Search Results

1 - 10 of 79 items :

  • "Silesian Upland" x
Clear All
Environmental aspects of relief transformation (Silesian Upland, Southern Poland)

:] Szabó J., Wach J. (eds.) Anthropogenic aspects of landscape transformations . L. Kossuth Univ., Univ. of Silesia, Debrecen-Sosnowiec: 81-86. Dulias R. 2010. Landscape planning in areas of sand extraction in the Silesian Upland. Landsc. and Urban Plan., 95, 3: 91-104. Dulias R. 2013. Denudacja antropogeniczna na obszarach górniczych na przykładzie Górnośląskiego Zagłębia Węglowego . Uniw. Śląski, Katowice. Dulias R., Jankowski A.T., 1990. The map of relief changes in Katowice Province. Part II Main signs of anthropogenic changes of the relief

Open access
Anthropogenic change in water bodies in the southern part of the Silesian Upland

in Bytom area in the period 1811-1989), Kształt. Środ. Geogr. Ochr. Przyr. Obsz. Uprzem. Zurban. 3: 21-30 (in Polish, English summary). Jankowski A.T., Molenda T., Rzętała M., 2001, Reservoirs in subsidence basins and depression hollows in the Silesian Upland - selected hydrological matters, Limnol. Rev. 1: 143-150. Kondracki J., 2002, Geografia regionalna Polski (Regional Geography of Poland), PWN, Warszawa, p. 440 (in Polish). Koziełek A., 1937, Knurów i Krywałd: Kronika na tle historii ziemi gliwickiej (Knurów and

Open access
The structure of the radiation balance on a sandy surface: case the Błędów desert, Silesian Upland

). Structure of radiation balance in diverse types of relief. Annals of Warsaw University of Life Science, Land Reclamation , 47(4) 343−354. DOI: 10.1515/sggw-2015-0036. Czylok, A. & Rahmonov O. (2004). The encroachment of Scots pine Pinus sylvestris L. on the area of former sand exploitation in the eastern Silesian Upland. In A. Brzeg & M. Wojterska (Eds.), Coniferous forest vegetation – differentiation, dynamics and transformations (pp. 251−256). Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM. Czylok, A., Rahmonov, O. & Szymczyk A. (2008). Biological diversity in the

Open access
Natural and anthropogenic influences on ice formation on various water bodies of the Silesian Upland (southern Poland)

na obszarach uprzemysłowionych i zurbanizowanych (Geographic environment shaping and nature protection on industrial and urbanized areas), t. 42, WNoZ UŚ-WBiOŚ UŚ, Katowice-Sosnowiec: 70-79 (in Polish, English summary). Solarski M., Pradela A., Rzętała M., 2010, Specyfika zamarzania wybranych zbiorników wodnych na Wyżynie Śląskiej (Specific characteristics of freezing of chosen water reservoirs on Silesian Upland), [in:] Choinski A. (ed.), Przemiany jezior i zbiorników wodnych (Changes of lakes and water reservoirs), Stud. Prac. Geogr

Open access
The ice phenomena dynamics of small anthropogenic water bodies in the Silesian Upland, Poland

, Sosnowiec [PhD Thesis, Typescript]. Solarski M., Pradela A., Rzętała M. 2011. Natural and anthropogenic influences on ice formation on various water bodies of the Silesian Upland (southern Poland). Limnol. Rev ., 11, 1: 33–44. Stefan H.G., Fang X. 1997. Simulated climate change effects on ice and snow covers on lakes in a temperate region. Cold Reg. Sci. Tech ., 25, 2: 137–152. Vavrus S.J., Wynne R.H., Foley J.A. 1996. Measuring the sensitivity of southern Wisconsin lake ice to climate variations and lake depth using a numerical model. Limnol

Open access
Bryophytes of the ‘Torfowisko Bory’ ecological area in Sosnowiec (Silesian Upland, Poland)

References Anonymus (2002) : Rozporządzenie nr 20/2002 Wojewody Śląskiego z dnia 15.05.2002 r. Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 36/02, poz. 1317. - (2012) : Rozporządzenie ministra środowiska z 5 stycznia 2012 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin. Dziennik Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej 0 (2012), 81. Chmura D. & Molenda T. (2007): The anthropogenic mire communities of the Silesian Upland (S Poland): a case of selected exploitation hollows. - Nature Conservation 64: 57-63. - (2008): Antropogeniczne

Open access
Human activity and aeolian relief of Starczynów “Desert”, Poland

impact (a case study of Bukowno neighbourhood-eastern part of Silesian Upland). [in:] Dulias R., Pełka-Gościniak J. (eds.) Aeolian processes in different landscape zones, UŚ, SGP, Sosnowiec, 129-142. Radosz J. 1991. Kształtowanie się krajobrazu we wschodniej części Wyżyny Śląskiej pod wpływem gospodarczej działalności człowieka. Kształt. środ. geogr. i ochr. przyr. na obsz. uprzem. i zurb., 3: 13-20. Rahmonow O. 1999. Procesy zarastania Pustyni Błędowskiej. WNoZ UŚ, Sosnowiec. Rahmonov O. 2007. Relacje między roślinnością

Open access
Alien vascular plants in the Silesian Upland of Poland: distribution, patterns, impacts and threats

References Baryła J., Bröż E., Czylok A., Michalewska A., Nikiel A., Nobis M., Piwowarczyk R. & Poloczek A. 2005. Typha laxmannii Lepech. The new, expansive kenophyte in Poland: distribution and taxonomy. Acta Soc. Bot. Pol. 74(1): 25-28. Bąba W. J. & Kompała-Bąba A. N. 2008. Communities with Bunias orientalis in human-made habitats of the Silesian Upland (southern Poland). In: B. Tokarska-Guzik, J. H. Brock, G. Brundu, L. Child, C. C. Daehler & P. Pyšek (eds.). Plant Invasions: Human perception

Open access
Excavations of the Twardowice Plateau (Silesian Upland) as refuges for xerothermic plant species

. Biological diversity in the area of quarries after sand exploitation in the eastern part of Silesian Upland. Teka Kom. Ochr. Kszt. Środ. Przyr. 5A: 15-22. Czylok A. & Szymczyk A. 2009. Sand quarries as biotopes of rare and critically endangered plant species. In: Z. Mirek & A. Nikiel (eds.). Rare, relict and endangered plants and fungi in Poland, pp. 187-192. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków. Ellenberg H., Weber H. E., Düll R., Wirth V., Werner W. & Pauliss en D. 1991. Zeigewerte von Pflanzen in Mitteleuropa

Open access
Preliminary studies on possibility of using the herbarium specimens of mosses in the assessment of heavy metal pollution in Katowice (Silesian Upland, Poland)

Abstract

The paper presents the preliminary results of using the herbarium specimens of selected mosses (Brachythecium rutabulum (Hedw.) Schimp., B. salebrosum (F.Weber & D.Mohr) Schimp. and Hypnum cupressiforme Hedw, for assessment of changes in the heavy metals pollution in Katowice town. For the initial studies lead and cadmium have been chosen, which are among the most toxic heavy metals. Specimens originate from two periods: the nineties of 20th century and from 2012. To verify the correctness of assumption the control samples were selected from the collection of mosses from the Białowieża Primeval Forest considered as a “clean” part of Poland, in the nineties of 20th century, stored in the same conditions. The results obtained in these investigations confirm the possibility of application of herbarium specimens of mosses in the biological assessment of changes in lead and cadmium contamination.

Open access