Search Results

1 - 2 of 2 items :

  • "Umĕlecká beseda" x
Clear All

. Bratislava: Stimul 2011. Dostupné na http://stella.uniba.sk/texty/OOAB_lexikologia.pdf . PASTRNEK, František: Slovenština. In: Slovensko. Sborník statí věnovaných kraji a lidu slovenskému. Umělecká beseda svým členům na rok 1901. Praha: Umělecká beseda 1900, s. 44 – 56. PISÁRČIKOVÁ, Mária: Nárečové slová v slovníkoch spisovného jazyka. In: Nárečia a národný jazyk. Ed. A. Ferenčíková. Bratislava: Veda, vydavateľstvo SAV 1999, s. 237 – 240. PRAŽÁK, Albert: Poslovenšťovat? Počešťovat? In: Časopis učené společnosti Šafaříkovy v Bratislavě, 1928, roč. 2, č. 1 – 2, s. 217 – 219

Colourful Past – Origins, Chemistry and Identification of Natural Dyestuffs . Archytape, 2004. 17. Čopíková, J., et. al.: Přírodní barevné látky. Chemické listy , 2005 , 99, 802 – 816. 18. Saunders, D., Kirby, J.: Wavelengt Dependent Fading of Artist′s Pigments. Preventive Conservation, Practice, Theory and Research. 1994 , 190-194. 19. Saunders, D.: Light – induced Colour Changes in Red and Yellow Lake Pigments. National Gallery Technical Bulletin . 1994 , 15, 79-97 20. Hegr, M.: Technika malířského umění . Umělecká Beseda v Praze, 1941, s. 58. 21. Milichovský, M