Search Results

1 - 6 of 6 items :

  • "Pulsatilla patens" x
Clear All

References Chmura D. 2003. Zagrożenia lokalnych populacji sasanki otwartej Pulsatilla patens na przykładzie stanowiska na Sodowej Górze. Chrońmy Przyr. Ojcz. 59(5): 14-27. Ciosek M. T. 1985. Materiały do flory Podlasia i Mazowsza. Zesz. Nauk WSR-P Siedlce. 4: 137-156. Ciosek M. T. 1990. Materiały do flory Puszczy Białej. Zesz. Nauk. WSR-P Siedlce. 24: 59-74. Ciosek M. T. 1995a. Materiały do flory Puszczy Białej. Okolice Ostrowi Mazowieckiej. Zesz. Nauk. WSR-P Siedlce. 44: 29-33. Ciosek M. T. 1995b. Rzadkie i chronione gatunki roślin okolic Ostrołęki. Zesz. Nauk

References Baskin JM, Baskin CC, Li X (2000): Taxonomy, anatomy and evolution of physical dormancy in seeds. Plant Species Biology, 15, 139-152. doi:10.1046/j.1442-1984.2000.00034.x. Basto S, Thompson K, Phoenix G, Sloan V, Leake J, Rees M (2015): Long-term nitrogen deposition depletes grassland seed banks. Nature Communications, 6, Article No. 6185. doi: 10.1038/ncomms7185. Björkén C, Lund S, Enetjärn S, Granér A, Svahn K, Carlsson Granér U, Nyberg K (2015): Pulsatilla patens in Filehajdar - occurrence and ecology. Enetjärn Natur AB på uppdrag av Cementa AB

, J., 1992: Differences in the location of subcotyledonary buds among Epilobium angustifolium L, E. dodonaei Vill and E. fleischeri Hochst (Onagraceae) and effects on architecture and population structure. Botanical Journal of Linnean Society 108, 35–47. Szczecińska, M., Sramko, G., Wołosz, K., Sawicki, J., 2013: Genetic diversity and population structure of the rare and endangered plant species Pulsatilla patens (L.) Mill in East Central Europe, Plos One 11, e0151730. Tamura, K., Stecher, G., Peterson, D., Filipski, A., Kumar, S., 2013,. MEGA6: Molecular

sibirica L. Kształt. środ. geogr. i ochr. przyr. na obsz. uprzem. i zurban. 7: 26-32. WBiOŚ WNoZ UŚ, Katowice-Sosnowiec. Nowak T. & Bernacki L. 1997. Materiały do poznania flory oraz zasobów roślin chronionych wybranych płatów łąk wschodnich obrzeży aglomeracji górnośląskiej. Acta Biol. Siles. 30(47): 139-152. Nowak T., Tokarska-Guzik B. & Chmura D. 2000. Materiały do atlasu rozmieszczenia oraz stanu zasobów roślin chronionych i zagrożonych rejonu górnośląskiego - PRRESS. Część 7. Pulsatilla patens (L.) Mill. ( Ranunculacae ). Acta Biol. Siles. 35(52): 191

“FlorNatur LBG - Ochrona ex situ zagrożonych i chronionych roślin, dziko rosnących w zachodniej Polsce”. Studia i Materiały CEPL w Rogowie 12(25): 313-327. Jackowiak B., Celka Z., Chmiel J., Latowski K. & Żukowski W. 2007. Red list of vascular flora of Wielkopolska (Poland). Biodiv. Res. Conserv. 5(8): 95-127. Jałowska M. 2011. FlorNaturLBG - ex situ conservation of endangered and protected plant species. In: W. Włoch (ed.). Back to Eden. Challenges for contemporary gardens, pp.: 33-43. Katowice-Ustroń-Mikołów, 21-23.05.2011. Karczewska M. 2009. Nowe stanowisko Pulsatilla

( Lilium bulbiferum ), martagon lily ( Lilium martagon ), common twayblade ( Listera ovata ), white adder’s mouth ( Malaxis monophyllos ), garden star-of-Bethlehem ( Ornithogalum umbellatum ), and Orobanche lutea [ Maślak, 2015 ]. The area of Sadowa Hill was previously known for the common cutleaf anemone ( Pulsatilla patens ); however, despite protective measures performed after the 1990s, its abundance decreased up to habitat disappearance. At present, measures aimed at active protection of xerothermic pavements and reintroduction of cutleaf anemone are performed in