Search Results

1 - 1 of 1 items :

  • "Nizar Qabbani" x
Clear All
Yahya Kemal and Nizar Qabbani: Two Poet-Diplomats in Spain and “Andalus” in their Poems

://www.poetryfoundation.org/poetrymagazine/browse?volume=50&issue=1&page=23 . Mérimée, P. Carmen , 1st ed. Belgium: n.p, 1846. Ömürlü, Y. Yahya Kemal’in Bestelenmiş Şiirleri , İstanbul: İstanbul Fetih Cemiyeti, 1999. Qabbani, N. al-’Amal al-Siyâsiyyah al-Kâmilah , Vol.3, 2nd ed. Beirut: Manshurat Nizar Qabbani, 1998. Tülücü, S. “Nizâr Kabbânî ve Eserleri Üzerine Notlar”, Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi , no.35, 2011, pp.25-38. Özmen, N. “Nedim Gürsel, Yahya Kemal, Endülüste Raks Ve İspanya” Üzerine”, IBAD, Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Dergisi , Vol.1, Issue.2, 2016

Open access
in CLEaR