Search Results

1 - 7 of 7 items :

  • "Wieliczka Salt Mine" x
Clear All
Geomechanical Numerical Analysis as a Guidance for Preservation Works of the “Wieliczka” Salt Mine Site

References [1] BARNAT A., HACHAJ S., TAJDUŚ A., An Application of the Plate-Rod Model to the Determination of the Stress and Effort State of Rock Mass Surrounded by Shaft Rooms in the Antique Part of Wieliczka Salt Mine, Archives of Mining Sciences, 1992, Vol. 37 (3). [2] CAŁA M., FLISIAK J., TAJDUŚ A., Mechanizm współpracy kotwi z górotworem o zróżnicowanej budowie, Biblioteka Szkoły Eksploatacji Podziemnej, Wydawnictwo ISMGiE PAN, Kraków 2001. [3] CAŁA M., CZAJA P., FLISIAK D., KOWALSKI M., Ocena zagrożenia

Open access
Stability analysis of underground mining openings with complex geometry

, [ Conservation plan of underground natural reserve “Crystal Caves” in Wieliczka Salt Mine ], Fundacja „Nauka i Tradycje Górnicze”, 2009, (in Polish). [10] A leksandrowicz Z., (ed.), Crystal Caves in the Wieliczka Salt Mine , Studia Naturae, 2000, No. 46 (2000) [11] G aweł A., Budowa geologiczna złoża solnego Wieliczka , [ Geological structure of Wieliczka Salt Mine ], Prace Instytutu Geologicznego 30, 1962, No 3, (in Polish). [12] K olasa K., Ś lączka A., Sedimentary salt megabreccia exposed in the Wieliczka Mine, (Fore Carpathian Depression) , Acta

Open access
Comparative Analysis of Structure-From-Motion Software’s –An Example of Letychiv (Ukraine) Castle and Convent Buildings

zarządzania bezpieczeństwem ruchu kopalni (The concept of a threedimensional model of excavations of the Wieliczka Salt Mine to improve the conditions of management of mine traffic safety) Przegląd Górniczy T. 72, nr 1, p.11-17. Ryan, J.C. Hubbard. A.L. Box, J.E. Todd, J. Christoffersen, P. Carr, J. R. Holt, T.O. and Snooke N. (2015). UAV photogrammetry and structure from motion to assess calving dynamics at Store Glacier, a large outlet draining the Greenland ice sheet, The Cryosphere, 9, 1–11, doi:10.5194/tc-9-1-2015. Shah, Y. Raut, S. Wadle, S. Patil, S

Open access
Dendrochronological Studies of Wood from Mediaeval Mines of Polymetallic Ores in Lower Silesia (Sw Poland)

Salt Mine. Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Earth Sciences , 51(2): 99-118. Szychowska-Krąpiec E, 2003b. Przykład wykorzystania analizy dendrochronologicznej w datowaniu obudów górniczych w Kopalni Soli w Bochni (Dendrochronological dating of timbers wood in the gold mine from Złoty Stok). Sylwan CXL VII (9): 47-52 (in Polish). Szychowska-Krąpiec E and Krąpiec M, 2001. Dendrochronological studies on construction of pine ( Pinus sylvestris L) standard for SW Poland. Geochronometria 20: 51

Open access
The characteristics of geographical information systems in terms of their current use

. 665–676. K rawczyk A., S tawarczyk Z., W ojciechowski D. 2016. Koncepcja trójwymiarowego.modelu wyrobisk Kopalni Soli Wieliczka dla poprawy warunków zarządzania bezpieczeństwem ruchu kopalni [The concept of three-dimensional model of “WieliczkaSalt Mine workings to improve the conditions of the mine safety management]. Przegląd Górniczy. T. 72. Nr 1 p. 11–17. K ura K. 2007. Budowa i funkcjonowanie systemu informacji o terenie oraz przykłady zastosowań dla obszarów kopalń węgla kamiennego w GZW [Construction and functioning of an information system

Open access
Discovery of the Badenian evaporites inside the Carpathian Arc: implications for global climate change and Paratethys salinity

A. & Aleksandrowski P. 2016: Deep palaeovalley in the floor of Polish Carpathian Foredeep basin near Pilzno and its control on facies of Badenian (Middle Miocene) evaporites. Geol. Quarterly 60, 2, 493–516. Gonera M. 2013: Globorotaliid intervals of the sub-evaporite badenian (Middle Miocene) in the upper silesia basin (Central Paratethys, Poland). Geol. Quarterly 57, 4, 757–768. Gonera M. 2014: Wielician (Mid dle Badenian) foraminifers from the stratotype area — Wieliczka Salt Mine, Poland (Paratethys, Middle Miocene). Geol. Quarterly. , 58, 3

Open access
Towards better correlation of the Central Paratethys regional time scale with the standard geological time scale of the Miocene Epoch

). Galović I. & Young J. 2012: Revised taxonomy of some Middle Miocene calcareous nannofossils in the Paratethys. Micro­paleonto logy 58, 305–334. Gonera M. 2013: Globorotaliid intervals of the sub-evaporite Bade-nian (Middle Miocene) in the Upper Silesia Basin (Central Paratethys, Poland). Geol. Quarterly 57, 4, 757–768. Gonera M., Wiewiórka J., d’Obyrn K. & Bukowski K. 2014: Wielician (Middle Badenian) foraminifers from the stratotype area — Wieliczka Salt Mine, Poland (Paratethys, Middle Miocene). Geol. Quarterly 58, 3, 427–438. Gozhyk P

Open access