Search Results

1 - 1 of 1 items :

  • "Hugolín Gavlovič" x
Clear All

slovenského „podivína 18. storočia“ [On the literary work of Slovak “18 th century stranger”]. In: H. Gavlovič: O dobrých mravoch [ On good morals ]. Bratislava: Slovenský Tatran, pp. 5–26. GÁFRIKOVÁ, G. (2002): Literárne dielo Hugolína Gavloviča [Literary work of Hugolín Gavlovič]. In: Studia Academica Slovaca. Prednášky XXXVII. letnej školy slovenského jazyka a kultúry [ Studia Academica Slovaca: Lectures from the XXXVII Summer school on Slovak Language and Culture ], 31(1), pp. 55–69. GAVLOVIČ, H. (2012): Škola kresťanská [ Christian school ]. Bratislava