. Concern for children and decision-making characteristics also became important. These factors should be considered in future crisis interventions.

2015 36 259 73 20 Petek Šter M. Cepljenje proti gripi in pnevmokoku pri starostnikih v domovih starejših občanov. Zdr Varst 2008; 47: 117-25. Petek Šter M. Cepljenje proti gripi in pnevmokoku pri starostnikih v domovih starejših občanov Zdr Varst 2008 47 117 25 21 Musher DM, Sampath R, Rodriguez-Barradas MC. The potential role for protein-conjugate pneumococcal vaccine in adults: what is the supporting evidence? Clin Infect Dis 2011; 52: 633-40. 10.1093/cid/ciq207 21292668 Musher DM Sampath R Rodriguez-Barradas MC. The potential role for protein

number of children aged 0–4/the 15 – 30 . 2 Methods 2.1 Data Sources The number of individuals who were completely vaccinated with self-paid HPV or RV vaccine was obtained from the cepljenje.net electronic database. The database is designed to monitor the vaccination coverage in Slovenia. The administrator of the database is the National Institute of Public Health. Primary care physicians are required to report the number of vaccinations to the regional units of the National Institute for Public Health, which in turn report to the National Institute of Public Health

Odnos Slovenskih Starostnikov Do Preprečevanja Padcev

Izhodišča: Po definiciji so starostniki osebe, stare več kot 64 let. Delež starostnikov narašča in pričakujemo lahko, da se bo zaradi podaljševanja življenjske dobe še povečeval. Najpogostejši vzrok poškodb pri starostnikih so padci. Zaradi staranja prebivalstva tako lahko pričakujemo povečanje števila padcev. Z raziskavo smo želeli ugotoviti: stališče in odnos starostnikov, ki živijo v domačem okolju, do potrebe po gibalni/športni dejavnosti, namenjeni vzdrževanju mišične moči in ravnotežja, želje starostnikov po vključitvi v programe za izboljšanje mišične moči in ravnotežja ter odnos starostnikov do varnostne ocene domačega okolja.

Preiskovanci in metode: Zaposleni v Zavodu za zdravstveno varstvo Kranj (ZZV Kranj) smo sodelovali v mednarodni raziskavi Apollo WP4. Z omenjeno raziskavo smo želeli zlasti pripraviti priporočila glede preprečevanja padcev pri starejših v EU ter izmeriti odnos starostnikov do telesne dejavnosti. Slovenski del raziskave smo izvedli v Zavodu za zdravstveno varstvo Kranj. Za sodelovanje v raziskavi smo zaprosili naključno izbrane starostnike, ki so obiskali ambulanto za cepljenje ZZV Kranj v novembru 2007. V raziskavi je sodelovalo 277 starostnikov v starosti od 65 do 89 let, od tega 183 (66,1 %) žensk in 94 (33,9 %) moških. Njihova povprečna starost je znašala 73 let.

Rezultati: Ugotovili smo, da se 65 % starostnikov močno ali delno strinja z vključitvijo in s sodelovanjem v programih za povečanje mišične moči, 24 % starostnikov je neopredeljenih, 10,9 % starostnikov pa se s sodelovanjem ne strinja. Kar 46 % starostnikov bi želelo (močno ali delno strinjanje), da bi ocenili varnost njihovega doma, 32,5 % starostnikov je neopredeljenih, 21,5 % starostnikov pa se z oceno varnosti doma ne strinja.

S testom χ2 smo dokazali statistično pomembne razlike glede odnosa starostnikov do vadbenih programov, in sicer glede dejavnosti v zvezi z dnevnimi opravili (p<0,01), glede ravni telesne dejavnosti v prostem času (p<0,04) in trenutnega zdravstvenega stanja starostnikov v primerjavi z zdravstvenim stanjem ljudi enake starosti (p<0,02). Statistično pomembnih razlik v odnosu starostnikov do ocene varnosti doma s testom χ2 nismo dokazali.

Zaključki: Padci so posledica staranja oz. slabitve telesnih in duševnih funkcij organizma. Pri starostnikih, ki pogosto doživljajo padce zaradi izgube mišične mase, motenj ravnotežja in okvare vida, lahko število padcev zmanjšamo z izboljšanjem mišične moči in ravnotežja s pomočjo vadbo ter varnejšim domačim okoljem. Pridobljeni podatki o stališčih, odnosu in željah starostnikov glede sodelovanja v vadbenih programih in oceni varnosti domačega okolja so dragoceni, ker omogočajo boljše razumevanje njihovih potreb, na ta način pa omogočajo nove pristope pri uveljavljanju in pripravi intervencijskih (preventivnih ipd.) programov za starostnike.