Search Results

1 - 10 of 67 items :

  • "Holy Cross Mountains" x
Clear All

References Alexander, R., Bastow, T.P., Fisher, S.J., & Kagi, R.I. (1995). Geosynthesis of organic compounds: II. Methylation of phenanthrene and alkylphenanthrene. Geochimica et Cosmochimica Acta, 59 (20), 4259-4266. Bastow, T.P., van Aarssen, B.G.K., & Lang, D., (2007). Rapid small-scale separation of saturate, aromatic and polar components in petroleum. Organic Geochemistry, 38 (8), 1235-1250. DOI:10.1016/j.orggeochem.2007.03.004. Belka, Z. (1990). Thermal maturation and burial history from conodont colour alteration data, Holy Cross Mountains, Poland

References Anketell, J.M., Cegła, J. & Dżułyński, S., 1970. On the deformational structures in systems with reversed density gradients. Rocznik Polskiego Towarzystwa Geologicznego 40, 3-30. Barcicki, M., Cichosz- Kostecka, A., Goździk, J., Mycielska- Dowgiałło, E. & Prószyńska-Bordas, H., 1988. Sedimentologic analysis of thick deposits in the karst pit at the N border of Holy Cross Mountains (Poland). Miscellanea Geographica , 55-67. Barczuk, A. & Mycielska-Dowgiałło, E., 2001. Znaczenie składu mineralnego osadów dla rozpoznawania obecności procesów eolicznych

-Podgórska, J., 1996. Reconstruction of a lost carbonate platform on the shelf of Fennosarmatia: evidence from Visėan polymictic debrites, Holy Cross Mountains, Poland. Geological Society, London, Special Publications 107, 315-329. Berner, R.A. & Kothavala, Z., 2001. GEOCARB III: a revised model of atmospheric CO2 over Phanerozoic time. American Journal of Science 301, 182-204. Bourrouilh-Lejan, F.G., Beck, C. & Gorsline, D.S., 2007. Catastrophic events (hurricanes, tsunami and others) and their sedimentary records: Introductory notes and new concepts for shallow water

- natural environment]. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 248-296. Jaśkowski, B., 1999. Związek późnovistuliańskich procesów wydmotwórczych w regionie świętokrzyskim z neotektoniczną aktywnością podłoża [The interrelationship between late Vistulian dune-forming processes and neotectonics in a a basement complex of the Holy Cross Mountains region]. Przegląd Geologiczny 74, 1032-1038. Kosmowska-Ceranowicz, B., 1979. Zmienność litologiczna i pochodzenie okruchowych osadów trzeciorzędowych wybranych rejonów północnej i środkowej Polski w świetle wyników analizy

paleogeographic studies. Lethaia 29, 59–60. Kowalczewski Z., Jaworowski K. & Kuleta M. 1998: Klonów Beds (uppermost Silurian–? lowermost Devonian) and the problem of Caledonian deformations in the Holy Cross Mountains. Geol. Quarterly 42, 341–378. Kozłowska A. 2016: A new generic name, Semigothograptus , for Gothograptus? meganassa Rickards & Palmer, 2002, from the Silurian post-lundgreni Biozone recovery phase, and comparative morphology of retiolitids from the lowermost upper Homerian (upper Wenlock). Zootaxa 4208, 534–546. Kozłowska A., Lenz A. & Melchin M. 2009

variations and gamma-ray spectrometry. Facies 53, 293-316. Becker, T. T. & House, M. R., 1997. Sea level changes in the Upper Devonian of the Canning Basin, Western Australia. Courier Forschungsinstitut Senckenberg 199, 129-146. Bełka, Z., Skompski, S. & Soboń-Podgórska, J., 1996. Reconstruction of a lost carbonate platform on the shelf of Fennosarmatia: evidence from Visėan polymictic debrites, Holy Cross Mountains, Poland. Geological Society, London, Special Publication 107, 315-329. Chen, D. & Tucker, M. E., 2003. The Frasnian-Famennian mass extinction: insights

., Adwent E., 2011. Spatial variability of selected physico-chemical soil properties in the central part of the OEwiêtokrzyskie (Holy Cross Mountains). Monitoring OErodowiska Przyrodniczego, Kieleckie Towarzystwo Naukowe 12: 93-101 (in Polish with English summary). Kozłowski R., 2012. Influence of cement-lime industry on the physico-chemical properties of precipitation in a „Białe Zag łêbie” region. Monitoring OErodowiska Przyrodniczego 13: 63-70 (in Polish with English summary). Lesovaya S.N., Goilo E.A., Chizhikova N.P., 2005. Mineralogical composition of red

: comparison with the Ardenne sequence. Annales Societatis Geologorum Poloniae 63, 13-31. Racki, G., 1993. Evolution of the bank to reef complex in the Devonian of the Holy Cross Mountains. Acta Palaeontologica Polonica 37, 87-182. Racki, G., 1997. Devonian eustatic fluctuations in Poland. [In:] M.R. House & W. Ziegler (Eds): On Sea-level Fluctuations in the Devonian. Courier Forschungsinstitut Senckenberg 199, 1-12. Racki, G. & Bultynck, P., 1993. Conodont biostratigraphy of the Middle to Upper Devonian boundary beds in the Kielce area of the Holy Cross Mts. Acta Geologica

and iron industry in the Holy Cross Mountains] . Kieleckie Towarzystwo Naukowe, Kielce, 267 pp. Biesaga, P., Kalicki, T., Frączek, M. & Przepióra, P., 2018. Gilbert delta in Suchedniów reservoir. [In:] Kleprlikova, L., Samanek, J., Turek, T., Calábková, G. & Ivanov, M. (Eds): Sbornik abstrakt 24. Kvarter , Ustav geologickych ved PrF MU a Ceska geologicka spolecost, Brno, 14 pp. Boersma, J.R., 1969. Internal structure of some tidal mega-ripples on a schoal in the Westerschelde estuary. The Netherlands report of a preliminary investigation. Gelogie en Mijnbouw 48

in siliciclastic sedimentary rocks. Science 285 , 78-80. Migaszewski, Z.M., Gałuszka, A., Hałas, S., Dołęgowska, S., Dąbek, J., Budzyk, I., & Starnawska, E. (2008). Geochemistry and stable sulfur and oxygen isotope ratios of the Podwiśniówka pit pond water generated by acid mine drainage (Holy Cross Mountains, south-central Poland). Applied Geochemistry 23 , 3620-3634. Migaszewski, Z.M., Gałuszka, A., Pasławski, P., & Starnawska, E. (2007a). An influence of pyrite oxidation on generation of unique acid pit water: A case study, Podwiśniówka quarry, Holy Cross