Search Results

1 - 10 of 11,553 items :

Clear All

Doskonalenia Nauczycieli i Średniego Szkolnictwa Medycznego, Warszawa 1988; 28-31. 16. Wrońska I. red. Polskie Pielęgniarstwo 1921-1939. Norbertinum; Lublin 1991, 31-37. 17. Majda A, Zalewska-Puchała J. Stuletnia tradycja kształcenia pielęgniarek w Krakowie. Problemy Pielęgniarstwa. 2012; 20 (1): 92–101. 18. Marć M, Binkowska-Bury M, Penar–Zadarko B. Wymagania stawiane nauczycielom zawodu pielęgniarstwa – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość. Problemy Pielęgniarstwa. 2008; 1 6 (4): 405-408. 19. Ślusarska B, Zarzycka D, Dobrowolska B, et al. Nursing education in Poland

References Akerhielm, P., Dev, C.S. and Noden, M.A ., 2003: Brand Europe: European Integration and Tourism Development. In: Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly, Vol. 44. No. 5&6, pp. 88-93. DOI: 10.1016/ S0010-8804(03)90112-1 Bartoszewicz, W. and Skalska, T ., 2004: Zagraniczna turystyka przyjazdowa do Polski w 2003 roku (For eign tourist arrivals in Poland in 2003 - in Polish), Warszawa: Instytut Turystyki. Bartoszewicz, W. and Skalska, T ., 2011: Zagraniczna turystyka przyjazdowa do Polski w 2010 roku (Foreign tourist arrivals in Poland in

References AICEP (2013), Fluxos de Investimento Directo de Portugal com o Exterior 2012 (Janeiro a Dezembro). Retrieved from http://www.portugalglobal.pt/PT/Biblioteca/Paginas/Homepage.aspx [accessed 1 Oct 2013] — (2014), Fluxos de Investimento Direto de Portugal com o Exterior 1996-2013. Retrieved from http://www.portugalglobal.pt/PT/Biblioteca/Paginas/Homepage.aspx [accessed 20 Mar 2014] Ali, S. & Mirza, H. (1996), ‘Market-Entry Strategies in Poland,’ in J. Nowak (ed.) Marketing in Central and Eastern Europe, New York: The Haworth Press. Anil, I.; Tatoglu, E

-9241-29-6. DUVIVIER, Y. (1997). Poland in LIEBERMAN, I. W., NESTOR, S. S. and DESAI R.M (Eds.). Between State and Market. The World Bank, Washington, 1997, ISBN 0-8213-3947-8. EARLE, J. S., ESTRIN, S. (1996). Employee Ownership in Transition in FRYDMAN, R. GRAY, CH. W., RAPACZYNSKI, A. (Eds.). Corporate governance in Central Europe and Russia CEU Press, Budapest, 1996, ISBN: 1-85866-036-X. EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT (EBRD): Selected economic indicators data, URL: Retrieved November 26, 2007 from http

References Bhend J. 2005. North Atlantic and European Cyclones: Their Variability and Change from 1881 to 2003 . Diplomarbeit der Philosophisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät der Universität Bern. Bielec-Bąkowska Z. 2010. Strong high pressure systems influencing the weather in Poland during the period 1971-2000. Badania Fizjograficzne, Seria A - Geografia Fizyczna , A (61): 93–107. Błażejczyk K., Kunert A. 2011. Bioklimatyczne uwarunkowania turystyki i rekreacji w Polsce . 2 wyd., Monografie IGiPZ PAN, 192. Buchert L. 1994. Występowanie mas powietrza

Kotowska, I.E., Przewidywane zmiany liczby i struktury wieku ludności w Polsce do 2035 r. i ich skutki ekonomiczne (Predicted changes of population number and structure of age in Poland until 2035 and their economic effects - in Polish), Narodowa Rada Rozwoju, available at: http://www.prezydent.pl/download/gfx/prezydent/pl/defaultaktualnosci/1952/1/1/jozwiak-kotowska.referat.pdf, DoA: 20.09.2012. Kurek., S., 2008: Typologia starzenia się ludności w Polsce w ujęciu przestrzennym (Typology of population ageing in Poland in spatial approach - in Polish), Kraków: Akademia

References Benkert D., Fukarek F. & Korsch H. 1996. Verbreitungsatlas der Farn- und Blütenpflanzen Ostdeutschlands. 615 pp. Gustav Fischer Verlag, Jena. Browicz K. & Gostyńska M. 1963. Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers. In: Białobok S. & Czubiński Z. (eds.). Atlas of Distribution of Trees and Shrubs in Poland, 2: 7-8. Zakład Dendrologii i Arboretum Kórnickie PAN, PWN, Poznań. Haeupler H. & Schönfelder P. 1988. Atlas der Farn und Blütenpflanzen der Bundesrepublik Deutschland. 768 pp. Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart. Holub J. & Jirásek V. 1967. Zur Vereinheitlichung

, wage is determined by the price index, implying supply access, real data in both countries, Japan and Poland, show that the price index is usually higher in big cities, though the supply access to them is better than to other cities. The problem with the second variable is that, as also mentioned by Crozet [2000], generally, wages are not good determinants of migration patterns and introduce multicollinearity to the model [ Crozet, 2000 , p. 18]. In consequence, the results, especially in the case of Japan, show that migrants’ decisions are not influenced by wage

REFERENCES Gierańczyk W., Stańczyk A., 2001, Przemiany struktury przestrzennej przemysłu na ziemiach polskich [Transformations of the spatial structure of industry on Polish territories; in Polish], Czasopismo Geograficzne , vol. LXXII, issue 3-4, Wrocław. Osińska A., 2001, Restrukturyzacja górnictwa węgla kamiennego w Polsce w okresie transformacji gospodarczej [Hard coal mining restructuring in Poland in the period of economic transformation; in Polish], M.A. thesis. Faculty of Geography and Regional Studies, Warsaw University, Warszawa. Raport o stanie

References Christian H., 2008. Determinants of agricultural protection in an international perspective: the role of political institutions. 12th European Congress of Agricultural Economists, Gandawa. Granstedt A., Tyburski J., 2006. Współczesne europejskie systemy rolnicze (Modern European agricultural systems). Fragmenta Agronomica 2: 72-95. Grykień S., 2005. Bariery rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce (Barriers to the development of organic farming in Poland). In: Pałka E. (ed.), Funkcje obszarów wiejskich. Wyd. Akademii Świętokrzyskiej, Kielce. Hamm U