Search Results

1 - 2 of 2 items :

Clear All

References 1. Linowski K., Wysocki I. Agresja, autoagresja w przemoc w życiu człowieka. Przyczyny, przejawy, przeciwdziałanie i resocjalizacja Radom 2012; 92 2. Suchańska A., Wycisk J. Samouszkodzenia. Istota, uwarunkowa-nia, terapia Poznań: Wydawnictwo Naukowe Bogucki 2000 3. Klonsky ED Non-suicidal self-injury in United States adults: prevalence, sociodemographics, topography and functions. Psychol Med. 2011 Sep; 41(9):1981-6 4. Selby EA, Bender TW, Gordon KH, Nock MK, Joiner TE Jr Non-suicidal self-injury (NSSI) disorder: a preliminary study. Personal Disord

. Non-suicidal self-injury and suicidal ideation as predictors of suicide attempts in adolescent girls: A multi-wave prospective study. Comprehensive Psychiatry. 2015; 58: 1-10. 15. Bresin K, Schoenleber M. Gender differences in the prevalence of non-suicidal self-injury: a meta-analysis. Clin Psychol Rev. 2015; 38: 55-64. 16. Andover MS, Primack JM, Gibb BE, Pepper CM. An examination of non-suicidal self-injury in men: Do men differ from women in basic NSSI characteristics. Archives of Suicide Research. 2010; 14: 79-88. 17. Nock MK, Joiner JrTE, Gordon KH, Lloyd