Search Results

1 - 10 of 586 items :

  • "Scots pine" x
Clear All

R eferences Fernandes, P.M., Vega, J.A., Jiménez, E., Rigolot, E. 2008. Fire resistance of European pines. Forest Ecology and Management , 256, 246–255. Finér, L. et al. 2007. Variation in fine root biomass of three European tree species: beech ( Fagus sylvatica L.), Norway spruce ( Picea abies L. Karst.), and Scots pine ( Pinus sylvestris L.). Plant Biosystems , 141 (3), 394–405. Gierczyk, B., Szczepkowski, A., Kujawa, A., Ślusarczyk, T., Zaniewski, P. 2017. Contribution to the knowledge of fungi of the Kampinos National Park (Poland) with particular

. Lecture notes in biomatematics (ed. H.R. Gregorius). Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, New York, Tokyo, 267–275. Bergmann, F., Scholz, F. 1989. Selection effects of air pollution in Norway spruce ( Picea abies ) populations. In: Genetic Effects of Air Pollutants in Forest Tree Populations (eds. F. Scholz, H.R. Gregorius, D. Rudin). Springer-Verlag, 143–162. Blumenröther, M., Bachmann, M., Müller-Starck, G. 2001. Genetic characters and diameter growth of provenances of Scots pine ( Pinus sylvestris L.). Silvae Genetica , 50 (5), 212–222. Bodył, M., Załęski, A. 2005

References [1] Głowacki S. Zawartość olejków eterycznych w igliwiu drzew leśnych. [The content of volatile oils in the needles of forest trees]. Sylwan. 1994;1:27-42. https://sylwan.lasy.gov.pl/apex/f?p=105:2:::NO:RP,2:P2_ZESZYT:1994_1 . [2] Lehtiö H. Effect of air pollution on the volatile oil in needles of Scots pine (Pinus sylvestris L.). Silva Fennica. 1981;15(2):122-129. https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/15051/15-No%202_Lehti%F6.pdf?sequence=1 . [3] Judzentiene A, Stikliene A, Kupcinskiene E. Changes in the essentional oil composition in the

means. Ph. D. thesis, Moscow. Keller, W.D., Oak, S.V. 2009. http://www.rngr.net/Publications/fnp/Conifer%20and%20Hardwood%20D...ng%20Off/at_download/file. Accessed 04 December 2009. Prahodski, S.A., Kaplich, V.M., Voitka, D.V. 2011. Biological and chemical methods of protection of forest plantations of Scots pine from wood aphids (Homoptera: Lachnidae) (in Russian). Proceedings of the International scientific-practical conference: Integrated plant protection: strategy and tactics, Minsk, July 5-8, 2011, 327-332. Prahodski, S.A., Yarmolovich, V.A., Kaplich, V.M. 2010

R eferences Barniak, J., Krąpiec, M. 2009. The influence of industry on Scots pine stands in the Tarnobrzeg area on the basis of dendrochronological analysis. Sylwan , 153 (12), 825–835. Białobok, S., Boratyński, A., Bugała, W. 1993. The biology of Scots pine. Sorus, Poznań – Kórnik. Błocka, A., Staszewski, T. 2007. Fluctuating asymmetry of needles as a non-specific stress indicator of Scots pine ( Pinus sylvestris L.). Leśne Prace Badawcze , 4, 125–131. Chudzińska, E., Pawlaczyk, E. M., Celiński, K., Diatta, J. 2014. Response of Scots pine ( Pinus sylvestris

zdrowotnego drzewostanów sosnowych pod wpływem średnich skażeń z uprzemysłowionej aglomeracji miejskiej. Sylwan , 8, 43–49. Jaszczak, R. 2000. Charakterystyka wskaźników uszkodzenia koron drzew sosny zwyczajnej różnych klas biosocjalnych. Sylwan , 144 (9), 65–76. Jaszczak, R. 2001. Types of canopy opening and tree crown forms of Scots pine in the evaluation of stand condition. Scientific Papers of Agricultural University of Poznań. Forestry , 4, 31–41. Jaszczak, R. 2003. The conditions of tree crowns of the mains stand of Scots pine in 2002 in some selected forest

., Grabner, M., Wimmer, R. 2000. The influence of temperature on latewood lignin content in treeline Norway spruce compared with maximum density and ring width. - Trees - Structure and Function, 14, 409-414. Hughes, M. K., Vaganov, E. A., Shiyatov, S. G., Touchan, R., Funkhouser, G. 1999. Twentieth-century summer warmth in northern Yakutia in a 600-year context. - The Holocene, 9, 603-608. Karlman, L., Mörling, T., Martinsson, O. 2005. Wood density, annual ring width and latewood content in larch and Scots pine. - Eurasian Journal of Forest Research, 8, 91-96. Kilpeläinen

western Pomerania on the rainfall and temperature conditions. Geochronometria 20: 69-74. Ermich K. (1953): Wpływ czynników klimatycznych na przyrost dębu szypułkowego i sosny zwyczajnej. Próba analizy zagadnienia [The influence of climatic conditions on Quercus robur and Pinus sylvestris growth]. Prace Rolniczo-Leśne PAU 68: 1-61. Feliksik E. (1988): Badania wpływu klimatu na szerokość przyrostów rocznych drewna sosny pospolitej [Investigation of the effect of climate on the width of annual rings of Scots pine wood]. Z. N. ATR im. Śniadeckich w Bydgoszczy nr 158

, Poznań (in Polish). Niedbała W., Błaszak C., Błoszyk J., Kaliszewski M., Kaźmierski A. 1981. The mites ( Acari ). Fragm. Faun. 26: 105-156 (in Polish). Odum E. 1982. Fundamentals of ecology, 2nd ed. PWRiL, Warszawa (in Polish). Skorupski M., Blaszczak P. 1998. Soil Mesostigmata (Acari) of 3 experimental Scots pine stands in the Gubin Forest District. Zesz. Nauk. ATR Bydgoszcz, Ochr. Środ. 2: 241-244. Wiśniewski J. 1997. Uropodina. In: Wykaz zwierząt Polski (Razowski J., Ed.), 4(4), pp. 202-205, Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN, Kraków. Woś A. 1994. Klimat

. 1993. Waldbau von neuen Herausforderungen bei Waldverjüngung und Jungbestandspflege. Forstwissen-schaftliches Centralblatt, 3: 278-286. Hynynen J. 1995. Predicting the growth response to thinning for Scots pine stands using individual-tree growth models. Silva Fennica, 29 (3), 225-246. Ilmurzyński E. 1974. Badania nad trafnością wyboru drzew dorodnych w drzewostanach sosnowych, dębowych i bukowych. Prace Instytutu Badawczego Leśnictwa, 470: 1-50. Johann K. 1981. Nicht schnee, sondern falsche Bestandesbehandlung verursacht Katastrophen. Allgemeine Forstzeitung, 92 (5