Search Results

1 - 5 of 5 items :

  • "Saxicola rubetra" x
Clear All

. Determinants of variation in productivity, adult survival and recruitment in a declining migrant bird: the Whinchat (Saxicola rubetra) . Ph.D. thesis. Lancaster University, Lancaster, 1–300. Tøttrup, A. P., Thorup, K. 2008. Sex-differentiated migration patterns, protandry and phenology in North European songbird populations. Journal of Ornithology , 149 (2), 161–167. Urquhart, E. 2002. Stonechats. A Guide to the Genus Saxicola . Christopher Helm, London, 1–320. Wiklund, C., Fagerström, T. 1977. Why do males emerge before females? A hypothesis to explain the incidence of

: Gosar A., Kunaver J. (eds.): Sonaravni razvoj v slovenskih Alpah in sosedstvu. - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete, Ljubljana. Denac D. (2003): Upad populacije in sprememba rabe tal v lovnem habitatu rjavega srakoperja Lanius collurio v Šturmovcih (SV Slovenija). - Acrocephalus 24 (118): 97-102. Denac D. (2007): [Populacijska dinamika repaljščice (Saxicola rubetra) v mozaiku nižinskih habitatnih tipov]. PhD thesis. - Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta Ljubljana. (in Slovene) Denac K., Mihelič T., Denac D., Božič L., Kmecl P., Bordjan D. (2011

intensification on the breeding ecology of an insectivorous passerine, the Whinchat Saxicola rubetra: Lessons for overall Alpine meadowland management. - Biological Conservation 130: 193-205. Chamberlain, D.E. & Gregory, R.D. (1999): Coarse and fine scale habitat associations of breeding Skylarks Alauda arvensis in the UK. - Bird Study 46: 34-47. Cramp, S. (1998): The complete birds of the Western Palearctic on CD-ROM. - Oxford University Press, Oxford. Denac, D. (2007): Populacijska dinamika repaljščice ( Saxicola rubetra ) v mozaiku nižinskih habitatnih tipov. - PhD

): Post-fledging survival and dynamics of dispersal in Long-eared Owls Asio otus. - Bird Study 58 (2): 193-199. Tome D., Denac D. (2009): Individualno barvno obročkanje kot metoda v varstveni biologiji - preliminarni rezultati študije repaljščice (Saxicola rubetra) na Ljubljanskem barju. - Scopolia Suppl. 4: 175-182. Tome D., Denac D. (2012): Survival and development of predator avoidance in the post-fledging period of the Whinchat (Saxicola rubetra): consequences for conservation measures. - Journal of Ornithology 153 (1): 131-138. Tome D., Sovinc A., Trontelj P. (2005

. Denac, D. (2007): Populacijska dinamika repaljščice (Saxicola rubetra) v mozaiku nižinskih habitatnih tipov. Doktorska disertacija. - Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko, Oddelek za biologijo. Denac, K., Mihelič, T., Božič, L., Kmecl, P., Jančar, T., Figelj J. & Rubinić, B. (2011): Strokovni predlog za revizijo posebnih območij varstva (SPA) z uporabo najnovejših kriterijev za določitev mednarodno pomembnih območij za ptice (IBA). Končno poročilo (dopolnjena verzija). Naročnik: Ministrstvo za okolje in prostor. - DOPPS, Ljubljana. Grant, M