Search Results

1 - 5 of 5 items :

  • "Scandix pecten-veneris" x
Clear All

References Anioł-Kwiatkowska J. & Popiel A. 2011. Scandix pecten-veneris (Apiaceae) - historia występowania na Dolnym Śląsku. In: J. Anioł-Kwiatkowska & E. Szczęśniak (eds.). Zagrożone archeofity Dolnego Śląska. Acta Bot. Siles., Suppl. 1: 192-194. Baessler C. & Klotz S. 2006. Effects of changes in agricultural land-use on landscape structure and arable weed vegetation over the last 50 years. Agric. Ecosyst. Environ. 115: 43-50. Bróż E. & Maciejczak B. 1991. Some new, rare and endangered species of vascular plants of Kielce and its suburb. Fragm. Flor. Geobot. 36

. & Zając M. (2002): Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist, 442 pp. In: Mirek Z. (ed.). Biodiversity of Poland 1W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków. Nobis M., Nobis A., Kozak M. & Przemyski A. (2007): Występowanie Conringia orientalis (Brassicaceae) i Scandix pecten-veneris (Apiaceae) na obszarze Niecki Nidziańskiej. - Fragm. Flor. Geobot. Polonica 14(1): 49-59. Perzanowska J. & Grzegorczyk M. 2009. Obszary NATURA 2000 w Małopolsce. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków. Tacik T. (1975): Florae Poloniae Exsiccata

-123. NOBIS M., NOBIS A., KOZAK M. & PRZEMYSKI A. 2007b. Occurrence of Conringia orientalis (Brassicaceae) and Scandix pecten-veneris (Apiaceae) in the area of Nida Trough. Fragm. Flor. Geobot. Polonica 14(1): 49-59. OCHYRA R., OARNOWIEC J. & BEDNAREK-OCHYRA H. 2003. Census catalogue of Polish mosses. In: Z. MIREK (ed.). Biodiversity of Poland, 3, 372 pp. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, KrakUw. PAW£OWSKI B. 1977. Sk≥ad i budowa zbiorowisk roulinnych oraz metody ich badania. In: W. SZAFER & K. ZARZYCKI (eds.). Szata roulinna Polski 1: 237

Iłżeckiego (Wyżyna Małopolska). Prace Bot. 40: 1-458. Nobis M., Nobis A., Kozak M. & Przemyski A. 2010. Występowanie Conringia orientalis (Brassicaceae) i Scandix pecten-veneris (Apiaceae) na obszarze Niecki Nidziańskiej. Fragm. Flor. Geobot. Polonica 14(1): 49-59. Pierścińska A. 2014. Rośliny naczyniowe wschodniej części Niecki Polanieckiej (Wyżyna Małopolska) i przyległej części Niziny Nadwiślańskiej (Kotlina Sandomierska). Prace Bot. 45: 1-354. Piwowarczyk R. 2010. Rośliny naczyniowe wschodniej części Przedgórza Iłżeckiego (Wyżyna Małopolska). Prace Bot. 43: 1

pp. Polcyn, M. 2000: Uwagi na temat wybranych zbiorowisk roślinnych w otoczeniu wczesnośredniowiecznego Ostrowa Lednickiego i Giecza. Studie Lednickie 6: 339-350. Procházka, F. (ed.) 2001: Černý a červený seznam cévnatých rostlin České republiky (stav v roce 2000). Příroda , 18: 1-166. Ripka, J. & Mered'a, P. 1999: Scandix pecten-veneris L. znovunájdený na Slovensku. Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti, Bratislava , 21: 69-72. Sokolovsky, J. 1990: Peasants and Power: State Autonomy and the Collectivization of Agriculture in Eastern Europe. Westview