Search Results

1 - 1 of 1 items :

  • "bridge expansion joints" x
Clear All

References [1] Batko W., Przysucha B., Statistical Analysis of the Equivalent Noise Level , Archives of Acoustic 2014, Vol. 39, No. 2, 195–198. [2] Beczek P., Maciejczyk J., Rymsza B., Pomiar poziomu hałasu generowanego przez urządzenia dylatacyjne , Materiały Budowlane 2013, No. 8, 34–36. [3] Bohatkiewicz J., Modelowanie i ocena rozwiązań chroniących przed hałasem drogowym , Politechnika Lubelska Wydział Budownictwa i Architektury, Lublin 2017. [4] Ancich E.J., Brown S.C., Engineering methods of noise control for modular bridge expansion joints , Acoustics