Search Results

1 - 10 of 935 items :

Clear All

References 1. Ciarniene R., Vienazindiene M. (2015), An Empirical Study of Lean Concept manifestation, Procedia – Social and Behavioral Sciences 207. 2. Dombrowski U., Mielke T. (2013), Lean Leadership – fundamental principle and their application, Procedia CIRP 7. 3. Dombrowski U., Mielke T. (2014), Lean Leadership – 15 Rules for a sustainable Lean Implementation, Procedia CIRP 17. 4. Emiliani M.L. (1998), Lean behaviors, “Management Decision”, Vol. 36 Iss. 9. 5. Friedemann L. (2014), Tapping the reservoir of continuous improvement potential: your

References Alicke, K. & Lösch, M. (2010). Lean and mean: How does your supply chain shape up? McKinsey & Company. Argusi, European Warehousing Labor Cost. http://www.argusi.org/en/europeanwarehousing-labor-cost/ (Accessed 20 March 2016). Baker, P. & Canessa, M. (2009). Warehouse design: a structured approach. European Journal of Operational Research. 193, 425-436. Barac, N. & Anđelković, A. (2016). Od lean i agilne do hibridne strategije lanca snabdevanja. Tematski zbornik: Antikrizne politike i postkrizni procesi: Izazovi ekonomske nauke. Urednik Marija

REFEENCES Albliwi, S., Antony, J., Lim, S.A.H. & Van de Wiele, T. (2014). Critical failure factors of Lean Six Sigma: a systematic literature review, International Journal of Quality & Reliability Management, 31(9), pp. 1012-1030. Bhamu, J. & Sangwan, K.S. (2015). Reduction of Post-kiln Rejections for improving Sustainability in Ceramic Industry: a Case Study, 12th Global Conference on Sustainable Manufacturing, Procedia CIRP, 26, pp. 618-623. Bhasin, S. (2012). An appropriate change strategy for lean success. Management Decision, 50(3), pp. 439-458. Black, J. T

References [1] Norani N., Baba Md.D. and Dzuraidah A.W., A Survey on Lean Manufacturing Implementation in Malaysian Automotive Industry, International Journal of Innovation, Management and Technology , Vol. 1, No. 4, pp. 374-380, 2010 [2] Digital Engineering Magazin, Nur jedes 20. Automobilunternehmen in Europa ist wirklich lean , retrieved from http://www.digital-engineering-magazin.de/des/news/nur-jedes-20-automobilunternehmen-europa-ist-wirklich-lean , 20.01.2015, 2008 [3] Convis G., Role of management in a lean manufacturing environment, Learning to think

., Systems supporting production engineering vol. 6 iss. 4. Gliwice: P.A. NOVA pp. 147-152. Pałucha, K. (2012). World Class Manufacturing model in production management. Archives of Materials Science and Engineering. vol. 58(2), pp. 227-234. Rother, M., Shook, J., (1998). Learning to see. Value stream mapping to create value and eliminate muda. Brookline: The Lean Enterprise Institute Inc. Stecuła, K., Tutak, M. and Brodny, J., (2017). Application of chosen elements from Japanese production and maintenance management philosophies in Polish coal mines. In: 17th

References 1. Bednarek M. (2007), Doskonalenie systemów zarządzania, nowa droga do przedsiębiorstwa lean , Difin Warszawa. 2. Dennis P. (2002), Lean Production Simplified , Productivity Press, New York. 3. Dołchasz M., Fudaliński J., Kosala M., Smutek H. (2009), Podstawy zarządzania. Koncepcje-strategie-zastosowania , PWN, Warszawa. 4. Domaniewska N. (2009), TQM – współczesna koncepcja zarządzania, w: M. Matejun, M. Szczapańczyk, Współczesne metody zarządzania w praktyce gospodarczej”, Wyd. PŁ, Łódź. 5. Hampden-Turner Ch., Trompenaars A. (2006), Siedem

References Błoński M., Kondracki K., 2004, Zarządzanie na przełomie wieków, Hays Personnel, Warszawa. Czerska J., 2009, Doskonalenie strumienia wartości, Difin, Warszawa. Flinchbaugh J., 2006, The Hitchbikers’ss Guide to Lean, Society of Manufacturing Engineers, Dearborn. Getzen T.E., 2000, Ekonomika zdrowia, PWN, Warszawa. Graban M., 2011, Lean Hospitals - Improving Quality, Patient Safety, and Employee Satisfaction, Productivity Press Publishing, San Francisco. Grycuk A., 2016, Bariery w stosowaniu koncepcji Lean Management, Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie

REFERENCES Baskiewicz, N. Kadłubek, M. 2017. Wykorzystanie narzędzi Lean Management w celu doskonalenia procesu produkcyjnego wybranego przedsiębiorstwa , Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 463, 121-131, DOI: 10.15611/pn.2017.463.10. Jewalikar, D., Shelke, A. 2017. Lean Integrated Management Systems in MSME Reasons, Advantages and Barriers on Implementation , Materials Today: Proceedings, 4 (2) A, 1037-1044, DOI: 10.1016/j.matpr.2017.01.117. Karim, A., Arif-Uz-Zaman, K. 2013. A methodology for effective implementation of lean strategies and

References [1] Achanga, P., Shehab, E., Roy, R., Nelder, G. (2005): Critical success factors for lean implementation within SMEs. Journal of Manufacturing Technology Management , 17(4), pp. 460–471. [2] White, R.E. (1999): An empirical assessment of JIT in US manufacturers. Production ---amp--- Inventory Management Journal , 34(2), pp. 38–42. [3] Conner, G. (2001). Lean Manufacturing for the Small Shop . Society of Manufacturing Engineers, 1. edition, Dearborn, MI, 275 p. [4] Meredith, J. (1987): The strategic advantages of new manufacturing technologies for

References Bendkowski, J. and Matusek, M. (2013). Logistyka produkcji. Praktyczne aspekty, Volume 2, Gliwice: Wyd. Politechniki Śląskiej, p. 35. Brainstorm Group. Instructional materials. Furman, J. and Burchart-Korol, D. (2007). Zarządzanie produkcją i usługami. Gliwice: Wyd. Politechniki Śląskiej, p.139. Kubis, N. (2005). Narzędzia Lean Management. Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne, Volume 50, z. 2-3, p. 292. Kuczyńska-Chałada, M. and Furman, J. (2016). The process of improvement with the application of lean manufacturing in a steel company. In: METAL 2016: 25