Search Results

1 - 3 of 3 items :

  • "Vetëvendosje" x
Clear All
Radical Left in Albania and Kosovo: Differences and Similarities

). Vdekje Politikës, Liri Popullit!-Kriza e Përfaqësimit në Përgjithësi. Polis, 5-25. • Kessler-Vardari, A. (2012). Politics of Protest in Supervised Statehood: Co-Shared Governance and Erosion of Citizenship. The Casestudy of the Vetëvendosje! Movement in Kosovo. Southeastern Europe, 36, 149-177 • Këlliçi, K. (2010). A ka vend për skemën Lipset-Rokkan në Shqipëri?. Politikja, 2, 193-208 • Këlliçi, K. & Danaj, E. (2011). Përcaktuesit e pjesmarrjes politike të të rinjve: E majta dhe e djathta. Polis, 10, 103

Open access
The Main Characteristics of the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia During its Mandate from 1993 to 2017

. - Gallant, K. (2009). The Principle of Legality in International and Comparative Criminal Law. UK: Cambridge University Press. - Gruda, Z. (2007). Mbrojtja Ndërkombëtare e të Drejtave të Njeriut . Prishtinë: Universiteti Fama. - Gruda, Z. (2013). E Drejta Ndërkombëtare Publike . Prishtinë: CIP. - Hoti, A. & Kosír, I., ed. (2015). European perspectives of the Western Balkans Countries I . Prishtina: AAB College. - Hoti, A. & Musliu, A. (2015). Parimi i Vetëvendosjes dhe Evoluimi i tij në të Drejtën Ndërkombëtare. Prishtinë: Kolegji Iliria

Open access
Kosovo-Spain Relations and the Dilemmas on the Problem of Non-Recognition

MP in the Congress of Spain. Interview with the author. 12 September 2018, Madrid (Spain). - Mr. Jordi Martí, ERC Senator in the Senate of Spain. Interview with the author. 20 September 2018, Barcelona (Spain). - Mr. Albin Kurti, Secretary General and MP of Vetëvendosje in the Assembly of the Republic of Kosovo. Interview with the author. 24 September 2018, Prishtina (Kosovo). - Mr. Memli Krasniqi, PDK MP in the Assembly of the Republic of Kosovo. Interview with the author. 24 September 2018, Pristina (Kosovo). - Mr. Enver Hoxhaj, Deputy

Open access