Search Results

1 - 3 of 3 items :

  • "Linnaea borealis" x
Clear All

. Atlas roślin chronionych. Warszawa 2003:92-93. 5. Zając A, Zając M, eds. Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. Pracownia Chorologii Komputerowej Instytutu Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2001:334. 6. Alm T. Ethnobotany of Linnaea borealis (Linnaeaceae) in Norway. Bot J Linn Soc 2006; 151: 437-452. doi: http://dx.doi.org/10.1111/j.1095-8339.2006.00516.x 7. Niva M. Life history strategies in Linnaea borealis. Acta Univ Upsal, Comprehensive Summaries of Uppsala Dissertations from the Faculty of Science and Technology 2003; 893:1-21. 8

References Biernacki A. 1962. Nowe stanowisko zimoziołu północnego Linnaea borealis L. w południowej Wielkopolsce. Przyroda Polski Zachodniej 6: 67–70. Braun-Blanquet J. 1964. Pflanzensoziologie. Grundzüge der Vegetationskunde. Wien-New York, Springer Verlag. Browicz K., Gostyńska-Jakuszewska M. 1966. Linnaea borealis L., in: Atlas rozmieszczenia drzew i krzewów w Polsce, 5 (eds. S. Białobok, Z. Czubiński). Warszawa, PAN, Zakład Dendrologii i Arboretum Kórnickie, p. 21–24. Bróż E. 1990. Lista wymierających i zagrożonych gatunków roślin naczyniowych Krainy

References Ciosek M. T., Krechowski J., Sikorski R., Trębicka A., Piórek K. 2015. Zimoziół północny Linnaea borealis L. w północnej części Niziny Południowopodlaskiej. Leśne Prace Badawcze 76(2): 113–121. DOI 10.1515/frp-2015-0011. Endler Z., Grzybowski M., Duriasz J. 2008. Nowe stanowisko zimoziołu północnego Linnaea borealis L. na Mierzei Wiślanej. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 64(3): 31–35. Grzywacz A., Pietrzak J. 2012. Obiekty przyrody ożywionej ustanowione w Polsce jako powierzchniowe pomniki ochrony przyrody. Zarządzanie Ochroną Przyrody w Lasach 6