Search Results

1 - 1 of 1 items :

  • "Franz II/I (1792–1835)" x
Clear All

the existing minting years of the particular types ever listed. Franz II/I (1792–1835); Hungary; 20-kreuzer; mint; Vienna [A]; Kremnica [SK]. František II./I. (1792–1835); Uhry; dvacetikrejcar; mincovna; Vídeň [A]; Kremnice [SK]. V roce 1830 začala vídeňská mincovna razit podle nového technologického po- stupu tolary, půltolary a dvacetikrejcary konvenční měny uherského vzoru. Mezi tyto ražby také patřily dva typy uherských dvacetikrejcarů (č. 1–3), které v ná- sledujícím roce začala razit kremnická mincovna ve třetím typu (č. 6). V rámci předloženého textu by