Search Results

1 - 6 of 6 items :

  • "Organ tablature" x
Clear All

styli cantionum … liber tertius 10 11 a Intab Database Website12 - - 13 Na - - - Nun komm, der Heiden Heiland, Christ lag in Todesbanden Jesus Christus, unser Heiland Heut triumphieret Gottes Sohn - 10 11) 12) Vocal Compositions in German Organ Tablatures 1550–1650 13) Dwie „legnickie“ tabulatury organowe w zbiorach Biblioteki Narodowej. z Tabulatura organowa z Paczkowa (PL-WRkap 83) – nieznane Dagmar Štefancová 134 Musicalia 1–2 / 2017 Missa super Sydus ex claro - 14 15 - 16 Carmen funebre - 17 - Vespere autem sabbathi Continuatio cantionum sacrarum

6 Musicalia 1–2 / 2018 Musicalia 1–2 / 2018, 6–29 DOI 10.1515/muscz-2018-0001 Medieval Organ Tablature on a Manuscript Fragment from the National Museum Library 1) BROM, Vlastimil et al.: Rukopisné zlomky Knihovny Národního muzea. Signatury 1 D, 1 E a  1 G (Manuscript Fragments of the National Museum Library. Shelf Marks 1 D, 1 E, and 1 G), National Museum, Prague 2016, p. 64. Martin Horyna Abstract: The manuscript fragment in the collection of the National Museum Library in Prague under shelf mark 1 D a 3/52 is a sheet of paper with writing on both sides

Iesu. Gliński, M. (1941). Asprillo Pacelli insigne Maestro di Cappella della Corte Reale della Polonia , Città del Vaticano: [s.n.]. Inglot, M., Grzebień, L. (1998). Uczniowie – sodalisi gimnazjum jezuitów w Brunsberdze (Braniewie) 1579–1623 [ Students – Sodality Members of the Jesuit College in Braunsberg (Braniewo) 1579–1623 ]. Kraków: Wydawnictwo WAM. Janca, J. (1992). Oliwskie tabulatury organowe (ok. 1619). Nowe źródła do historii muzyki w Gdańsku i na Warmii. [The Oliwa Organ Tablatures of c. 1619: New Sources to the History of Music in Gdańsk and Warmia

takes into account not only manuscripts written in mensural notation (full and void), but also those with modal notation (STk Muz. 9–30 + Pu 7011, STk Muz. 6) and organ tablatures (Wn 2082, WRu I F 687a, WRu I Q 438a). A few other fragments, not referred to in the Table, contain records of simple, non-mensural polyphony. All these sources, at one time designated as waste paper, were used in book binding: for pasting onto 4 See Martin Horyna (ed.), Heinrich Isaac (c. 1450–1517): Missa Presulem ephebeatum, Prague 2002; Martin Horyna and Vladimír Maňas, ‘Two

-Kozicka, Agnieszka Leszczyńska, Warsaw, Argraf 2000, pp. 61–73; Tomasz Jeż, Wrocławska tabulatura organowa ze zbioru Emila Bohna (Ms. Mus. 102) jako źródło do historii protestanckiej muzyki liturgicznej XVI wieku [Wrocław Organ Tablature from the Collection of Emil Bohn (Ms. Mus. 102) as a Source for the History of Protestant Liturgical Music in the 16th Century] [in:] Muzyka wobec tradycji. Idee – dzieło – Recepcja. Studia pod red. Szymona Paczkowskiego [Music in the Face of Tradition: Ideas – Work – Reception. Studies Edited by Szymon Paczkowski], Warsaw, Instytut

wobec świadectw źródłowych i dokumentów. Księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Piotrowi Poźniakowi w 70. rocznicę urodzin / The Musicologist and Source Documentary Evidence. A Book of Essays in Honour of Professor Piotr Poźniak on his 70th Birthday, Cracow 2007, pp. 115-116. 6 Cf. the list of works in: Barbara Brzezińska, Repertuar polskich tabulatur organowych z pierwszej połowy XVI wieku [The Repertory of Polish Organ Tablatures from the First Half of the Sixteenth Century], Cracow 1987, pp. 159-183. 7 Głuszcz-Zwolińska, Muzyka nadworna, pp. 97, 101