Search Results

1 - 1 of 1 items :

  • "Jan Zizka" x
Clear All

Monumentální pomník husitského vojevůdce Jana Žižky z Trocnova na hoře Vítkov, Praha, vytvořil v letech 1928-1937 sochař Bohumil Kafka a do bronzu v roce 1950 odlil kovolijec Václav Mašek. Komplexní restaurování pomníku se uskutečnilo v letech 2010-2011. Součástí restaurátorského průzkumu byly i analýzy bronzu, měření tlouštěk v různých místech sochy, analýzy patiny a korozních vrstev a posouzení korozního poškození bronzu a vnitřní nosné ocelové a železobetonové konstrukce. Konečná povrchová úprava byla provedena umělou patinací v místech oprav a aplikací včelího vosku jako konzervačního prostředku.