Search Results

1 - 3 of 3 items :

  • "biološki pokazatelji" x
Clear All

melatonin and breast cancer risk: A review of the relevant literature. J Pineal Res 1999;26:65-100. Trošić I, Bušljeta I, Pavičić I, Milković-Kraus S. Nocturnal urinary melatonin levels and urine biochemistry in microwave-irradiated rats. Biologia 2009;64:798-802. Pavičić I, Trošić I. Impact of 864 MHz or 935 MHz radiofrequency microwave radiation on the basic growth parameters of V79 cell line. Acta Biol Hung 2008;59:67-76. Pavičić I. Biološki pokazatelji učinka radiofrekvencijskog mikrovalnog zračenja (935 MHz) na V79 stanice u kulturi [Biological markers of

Antineoplastični Lijekovi Kao Čimbenik Rizika u Radnom Okolišu: Mehanizmi Djelovanja na Razini Stanice i Pregled Metoda za Otkrivanje Njihovih Genotoksičnih Učinaka

U članku je prikazana osnovna podjela antineoplastičnih lijekova prema mehanizmima djelovanja na razini stanice. Objašnjeni su mehanizmi genotoksičnosti najvažnijih vrsta lijekova koji se primjenjuju u okviru uobičajenih protokola za liječenje zloćudnih novotvorina. Navedena je važeća klasifikacija antineoplastika prema kancerogenom potencijalu, podaci o mutagenom potencijalu te je prikazana njihova podjela u skladu s anatomsko-terapijsko-kemijskim sustavom klasifikacije. Sustavno su prikazani najvažniji rezultati svjetskih i hrvatskih istraživanja na populacijama radnika izloženih antineoplasticima, provedenih u razdoblju 1980.-2009. s pomoću četiri najčešće primjenjivane metode: analize izmjena sestrinskih kromatida, analize kromosomskih aberacija, mikronukleus-testa i komet-testa. Objašnjena su osnovna načela navedenih metoda te raspravljene njihove prednosti i nedostaci. Biološki pokazatelji daju važne podatke o individualnoj osjetljivosti profesionalno izloženih ispitanika koji mogu poslužiti unaprjeđenju postojećih uvjeta rada i upravljanju rizicima pri izloženosti genotoksičnim agensima. Na osnovi prednosti i nedostataka citogenetičkih metoda zaključeno je da je mikronukleus-test, koji podjednako uspješno dokazuje klastogene i aneugene učinke, jedna od najboljih metoda dostupnih za otkrivanje štetnih djelovanja antineoplastičnih lijekova koji su u aktivnoj primjeni.

MHz electromagnetic field on growth kinetics of established cell line. Biologia 2006;61:321-5. Pavicic I, Trosic I. Impact of 864 MHz or 935 MHz radiofrequency microwave radiation on the basic growth parameters of V79 cell line. Acta Biol Hung 2008;59:67-76. Pavičić I. Biološki pokazatelji učinka radiofrekvencijskog mikrovalnog zračenja (935 MHz) na V79 stanice u kulturi [Biological markers of radiofrequency microwave radiation (935 MHz) effects on V79 cell culture, in Croatian]. [M.Sc. Thesis]. Zagreb: Faculty of Science, University of Zagreb; 2005. Freshney RI