Search Results

1 - 10 of 13 items :

Clear All

Abstract

This paper presents a sociological analysis of the image of a “good village”, as portrayed in the annual Czech competition Village of the Year. It focuses on the positive representations attached to the rural in the political and expert discourse. The analysis is rooted in cultural rural sociology and in its study of rural idyll. It is argued that a specific kind of rural idyll is produced in the competition. This idyll is analysed using the photographs submitted to the competition by the villages themselves. A combination of visual methods is employed to uncover the positive values attached to the images. The results show that activity and social life play a key role in the image of a “good village” thus produced. On the other hand, there are virtually no references to agriculture.

References Aulig, G. & Klinberg T. (1991). Základy ekologie vesnice . Obnova vesnice. Praha: Ministerstvo pro místni rozvoj ČR. Barsch, H. (1980). Naturraumpotentiale – ihre kennzeichnung und nutzung in der DDR. Zeitschrift für den Erdkundeunterricht , 32(8/9), 305−318. Bastian, O. & Schreiber K.F. (Eds.) (1994). Analyse und ökologische bewertung der landschaft . Jena: Fischer. Čech, V. & Drdoš J. (2009). Geoekológia a environmentalistika I: náuka o krajine, jej predmet a metodika skúmania . Prešov: FHPV PU. Dokoupil, J. & Matúšková A. (2005). Rozvojový

siebenbürgischen und Banater Landwirtschaft (1711-1847). Transylvanian Review. 1, 111-128. Hermanowicz, J. C. (2013). The Longitudinal Qualitative Interview. Qualitative Sociology. 36(2), 189-208. Hroch, P. & Mašek, V. (2002). Ve Valašsku zůstáváme. Čeští krajané v Rumunsku. Praha: Gema Art. Hrůza, F. (1995). Ze Svaté Heleny do Čech. Ostrava: A-Alef Iordache, C. (2007). Gârnic. The specifity of a Czech community in Romania. Analele Universitarii din Craiova. Serie Geografica, 10, 206-216. Jech, J., Secká, M., Scheufler, V. et al. (1992). České vesnice v rumunském

kvality života na vidieku. Slovo 16.5.2016. [34] Buchta, S. (2017). Slovenský vidiek v druhej dekáde 21. storočia. Slovo 21.9.2017. [35] Jakušová, M. (2010). Diskusia o verejných priestoroch. UzemnePlany. Retrieved from http://www.uzemneplany.sk/sutaz/diskusia-o-verejnych-priestoroch [Acessed 2018-08-3]. [36] Jehlík, J. (2016). Venkov a vesnice. Zlatý řez 39, 14–17. [37] Sopirová, A. (1996). Územný plán obce Hamuliakovo v znení zmien a doplnkov 2004, 2006, 2007, 2009, 2010, 2012. [38] Sopirová, A. (2004). Územný plán obce Kalinkovo v znení zmien a doplnkov 2006

OPEN ACCESS

. Die tschechische Gesellschaft 1848–1918 . I.–II. Wien: Böhlau, 1994. URBAN, Otto. Kapitalismus a česká společnost. K otázkám formování české společnosti v 19. století . Praha, 1978. VAN DÜLMEN, Richard. Die Entdeckung des Individuums 1500–1800 . Frankfurt am Main: Fischer Taschenbuch Verlag, 1997. VAN DÜLMEN, Richard. Kultura a každodenní život v raném novověku (16.–18. století) I. Dům a jeho lidé; II. Vesnice a město; III. Náboženství, magie, osvícenství . Praha: Argo, 1999–2006. Velké dějiny zemí Koruny české I–VI , Praha: Paseka, 1999–2007. VOREL, Petr. Velké

dost těch, kteří mají hospodářské školy. Vesměs jsou to dobří hospodáři. U nás není úpadkových hospodářství. [...] V zemědělství se projevuje tendence úniková. Mladí lidé ze zemědělství jdou raději na studie nebo do průmyslu a neradi zůstávají doma. Tato psychóza je patrně způsobena nepochopením socializace vesnice. Nesprávné informace a zkreslené tendence, nepochopení a nepoučenost ze společného hospodaření jsou příčinou tohoto přechodného stavu. Podobně se staví k socializaci vesnice i většina zemědělců. Bude ještě chvíli trvat, než slupka konzervativního smýšlení

. Šavelková, Lívia. 2017a. When the creator´s “game” spreads to the world. In Barbora Půtová (ed.), Identity, tradition and revitalization of American Indian Culture , 74–107. Prague: Karolinum Press. Šavelková, Lívia. 2017b. Cross-cultural filmmaking as a process of Self-reflection: Filming Native Americans within Central European space’s prevailing imagery of the “noble savage”. Ethnologia Actualis 1(1). 133–154. DOI: 10.1515/eas-2017-0012 Šavelková, Lívia & Milan Durňak. 2015. Globální lakrosová vesnice/Global lacrosse village . Pardubice: Univerzita Pardubice

.04.2017). Eurostat 2015b Farm Structure Statistics, http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Farm_structure_statistics (13.04.2017). Fischer, H. and R. J. F. Burton 2014 ‘Understanding Farm Succession as Socially Constructed Endogenous Cycles’ Sociologia Ruralis 54: 417–438, doi: 10.1111/soru.12055. Galla, K. and F. Udržal 1939 Dolní Roveň: sociologický obraz české vesnice. Praha: Spolek péče o blaho venkova. Gasson, R. and A. J. Errington 1993 The farm family business: CAB International. Haan, H. 1994 In the shadow of the tree: kinship, property, and

, Poland. Quaestiones Geographicae 32(2): 69–79. Woods M (2005) Rural geography: processes, responses, and experiences in rural restructuring. SAGE Publications, Thousand Oaks, CA. Woods M (2011) Rural. Routledge, London. Závrská V (2016) Představy o rurálním a představení v rurálním: Sociální konstrukce rurality české vesnice (dissertation thesis). Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc.

2016/25, 00023272). DOI 10.1515/nl-2016-0007 This work is licensed under the Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Devivs 3.0 License. OPEN 143 7 1 • 2 0 1 6 n 3 – 4 Okolnosti a místo nálezu Kolem roku 1950 došlo u Natternbergu (místní část okresního města Deggen- dorf v Dolním Bavorsku) k objevu menšího souboru brakteátů. Mělo se tak stát při lesních pracích severně od vesnice na úpatí kopce, na kterém se nachází zřícenina stejnojmenného hradu. Majitel pozemku zřejmě nepovažoval stříbrné plíšky za mince a kvůli nízké hodnotě kovu je ponechal nálezci