Search Results

1 - 4 of 4 items :

  • "analiză neliniară" x
Clear All
Comparative Study Between Experimental Results and the Numerical One of the Lateral Buckling Resistence for the Two Curved I Girders of a Curved Bridge Model

Rezumat

Articolul prezintă un studiul al rezistenţei la flambaj lateral pentru grinzile curbe utilizate la poduri.

Rezistenţa la flambaj lateral va fi evaluată printr-o analiză geometric şi fizic neliniară utilizând programul de calcul Lusas®, fară a considera imperfecţiunile de execuţie. Pentru a da veridicitate rezultatelor analitice, studiul numeric se va realiza pe unul din modelele fizice prezentate în lucrarea [1] care pune la dispoziţie valori ale încercărilor experimentale.

Geometria modelului fizic din lucrarea [1] se bazează pe o analiză dimensională a grinzilor curbe „I” utilizate în mod frecvent la poduri. Modelul fizic este alcătuit din două grinzi I curbe, dublu simetrice, prevăzute cu antretoaze şi contravântuiri la nivelul tălpilor. De antretoazele de capăt sunt sudate pe direcţia axei curbe două console scurte de lungime e .

Schema statică a structurii este grinda simplu rezemată cu console, ale cărei aparate de reazem sunt dispuse pe direcţia coardei. Consolele scurte vor fi încărcate cu prese hidraulice la o forţă P care are ca efect în grinda principală un moment încovoietor uniform având valoarea P *e şi forţă tăietoare zero.

Pentru analiza neliniară s-a folosit formularea Total Lagrange, împreună cu utilizarea metodei lungimii arcului modificat formulată de Crisfield. De asemenea s-a considerat comportarea neliniară a materialului.

Evaluarea rezistenţei la flambaj lateral constă în determinarea momentului încovoietor critic pentru care grinda îşi pierde stabilitatea. Comparaţia rezultatelor numerice cu cele experimentale preluate, confirmă posibilitatea evaluării numerice a rezistenţei la flambaj lateral pentru grinzile curbe.

Open access
Upon Element-Free Galerkin Method and its Using in Static and Dynamic Structure Analysis

, C., Analiza neliniară a structurilor mecanice, Editura Academiei Tehnice militare, Bucureşti, 2002.

Open access
Numerical Models for the Analysis of the Acoustic Wave Propagation

Mathematics, University of Reading, Berkshire, UK, July 18, 2007. [5] Kinsler E. Lawrence, Austin R. Frey, Alan B. Coppens, James V. Sanders, Fundamentals of Acoustics, Fourth Edition, John Wiley & Sons, Inc., 2000. [6] Kallivokas, L. F., Bielak J. and MacCamy, R. C., Symmetric Local Absorbing Boundaries in Time and Space, Journal of Engineering Mechanics, Vol. 117(9), pp. 2027-2048 (1991). [7] Năstăsescu V., Stefan A., Lupoiu C., Analiza neliniară a structurilor mecanice prin metoda elementelor finite, Military Technical Academy Publishing House

Open access
Upon the Numerical Simulation of the Foam Materials Behavior Using Element Free Galerkin Method

, Revista de MATERIALE PLASTICE, No.2/2017, pag. 195-202, ISSN 0025/5289 11. Năstăsescu V., Ştefan A., Lupoiu C., Analiza neliniară a structurilor mecanice prin metoda elementelor finite, Ed. Academiei Tehnice Militare, Bucureşti, 2002, ISBN: 973-8290-43-0 12. Oñate, E., Owen, R., Particle-Based Methods - Fundamentals and Applications, Springer Science+Business Media B.V., 2011, ISBN 978-94-007-0734-4, e-ISBN 978-94-007-0735-1 13. * * * LS-DYNA® KEYWORD USER'S MANUAL, Vol. I, II, Livermore Software Technology Corporation

Open access