Search Results

1 - 7 of 7 items :

  • "Trollius europaeus" x
Clear All

References Bacieczko W. 1996. Godny ochrony zespół situ tępokwiatowego Juncetum subnodulosi (W. Koch 1926) z pełnikiem europejskim Trollius europaeus (L.) w dolinie Płoni na Pojezierzu Myśliborskim [Associations of Juncetum subnodulosi (W. Koch 1926) and Trollius europaeus (L.) meriting protection in the Płonia Valley in the Myślibórz Lakeland]. Przegląd Przyrodniczy , 7, 1: 29-34. Bernacki L., Nowak T., Urbisz A., Urbisz A., Tokarska-Guzik B. 2000. Rośliny chronione, zagrożone i rzadkie we florze województwa śląskiego [Protected, threatened and rare

-731 . Hitchmough J. D. 2003. Effects of sward height, gap size, and slug grazing on emergence and establishment of Trollius europaeus (Globeflower). Restoration Ecology 11(1): 20-28. Hölzel N. 2005. Seedling recruitment in flood-meadow species: The effects of gaps, litter and vegetation matrix. Appl. Veg. Sci. 8: 115-224. Ingelög T., Andersson R. & Tjenberg M. 1993. Red Data Book of The Baltic Region. Part 1, Lists of threatened vascular plants and vertebrates, 95 pp. Swedish ThreatenedSpecies Unit, Uppsala, Institute of Biology,Riga. Jackowiak B., Celka Z., Chm iel J

References Ågren J., Ehrlén J. & Solbreck Ch. 2008. Spatio-temporal variation in fruit production and seed predation in a perennial herb influenced by habitat quality and population size. J. Ecol. 96(2): 334-345. http://dx.doi.org./10.1111/j.1365-2745.2007.01334.x Antkowiak W. 1999. Ecological structure of Trollius europaeus L. subsp. europaeus in northwestern Poland. Rocz. AR. Pozn. 346, Bot. 2: 3-17. Antkowiak W. 2002. I nterpopulation v ariability o f g lobe flower (Trollius europaeus L. subsp. europaeus) in north-western Poland. Rocz. AR. Pozn. 347, Bot 5: 3

References Antkowiak W. 2002. Interpopulation variability of globe flower (Trollius europaeus L. subsp. europaeus) in north-western Poland. Rocz. AR. Pozn. 347, Bot. 5: 3-4. Brzosko E. 1992. Spatial structure of a population Carex caespitosa L. with respect to transformations of vegetation in the course of forest regenerative succession. Ekol. Polska 39: 135-151. Brzosko E. 1999a. The life history of Carex cespitosa: Consequences for population dynamics and vegetation succession IV. Population dynamics of Carex cespitosa in the process of succession. Polish Bot

Wyżynie Śląskiej. Przyroda Górnego Śląska 15: 16. Nowak T., Babczyńska-Sendek B. & Zaufal T. 2003. Materiały do atlasu rozmieszczenia oraz stanu zasobów roślin chronionych i zagrożonych rejonu górnośląskiego - PRESS. Część 8. Euphorbia epithymoides L. ( Euphorbiacae ) w województwie Śląskim i na terenach sąsiednich. Acta Biol. Siles. 37(54): 39-49. Nowak T. & Bernacki L. 1992. Projekt użytku ekologicznego "Przemiarki" w Dąbrowie Górniczej-Tucznawie (Wyżyna Śląska) dla ochrony stanowiska pełnika europejskiego Trollius europaeus L. i kosaćca syberyjskiego Iris

). Decision of the Ministry of Agriculture of the Slovak Republic on maximum allowable values of harmful substances in soil and on designation of organisations qualified to detect the real values of these substances, 531/1994-540 (in Slovak). Bulletin MP SR, Bratislava, 9 pp. Maciejewska-Rutkowska, I., Antkowiak, W., Jagodziński, A.M., Bylka, W. & Witkowska-Banaszczak E. (2007). Chemical composition and morphology of basas leaves of Trollius europaeus L. and T. altissimus Crantz (Ranunculaceae). Pol. J. Environ. Stud., 16(4), 595-605. Makovnikova, J., Barančikova, G., Dlapa

., 155(2), 169-181. DOI: 10.1023/A:1013270628964. Jongejans, E., Soons, M.B. & de Kroon H. (2006). Bottlenecks and spatiotemporal variation in the sexual reproduction pathway of perennial meadow plants. Basic and Applied Ecology, 7(1), 71-81. doi : 10.1016/j.baae.2005.04.004. Kostrakiewicz, K. (2008). Population structure of a clonal endangered plant species Iris sibirica L. in different habitat conditions. Pol. J. Ecol., 56(4), 581-592. Kostrakiewicz, K. (2009). The influence of shadow created by adjacent plants on phenotypic plasticity of endangered species Trollius