Search Results

1 - 2 of 2 items :

  • "UV-C stimulation" x
Clear All

aspects. Journal of Food Engineering, 56, 143-152. Sobol, Z., Jakubowski, T., Wrona, P. (2018). The effect of UV-C stimulation of potato tubers and soaking of potato strips in water on density differences of intermediates for French-fry production. BIO Web of Conferences, 10, 02031. Sobol, Z. (2006a). Zmiana ubytku gęstości bulw ziemniaka w wyniku absorpcji wody. Acta Agrophysica, 8(4), 985-993. Sobol. Z. 2006b. Wpływ wybranych czynników na gęstość bulw ziemniaka. Acta Agrophysica , 8(1), 219-228. Sobol, Z. (2007). Zmiany ubytków gęstości słupków i plastrów

. (2015). Szanse i zagrożenia rynku ziemniaka w Polsce. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 17 (1), 169-175. Nowacki, W. (2016). Rynek ziemniaków jadalnych w Polsce – stan obecny i perspektyw rozwoju. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 18 (1), 196-201. Sobol, Z., Jakubowski, T., Wrona, P. (2018). The effect of UV-C stimulation of potato tubers and soaking of potato strips in water on density differences of intermediates for French-fry production . BIO Web of Conferences 10, 02031 (2018) https