Search Results

1 - 10 of 4,684 items :

Clear All

References Athanassakos, G. (2007). Valuing Internet Ventures, Journal of Business Valuation and Economic Loss Analysis , V2.I1, Berkeley Electronic Press. Batóg, J. (2001). Dominujący typ rozkładu zmiennych w mikroskali. Wiadomości Statystyczne nr 3. Carney, J. (2011, June 13). Facebook's Valuation: $100 billion? CNBC.com Desmet, D., Francis, T., Hu, A., Koller, T., Riedl, G. (2000). Valuing Dot-coms. The Mc Kinsey Quarterly , No. 1. Ip, G. (1999, December 27). Analyst Discovers the Order in Internet Stocks Valuations, The Wall Street Journal. Jansen, P

References Bódi, Zoltán. 2004. A világháló nyelve [The language of the Internet]. Budapest: Gondolat Kiadó. 2009. Webes és webkettes alkalmazások nyelvészeti keretben [Web 1.0 and 2.0 applications in linguistic frame]. In: Gecső, Tamás, Sárdi, Csilla (eds), A kommunikáció nyelvészeti aspektusai [Linguistic aspects of communication], 40–44. Székesfehérvár: Kodolányi János Főiskola; Budapest: Tinta Kiadó. Crystal, David. 2004. Language and the Internet. Cambridge: University Press. Kontra, Miklós. 2003. A határon túli nyelvváltozatok [Cross-Border language

. & Noveck, B. (2006). The state of play: law, games, and virtual worlds (ex machina: law, technology, and society) , NYU Press, New York. Barnes, C. (1993). Practical marketing for schools , Blackwell Publishers, Oxford. Bush, V. et. al. (2000). Ethics and marketing on the internet, Journal of Business Ethics , 3(1): 237-248. 10.1023/A:1006202107464 Chaffey, D. et. al. (2006). Internet marketing: strategy, implementation, and practice , 3th ed.: Prentice Hall, New Jersey. Cheung, M. (2008). ‘Click here’: the impact of new media on the encoding of messages in direct

; 2015. 5. Pawłowska B. Potembska E. Uzależnienie od Internetu u uczniów szkół średnich w kontekście czynników rodzinnych. Family Medicine & Primary Care Review. 2011; 13: 226–228. 6. Pawłowska B, Potembska E. Objawy zagrożenia i uzależnienia od Internetu mierzonego Kwestionariuszem do Badania Uzależnienia od Internetu, autorstwa Pawłowskiej i Potembskiej u młodzieży polskiej w wieku od 13 do 24 lat. Current Problems of Psychiatry. 2011; 12(4): 439-442. 7. Białokoz-Kalinowska I, i wsp. Internet addiction (netaholics) in the secondary school adolescents – impact on the

References [1] D. Evans. (2011) The internet of things. How the next evolution of the internet is changing everything [Online]. Available: http://www.cisco.com/c/dam/en_us/about/ac79/docs/innov/IoT_IBSG_0411FINAL.pdf [2] J. Gregory. The Internet of Things: Revolutionizing the Retail Industry [Online]. Available: https://www.accenture.com/_acnmedia/Accenture/Conversion-Assets/DotCom/Documents/Global/PDF/Dualpub_14/Accenture-The-Internet-Of-Things.pdf [3] M. Henze, L. Hermerschmidt, D. Kerpen et al. „A comprehensive approach to privacy in the cloud-based Internet

. (2007) Understanding Gartner’s Hype Cycles : Gartner Inc. Flichy, P. (2007) The Internet Imaginaire . Cambridge, MA: The MIT Press. Gamson, W.A., & Lasch, K.E. (1983) ‘The Political Culture of Social Welfare Policy’, in S.E. Spiro & E. Yuchtman-Yaar (eds.), Evaluating the Welfare State: Social and Political Perspectives (Vol. 95, pp. 397-415). Paris: Academic Press. Gamson, W.A., & Modigliani (1987) The Changing Culture of Affirmative Action. Research in Political Sociology, 3 , 137-177. Gaskell, G., Stares, S., Allansdottir, A., Allum, N., Castro, P., Esmer, Y

Bibliography Bauman Z., O edukacji. Rozmowy z Riccardo Mazzeo , trans. P. Poniatowska, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wrocław 2012. Carr N., Płytki umysł. Jak Internet wpływa na nasz mózg , trans. K. Rojek, Wydawnictwo HELION, Gliwice 2013. Czarniecki M. M., Medioci: czy nie jesteś jednym z nich? Przewodnik dla odbiorców telewizji, prasy, radia, kaset wideo, Internetu , Wydawnictwo Europol, Warszawa 2003. Gadacz T., Uniwersytet w czasach bezmyślności , wykład inauguracyjny, AGH, Kraków, http

REFERENCES 1. Kubera K, Samardakiewicz M. Analiza blogów internetowych prowadzonych w obszarze tematycznym nowotworów dziecięcych. Doniesienie wstępne. Onkol Pol. 2009;12(2);92-5. 2. Gugała B, Boratyn-Dubiel L, Chmiel Z, Januszewicz P. Internet jako narzędzie wiedzy o zdrowiu. Med Ogólna. 2010;16(XLV):265-75. 3. [ http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/nts_spolecz_inform_w_polsce_10-2012.pdf ] 4. [ http://bi.gazeta.pl/im/4/13387/m13387904,WORLD-IINTERNET-PROJECT-2012-RAPORT-WERSJA-POLSKA.pdf ] 5. Drucis K, Jastrzębski T, Kopacz A. Polska onkologia w Internecie

REFERENCES Clair R., Niue’s nu. Internet User Society, White Paper 1/2003. Skiepko T., Tuvalu w ONZ dzięki sieci [Tuvalu in the UN thanks to the Net; in Polish]. PC World Komputer, 6 October 2000. Waglowski P., 2005, Prawo w sieci. Zarys regulacji internelu [Law in the Network. An Outline of the Regulation of the Internet; in Polish], Wyd. Helion.

References [1] http://computerworld.bg/50697_decata_polzvat_mrezhata_vse_porano_pochesto_mobilno_i_bez_nadzor [2] http://www.cybercrime.bg/bg/exploitation/sextortion [3] http://www.cybercrime.bg/bg/exploitation/sextortion [4] Europol, Virtual Global Taskforce, Child Sexual Exploitation Environmental Scan, 2015, pp.7; Europol, Internet Organised Crime Threat Assessment (IOCTA), 2016. [5] Europol, Internet Organised Crime Threat Assessment, pp. 38-39, 2017. [6] Europol, Internet Organised Crime Threat Assessment, p. 24, 2016. [7] http