Search Results

1 - 10 of 575 items :

Clear All

-zování, správě a typologii (The urban and suburban space of Olomouc: theoretical approaches, delimitation and typology - in Czech). In: Geografický časop-is , Vol. 64(4), pp. 289-310. Hasse, J.E. and Lathrop, R. G. , 2003: Land resources impact indicators of urban sprawl. In: Applied geography , Vol. 23, pp. 159-175.DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j. apgeog.2003.08.002 John, P. , 2001: Local governance in western Europe, London: Sage. Johnson, M.P. , 2001: Environmental impacts of urban sprawl: a survey of the literature and proposed research agenda. In: Environment and

“nowych” w przekształceniach systemu miast regionu dolnośląskiego (The role of “new” services in the spatial system of the Lower Silesian cities - in Polish). In: Słodczyk, J. editors, Społeczne gospodarcze i przestrzenne przeobrażenia miast , Opole: Uniwersytet Opolski, pp. 177-185. Kladivo, P., Roubínek, P. and Halás, M., 2010: Modelové příklady regionalizací a jejich aplikační přínos na území Olomouckého kraje (Model examples of regionalisation and their application contribution in the Olomouc region - in Czech). In: Regionální studia , 4 (2), pp. 19-28. Knox, P

komponenty spokojnosti s kvalitou životných podmienok v mestských štvrtiach Bratislavy (Major components of satisfaction with the quality of living conditions in Bratislava city districts). In: Kallabová E., Smolová I. & Ira V. (eds), Změny regionálních struktur České republiky a Slovenské republiky. Institute of Geonics, Academy of Sciences CR, Palacký University Olomouc, Brno: 74-79. Baeriswyl I., De Buman A., Fallot M.J., Hertig M.J., Roten M. & Ruffieux D., 1996. Local climate and pollution in the city of Fribourg (Switzerland). Institute of Geography, University

): Hypotermické režimy půd. In: Němeček, J., Smolíková, L., Kutílek, M.: Pedologie a paleo-pedologie. Academia, Praha, p. 86-99. LEHNERT, M. (2010): Příspěvek ke studiu místního klimatu na území Přírodního parku údolí Bystřice: Režim teploty půdy a vzduchu. Bakalářská práce. Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc, 85 pp. LEHNERT, M. (2012): Režim teploty půdy v městské a příměstské krajině (Olomouc a okolí). Diplomová práce. Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc, 104 pp. NOSEK, M. (1972): Metody v klimatologii. Academia, Praha, 434 pp. OKE, T. R., HANNELL, F. G. (1966

Abstract

The issue of the footfall of large retail facilities in the city of Olomouc is treated in this article from the perspective of spatial interaction modelling. A production-constrained gravity model is applied to reveal spatial patterns of shopping travel intensities in the city. Three problems are addressed: the existing pattern and intensities of flows to the shopping centres; the prediction of possible future changes in these patterns and intensities; and inferences about hypothetical sizes of shopping centres according to some defined conditions.

transit. International Journal of Geographical Information Science 24(3): 347–364. Bilková K, Križan F, Horňák M, Barlík P, Kita P (2017) Comparing two distance measures in the spatial mapping of food deserts: The case of Petržalka, Slovakia. Moravian Geographical Reports 25(2): 95–103. Burian J, Brus J, Voženílek V (2013) Development of Olomouc City in 1930–2009: based on analysis of functional areas. Journal of Maps 9(1): 64–67. Burian J, Brychtová A, Vávra A (2015) Analytical material for planning in Olomouc, Czech Republic. Journal of Maps 12(4): 649–654. Burian J

Abstract

The paper presents the results of floristic and vegetation analyses of the landfill Supíkovice. Ruderal, segetal and meadow vegetation units were recorded in June 2015. The most interesting findings were threatened weed species growing in decontamination patches on loamy and nutrient-poor soils in the central part of the landfill. Dianthus armeria (C4a) and Filago arvensis (C3) are listed in the national Red List of the Czech Republic. Moreover, these taxa were evaluated in the same category of rarity on the regional level. Apart from the above mentioned, Centaurea cyanus (C4a) and Papaver dubium (C4a), registered only in the regional Red List of vascular plants of the Moravian-Silesian Region (see methods), were found. Besides threatened species, relatively small populations of invasive taxa as Erigeron annuus, Impatiens parviflora or Reynoutria sp., were also recorded on the landfill Supíkovice.

-89. Jungmann J.J. (1835): Slownjk česko-německý. Djl I. Josefa Fetterlová, řjzenjm Wáclawa Špinky, Praha. Kněžourek K. (1912): Velký přírodopis ptáků se zvláštním zřetelem ku ptactvu zemí českých a rakouských. Díl II. I.L. Kober, Praha. Krüger K. (1941): Eissturmvogel, Fulmarus glacialis glacialis (L.), bei Kahlberg (Frische Nehrung). – Orn. Monatsber. 49(3): 86-87. Kulhánková R. (2014): Dějiny školství ve Frýdku-Místku. Diplomová práce. Ved. práce: P. Kopeček. Univerzita Palackého, Ped. fakulta, kat. společ. věd, Olomouc. Krulikovský L.V. (2007): Lašsko. Etnografický a

SMARTRAQ. Am J Prev Med, 2005. 28: 117-125 Frank LD, Andersen M, Schmid TL. Obesity relationships with community design, physical activity, and time spent in cars. Am J Prev Med, 2004. 27: 87-96 Frank, LD, Engelke PO, Schmid TL. (2003). Health and community design: the impact of the built environment on physical activity. Washington: Island Frömel K, et al. (2004). Physical activity of men and women 18 to 55 years old in Czech Republic. In F. Vaverka, Movement and Health (168-173). Olomouc: Univerzita Palackého Frumklin H, Frank LD, Jackson RJ. The public health impacts

“local climate zones” in a medium-sized Central European city: the case of Olomouc (Czech Republic). Theoretical and Applied Climatology, 122(3): 531–541. LELOVICS, E., UNGER, J., GÁL, T., GÁL, V. (2014): Design of an urban monitoring network based on Local Climate Zone mapping and temperature pattern modelling. Climate Research, 60: 51–62. LINDÉN, J., GRIMMOND, C. S. B., ESPER, J. (2015): Urban warming in villages. Advances in Science and Research, 12(1): 157–162. MERBITZ, H., BUTTSTÄDT, M., MICHAEL, S., DOTT, W., SCHNEIDER, C. (2012): GIS-based identification of