Search Results

1 - 10 of 499 items :

  • "bezpieczeństwo" x
Clear All

References [1] Komenda Główna Policji, Najczęstsze przyczyny wypadków drogowych. czerwiec 2006. [2] Komenda Główna Policji: Zarządzenie Komendanta Głównego Policji nr 635/2006. [3] Michalski R.: Metoda szacowania ryzyka w ruchu drogowym pojazdów. MOTROL, 2007, vol. 9, pp. 111 - 120. [4] Muślewski Ł.: Podstawy efektywności działania systemów transportowych. ITE, 2010. [5] Praca zbiorowa pod red. R. Krystka: Zintegrowany System Bezpieczeństwa Transportu, t.2. WKŁ, Warszawa 2009. [6] Szczuraszek T.: Bezpieczeństwo ruchu miejskiego. WKiŁ, Warszawa 2008. [7] Szopa T

References [1] Aven T., Foundation of risk analysis. A Knowledge and Decision - Oriented Perspective , John Wiley & Sons Ltd, Chichester, West Sussex 2003, England. [2] Bass L., Clements P., Kazman R., Software architecture, Second edition , Helion Publishing, Gliwice 2011, (polish translation). [3] Białas A., Bezpieczeństwo informacji i usług we współczesnej firmie, WNT, Warszawa 2006. (in polish) [4] Jóźwiak I.J, Szleszyński A., The specification requirements for information security collected and proceeded in the server's operation system , Pomiary

Abstract

Safety culture is a well-known concept in different industries worldwide, in particular in the nuclear field. Safety culture is recognized as an important factor in achieving high levels of safety performance. Although there is a wealth of information relating to safety culture, there is still no universal definition or model. Thus, the appropriate definition for the respective area such as nuclear, aviation or maritime has to be determined. However, the essence of safety culture is the ability and willingness of the organization to understand safety, hazards and means of preventing them as well as to act safely. Safety can only be achieved through the use of reliable structures, components, systems, and procedures as well as plant personnel committed to a strong safety culture.

References [1] Woropay M., Bojar P., Pająk M.: Use of analtic hierarchy process for assessment of transport system operation safety. Journal of KONBiN, No2, 3 (14, 15) 2010 [2] Bojar P., Woropay M., Muślewski Ł.: Propozycja budowy metody oceny niepożądanych działań ludzi usytuowanych w systemie antropotechnicznym i jego otoczeniu. Logistyka nr 4/2010 [3] Woropay M., Wdzięczny A., Bojar P., Szubartowski M.: Metoda oceny wpływu skuteczności realizowanych napraw na niezawodność i bezpieczeństwo działania systemó3.1. transportu miejskiego. Wydawnictwo Naukowe

Abstract

The authors have formed a definition of „ecological security of a marine combustion engine” originating from a general notion of ‘security’. The process of changes of the engine condition influencing the ecological security has been described formally. Based on this process the authors have introduced the notion of structural function of an engine and the structure of its ecological security. The state of ecological security of an engine as a whole has been formulated as a stochastic process and the function, being a one-dimensional distribution of this process, has been used as a measure of the ecological security of an engine at any given moment in its service life. A general example of optimization of this structure has been given based on the fulfillment by the engine of the requirements related to the emission of nitric oxides. It has been assumed that the actions taken aiming at the fulfillment of these requirements allow an obtainment of certain structures of the engine ecological security.

References Jaźwinski, J., Ważynska-Fiok, K.: Bezpieczeństwo systemów. PWN, Warsaw 1993. Gracberg, C.: The role of human factors in improving aviation safety. Aero Boeing, 08, October, 1999. Kersterson, B.: Human factors and human reliability. Proc. Maintenance, Reliability and Cost Analysis Seminar, Long Beach (USA) 2000. Lewitowicz, J.: Diagnozowanie, genezowanie i prognozowanie wskaźników bezpieczeństwa. Zagadnienia Eksploatacji Maszyn, Z. 2 (122), V. 35, 2000. Lewitowicz, J.: Genezowanie zdarzeń eksploatacyjnych. Diagnostyka , No 7 (39) 2006

References D. Wagner: Niezawodność statków powietrznych realizujących zadania ratownictwa morskiego ze szczególnym uwzględnieniem awioniki , Prace Naukowe ITWL, Z-6, Warsaw 1999. J. Żurek Żywotność śmigłowców Wydawnictwo - Biblioteka Problemów Eksploatacji Radom, 2006. Żurek Józef: ‘Wspomaganie informatyczne w sterowaniu procesem eksploatacji techniki wojskowej’ , Systemy Logistyczne Wojsk, Issue 31. Instytut Logistyki, Systemów Dowodzenia i Wsparcia Wojskowej Akademii Technicznej. Warsaw 2006, pp. 345-360. J. Jażwiński, K. Ważyńska-Fiok: Bezpieczeństwo

pojazdach samochodowych. Wydawnictwo Politechniki Swiętokrzyskiej. Kielce 2008. Kielce 2006 Worpoay M., Wdzięczny A., Bojar P., Szubartowski M.: Metoda oceny wpływu skuteczności realizowanych napraw na niezawodność i bezpieczeństwo działania systemów transportu miejskiego. Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji Bydgoszcz-Radom 2008

References Dynamic under-keel clearance. 2003. Information Booklet. Australia: OMC International Marine Service Department. Galor W., 2002. Bezpieczeństwo żeglugi na akwenach ograniczonych budowlami hydrotechnicznymi. Szczecin: Wyd. FR WSM (in Polish). Galor W., (2008), The ships impact in ground of port water area , Journal of International Group on Reliability, Vol. 1 No. 1, March 2008, San Diego, pp. 61-66. Galor W., (2009), Determination of dynamic of under keel clearance of manoeuvring ship , Journal of KONBiN 5 (8), 2008. Galor W., (2009), Safety of

zapewnienia jakości (SZJ) w jednostkach, które zajmują się pobieraniem, przetwarzaniem oraz dystrybucją przeszczepu. Wymóg ten dotyczy również banków komórek. Istotnym aspektem wpływającym na wynik leczenia transplantacyjnego jest mikrobiologiczne bezpieczeństwo przeszczepu k.k. [ 4 , 5 , 6 ]. Zagadnienie to jest szeroko dyskutowane w literaturze [ 7 , 8 ]. Ponadto jest regulowane przez krajowe wymogi prawne i przez międzynarodowe standardy. Dane literaturowe dotyczące mikrobiologicznej oceny materiału transplantacyjnego oraz środowiska jego przetwarzania