Search Results

1 - 1 of 1 items :

  • "Epipactis helleborine subsp. moratoria" x
Clear All

Literatura Anon. 2004: Uredba o zavarovanih prosto živečih rastlinskih vrstah, Uradni list RS, št. 46/2004 z dne 30. 4. 2004, Priloga: Poglavje A - zavarovane rastlinske vrste, ki so domorodne na območju Republike Slovenije. Antonopoulos, Z. Bergfeld, D. & S. Tsiftsis 2011: Epipactis helleborine subsp. moratoria Riech. & Zirnsack, a new subspecies for the flora of Greece. Journal Europäischer Orchideen 43(1): 85–98. Bergfeld, D. 2009: Epipactis helleborine subsp. moratoria Riech. & Zirnsack, neu für Baden-Württemberg. Journal Europäischer Orchideen 41