Search Results

1 - 10 of 764 items :

Clear All

References Adamus, B., Dvořák, P., Duraj, M., Havelka, J., Kalendová, J., Müller, K., Palas, M., Slivka, V., Vašíček, Z. and Vavro, M. (1997) Průvodce geologickými sbírkami v Geologickém pavilonu prof. F. Pošepného. Zpravodaj: Geologický pavilon prof. F. Pošepného, nr. 10, 1-35 (in Czech). Brosch, O. (2005) Povodí Odry. Anagram, Ostrava, 323 p. (in Czech). Dembowski, Z. (1972) Ogólne dane o Górnośląskim Zagłębiu Węglowym. Prace Instytutu Geologicznego, vol. 61, 9-22 (in Polish). Dopita, M. (ed.) (1997) Geologie české části hornoslezské pánve. Ministerstvo

on the lung function and respiratory symptoms in school children were examined by Bergstra et al. (2018) . The results of the study showed that exposure to PM 2.5 and nitorgen oxides from the industry was associated with decreased lung function and increased incidence of dry cough in children. Decrease in air quality leads to an increased incidence of respiratory diseases, allergies and asthma among children. This is reported in particular by a research that focused on children's morbidity caused by air pollution in Ostrava. The results ( Dostál et al., 2011

. & Ryan B., 2008. The entertainment zone: Unplanned nightlife and the revitalisation of the American downtown. Journal of Urban Design , 13(3): 291-315. Chatterton P. & Hollands R., 2001. Theorising urban playscapes: Producing, regulating and consuming youthful nightlife city spaces. Urban Studies , 39(1): 95-116. Cole B.D., 1987. Artists and urban redevelopment. Geographical Review , 77(4): 391-407. CzechTourism, 2011. The Cooliest Place Award. State Tourism Agency Prize. Čejka K., 1999. Ostravské kabarety šedesátých let (Ostrava cabarets in the sixties). Ostrava

brownfields: případová studie Dolní oblasti Vítkovic. Ostravská univerzita, Ostrava. Boschma R, Lambooy J (1999) The prospects of an adjustment policy based on collective learning in old industrial regions. Geo-Journal 49(4): 391–399. Boschma RA, Wenting R (2007) The spatial evolution of the British automobile industry: Does location matter?. Industrial and corporate change 16(2): 213–238. Bujok P, Klempa M, Jelinek J, Porzer M, Rodríguez González MA (2015) Industrial tourism in the context of the industrial heritage. GeoJournal of Tourism and Geosites 15(1): 81–93. Carter

[Historical and recent distribution of rare weed species in northern and central Moravia and Silesia]. - Čas. Slez. Muz. Opava (A), 55: 165-192. Cimalová ˇ. & Lososová Z. (2009): Arable weed vegetation of the northeastern part of the Czech Republic: effects of environmental factors on species composition. - Plant Ecology, 203/1: 45-57. Duda J. (1987): Poznámky ke kvˇtenˇ Ostravsko-karvinského revíru [Notes on the Flora of the Ostrava - Karviná district]. - Čas. Slez. Muz. Opava (A), 36: 180-192. Ellenberg H. (1988): Vegetation Ecology of central Europe, 4th ed. - Cambridge

diferenciace brownfields - příklad města Brna. Regionální studia, Vol. 1, No. 1, p. 30-37. NIJKAMP, P., BURCH, VAN DEN, J., VINDINGI, G. (2002): A comparative institutional evaluation of public-private partnership in Dutch urban land-use and revitalisation projects. Urban Studies, Vol. 39, No. 10, p. 1865-1880. NOVOSÁK, J. (2009): Prostorová analýza brownfields na Ostravsku. Ostrava, Ostravská univerzita v Ostravě, 133 pp. PAWLAK, Z., SLOWINSKI, R. (1994): Rough set approach to multi-attribute decision analysis. European Journal of Operational Research, Vol. 72, No. 3, p

References Directive (1994). Directive 94/9/EC of the European Parliament and of the Council of 23 March 1994 concerning equipment and protective systems intended for use in potentially explosive atmospheres (ATEX 95). Directive (1999). Directive 99/92/EC of the European Parliament and of the Council of 16 December 1999 on minimum requirements for improving the safety and health protection of workers potentially at risk from explosive atmospheres (ATEX 137). Energy Research Centre (2012). VEC Centrum INEF - náplň [on-line]. 2012, Ostrava, VEC - Energy Research

společnosti v České republice: transformační procesy a jejich obecný kontext. Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Praha. Havrlant M (1980) Geografie Severomoravského kraje. Pedagogická fakulta v Ostravě, Ostrava. Heebels B (2013) Place-making in publishing: Dutch trade book publishers and the meaning of place in establishing reputation and trust. Geoforum 45: 248–258. Hitters E, Richards G (2002) The creation and management of cultural clusters. Creativity and innovation management 11: 234–247. Hjorth

Planning B: Planning and Design 35(3): 480–503. Hernández D, Witter R (2015) Perceived vs. actual distance to transit in Santiago, Chile. Journal of Public Transportation 18(4): 16–30. Hruška-Tvrdý L, Kukuliac P, Horák J, Ivan I, Foldynová I (2012) Socioeconomic atlas of Ostrava. In: Klímová V, Zítek V (eds) 15th International Colloquium on Regional Sciences. Masaryk University, pp. 181–192. Hsiao S, Lu J, Sterling J, Weatherford M (1997) Use of geographic information system for analysis of transit pedestrian access. Transportation Research Record 1604: 50–59. Hyvnar V

, Ostrava, 9, Praha, SPN. Prokop, R. 1980: Haviřov - nové město a některé aspekty jeho vývoje a životniho prostředii, Slezský sbornik, Opava, ser. C-3, pp. 3-25. Prokop, R. 1993: Karvinsko jako tradični průmyslový region z hlediska ekonomických proměn a některých dobových problémů, Sbornik praci Přirodovědecké fakulty Ostravské univerzity, vol. 136, Geografie, geologie, z. 1, pp. 55-68. Prokop, R. editor 2003: Vývojové promeny postsocialistických měst ostravského a hornoslezského regionu v podminkách transformace, Nakladelstvi Tilia, Senov. Rajman, J. 1969: Procesy