Search Results

1 - 1 of 1 items :

Clear All

WebScan, [in:] Olędzki J. (ed.), Teologia środków społecznego przekazu w naukach o mediach, Warszawa. SNOWDEN E. (2019), Pamięć nieulotna, Kraków. SZPUNAR M. (2018), Nowe media – nowe metody badawcze?, [in:] Szymańska A., Lisowska-Magdziarz M., Hess A. (ed.), Metody badań medioznawczych i ich zastosowanie, Kraków. WASSERMAN S., FAUST K. (1994), Social Network Analysis. Methods and Applications, Cambridge. WIMMER R., DOMINICK J. (2006). Mass Media Research. An Introduction, Wadsworth.