Search Results

1 - 2 of 2 items :

  • "Diphyscium foliosum" x
Clear All

-125. Ochyra R. , Bednarek-Ochyr a H. & Szmajda P. (1990): M. 640. Diphyscium foliosum (Hedw.) Mohr. In: R. Ochyr a, P. Szmajda (eds), Atlas of the geographical distribution of spore plants in Poland. Series V. Mosses (Musci). 5. W. Szafer Institute of Botany of the Polish Academy of Sciences, Kraków and Adam Mickiewicz University, Poznań, p. 47-52 + 1 map. Ochyra R. & Ci s ło G. (1999): Mchy w zielniku Tytusa Chałubińskiego w Muzeum Tatrzańskim w Zakopanem. - Polish Botanical Studies. Guidebook Series, 22: 1-178. Ochyra R. & Szmajda P. (1981): La cartographie bryologique

University, Kraków-Poznań. Ochyra R., Bednarek-Ochyra H. & Szmajda P. 1990f. M. 640. Diphyscium foliosum (Hedw.) Mohr. In: R. Ochyra & P. Szmajda (eds.). Atlas of the geographical distribution of spore plants in Poland, Ser. V. Mosses (Musci), 5: 47-52. W. Szafer Institute of Botany of Polish Academy of Sciences & Adam Mickiewicz University, Kraków-Poznań. Ochyra R.. & Stebel A. 2008. Mosses of the Małe Pieniny Range (Polish Western Carpathians). In: A. Stebel & R. Ochyra (eds.). Bryophytes of the Polish Carpathians, pp. 74-141. Sorus, Poznań. Ochyra R., Szmajda P