Search Results

1 - 3 of 3 items :

  • "aparate de reazem" x
Clear All
Viscoelastic Model for the Rigid Body Vibrations of a Viaduct Depending on the Support Devices’ Rheological Model

Rezumat

Lucrarea abordează comportarea unui model de solid-rigid cu anumite simetrii structurale. Aceste simetrii permit simplificarea calculelor (ecuaţii de mişcare) şi, deci, a modelelor matematice. Dacă solidul rigid este conectat la structură prin patru legături elastice, modelul rămâne încă simplu şi uşor de rezolvat, vibraţiile putând fi decuplate în patru subsisteme de mişcare.

În final, se prezintă un studiu de caz pentru analiza modală a unui viaduct, modelat precum un corp solid-rigid, rezemat elastic, de pe autostrada Transilvania (km 29+602.75 m).

Open access
Experimental Correlations with Calculus Parameters for a Dynamic System Equipped with Antiseismic Elastomeric Devices

. [8] P. BRATU, N. DRĂGAN, O.VASILE,” Analiza mişcării vibratorii de corp rigid ale viaductului pe aparate de reazem din neopren”, Al XIII-lea Congres Naţional de Drumuri şi Poduri, Poiana Braşov, Referate şi comunicări, Vol. II, pp. 185-194, ISSN 1583-820X, 15-17 Septembrie 2010. [9] P.BRATU, A.MIHALCEA, O. VASILE, „Experimentări în regim dinamic ale sistemelor antivibratile din neopren”, Sesiunea de comunicări ştiinţifice a Catedrei de Mecanică Tehnică şi Mecanisme - SIMEC, pp. 209-213, ISSN 1842-8045, 2010.

Open access
Comparative Study Between Experimental Results and the Numerical One of the Lateral Buckling Resistence for the Two Curved I Girders of a Curved Bridge Model

Rezumat

Articolul prezintă un studiul al rezistenţei la flambaj lateral pentru grinzile curbe utilizate la poduri.

Rezistenţa la flambaj lateral va fi evaluată printr-o analiză geometric şi fizic neliniară utilizând programul de calcul Lusas®, fară a considera imperfecţiunile de execuţie. Pentru a da veridicitate rezultatelor analitice, studiul numeric se va realiza pe unul din modelele fizice prezentate în lucrarea [1] care pune la dispoziţie valori ale încercărilor experimentale.

Geometria modelului fizic din lucrarea [1] se bazează pe o analiză dimensională a grinzilor curbe „I” utilizate în mod frecvent la poduri. Modelul fizic este alcătuit din două grinzi I curbe, dublu simetrice, prevăzute cu antretoaze şi contravântuiri la nivelul tălpilor. De antretoazele de capăt sunt sudate pe direcţia axei curbe două console scurte de lungime e .

Schema statică a structurii este grinda simplu rezemată cu console, ale cărei aparate de reazem sunt dispuse pe direcţia coardei. Consolele scurte vor fi încărcate cu prese hidraulice la o forţă P care are ca efect în grinda principală un moment încovoietor uniform având valoarea P *e şi forţă tăietoare zero.

Pentru analiza neliniară s-a folosit formularea Total Lagrange, împreună cu utilizarea metodei lungimii arcului modificat formulată de Crisfield. De asemenea s-a considerat comportarea neliniară a materialului.

Evaluarea rezistenţei la flambaj lateral constă în determinarea momentului încovoietor critic pentru care grinda îşi pierde stabilitatea. Comparaţia rezultatelor numerice cu cele experimentale preluate, confirmă posibilitatea evaluării numerice a rezistenţei la flambaj lateral pentru grinzile curbe.

Open access